This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

InM 31 januari 2012 Agenda

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Return to Infrastructure and Messaging TC NL

Dinsdag 31 januari 2012
Plaats: ??
Tijd: 13.00 – 15.00 uur !!

 1. Opening en vaststellen agenda (5 min)
  • Adri opent de vergadering om ....,
 2. Mededelingen en ingekomen email/stukken/vragen (FAQ) (5 min)
  • Afmelding van:
  • Email vragen;
 3. Verslag 8 november 2011 (5 min) InM 8 november 2011 Agenda
 4. Actielijst 8 november 2011 (15 min) Actuele_Actielijst_InM
 5. Formele afronding voorstel Meer duiding bij user defined tables Assigning Authority motietekst1 en motietekst2 [1]
 6. Ballot CDA Headergids
  • Kernteam: Rene, Alexander, Helen, Michael vdZ
  • Rene: voorstel is net als bij basiscomponenten een 'kernteam' te maken (waarbij ik me tevens als deelnemer aanmeld), die een plan opgesteld, en allereerst een ballot datum. Als we de ballotperiode in April-Mei 2012 willen leggen (of desnoods na de zomer 2012, maar dat heeft niet mijn voorkeur), dan kunnen we vandaar uit terug in de tijd de voorafgaande stappen gaan inplannen, inclusief de datum waarop e.e.a. inhoudelijk rond moet zijn. Tevens zullen we op zoek moeten naar de beste manier om automatisch inhoud van de Wiki te extraheren naar bijvoorbeeld PDF of een set statische HTML pagina's. Wellicht een actie-item voor Alexander ?
  • Met name te noemen stakeholders zijn RAP, IHE (gezamenlijke ballot?), OIZ?, Nictiz, anderen?
 7. Afronding ballot basiscomponenten 2.3 RC2
 8. Rondvraag