This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

InM 8 november 2011 Agenda

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Return to Infrastructure and Messaging TC NL

Dinsdag 8 november 2011
Plaats: Bastion, Utrecht
adres en route: Bastion hotel Utrecht
Tijd: 13.00 – 15.00 uur !!

 1. Aanwezig: Adri, Alexander, Willem, Bert, Helen, Jan, Astrid, André
 2. Opening en vaststellen agenda (5 min)
  • Adri opent de vergadering om 13:07,
 3. Mededelingen en ingekomen email/stukken/vragen (FAQ) (5 min)
  • Afmelding van: René, Wiggert, Tom, Yvonne, Frank.
  • Email vragen;
   • Kenmerk 9481: Een vraag vanuit Martini Zkh m.b.t. ZorgMail. Ze hebben een MFN-koppeling tussen ZIS, RIS en Palga. Ze zoeken hiervoor naar een plek voor het ZorgMail-postbusnummer. Ze dachten aan PRA-6 waar nu de AGB-code staat. Als alternatief denken ze aan STF-15. De vraag aan TC InM is of dit juist is of dat er hiervoor een andere plek voor dient te worden gebruikt.
    • Adri: In STF-10 kun je een postbusnummer kwijt als component in een emailadres met telecommunication use code NET en bij telecom equipment type X.400.
    • Alexander: Hfst 8 is van PA. Daar staat alles alleen volgens internationaal en ook zijn er geen voorbeelden van.
    • Adri: De structuur bevat STF, PRA en ORG. Dit staat in Hfst 8.
    • Alexander: In dat geval is het beste om STF-10 te gebruiken met X.400 en NET om te voorkomen dat je een volledig emailadres moet opnemen en mogelijk registraties om zeep helpt.
    • Adri: stelt voor dat Alexander dit antwoord mailt naar een klein groepje (Adri, Irma, Rene en Alexander). Dan per email mogelijkheid voor verdere discussie om tot een definitief antwoord te komen dat aan de vraagsteller kan worden gestuurd.
   • André heeft een vraag aan TC H&C die door mag naar TC InM. Het gaat over type NM in Hfst 4 in H&C gids. Er staan hier voorbeelden bij van InM die alphanumeriek zijn. Deze voorbeelden zijn fout.
    • Adri: H&C zal de voorbeelden moeten aanpassen in Hfst 4 van HL7 2.4. Het veranderen van het veld in een ander datatype, zodat alphanumeriek waarden kunnen worden gebruikt, kan niet zomaar. Internationaal kan dit alleen als dit in een hogere versie zoals 2.7 is aangekaart en aangepast. Adri verzoekt om het specifieke voorbeeld door te mailen en dan nog even formeel antwoord te geven vanuit TC InM met een cc naar TC AM met aan hun het verzoek om dit binnen hun Hfst ook na te kijken.
    • Adri: In 2.7 staat overigens dat dit veld (ORC-21) met voortschrijdend inzicht niet meer wordt gebruikt en in een latere versie is vervangen door een ander veld (PRT-7) die uit een ander datatype bestaat die in dat subveld gebruik maakt van ST.
 4. Verslag 6 september 2011 (5 min) InM 6 september 2011 Agenda
  • Andre vraagt of de snelstartsessie moet worden geëvalueerd.
   • Alexander: Het heeft niet het doel gediend heeft waarvoor hij is opgezet. Het heeft nieuwe mensen aangetrokken, die we in aanraking hebben laten komen met de ballot. Qua PR is het goed, maar voor kwalitatief goed ballotcommentaar nog niet.
   • Adri: Eens qua PR & marketing. Het aantal balloters moet misschien nog gaan groeien. T.o.v. de vorige zijn er al meer balloters. Het is van 5 naar 11 gegaan.
   • Helen: Het is een goed idee en nuttige sessie geweest.
   • Jan: Leuk en leerzaam.
   • Helen: We kunnen vermelden op de congresdag dat het een succes was en dat we dit zo willen herhalen.
   • Bert: Een idee kan zijn om op het congres iets in te brengen, bijvoorbeel een makkelijk voorstel, waarop de zaal kan stemmen. Vervolgens kunnen we als marketing verwijzen naar de ballot & de snelstartsessie waar we dit op soortgelijke wijze behandelen.
   • Adri geeft aan dat dit laatste meer iets is om op te gooien in de TSC.
 5. Actielijst 6 september 2011 (15 min) Actuele_Actielijst_InM
  • Alexander geeft aan dat er een aantal actie op zijn naam staan die hij nog niet heeft kunnen doen, maar die wel staan geagendeerd. Het gaat om: 104 (CDA header gids), 125 & 126 (beide user defined tables). De actielijst is niet helemaal doorgelopen, omdat er weinig veranderingen zijn. De volgende keer wordt daarop teruggekomen.
 6. Voorstel Meer duiding bij user defined tables Assigning Authority motietekst1 [1]
  • Punt uit meeting 21 juni, toen niet inhoudelijk behandeld en gestemd. Uit het verslag; Alexander weet niet wat hij aan de tekst zou moet aanpassen, weet niet wat de bezwaren zijn. Er wordt gediscussieerd over het gebruik van lokale codes en agb-codes. Tot slot zal Alexander zijn vragen opnieuw formuleren en per email opsturen aan TC-IM, zodat ze de volgende keer kunnen worden behandeld.
 7. Voorstel Meer duiding bij user defined tables Assigning Authority motietekst2 [2]
  • Punt uit meeting 21 juni. Idem aan vorige bullet.
 8. Planning Ballot CDA Headergids (Timeboxed, MAX 15 minuten)
  • René: voorstel is net als bij basiscomponenten een 'kernteam' te maken (waarbij ik me tevens als deelnemer aanmeld), die een plan opgesteld, en allereerst een ballot datum. Als we de ballotperiode in April-Mei 2012 willen leggen (of desnoods na de zomer 2012, maar dat heeft niet mijn voorkeur), dan kunnen we vandaar uit terug in de tijd de voorafgaande stappen gaan inplannen, inclusief de datum waarop e.e.a. inhoudelijk rond moet zijn. Tevens zullen we op zoek moeten naar de beste manier om automatisch inhoud van de Wiki te extraheren naar bijvoorbeeld PDF of een set statische HTML pagina's. Wellicht een actie-item voor Alexander ?
  • Met name te noemen stakeholders zijn RAP, IHE (gezamenlijke ballot?), OIZ?, Nictiz, anderen?
  • Adri inventariseert wie er aan het kernteam wil deelnemen. Naast René melden Alexander en Helen zich aan. Alexander ziet graag Kai toegevoegd. Adri zal een email versturen aan alle leden om mensen zich te laten aanmelden bij interesse (actiepunt). Daarnaast wil Adri op de congresdag alvast aankondigen dat dit er aan komt.
  • Adri stelt voor om er naar te streven de ballot te gaan uitbrengen in april / mei. Dit bij deze wordt besloten.
  • Adri vraagt als laatste of er manier is om Wiki / html te converteren naar PDF. Dit blijkt nog niet volledig automatisch te kunnen. Het kernteam zal dit nader moeten bekijken wat de mogelijkheden hiervoor zijn.
 9. Ballot basiscomponenten 2.3 RC2
  • De recente ballot Basiscomponenten heeft in totaal 8 geldige stemmen gekregen, plus nog wat commentaar dat niet als stem telt. 5 stemmen voor, 1 onthouding, 2 tegen. #** Feitelijk waren er zelfs 11 terugmeldingen, maar niet alles was geldig. Eentje was op kladblok en is dus formeel ongeldig, omdat het ballotformulier niet is gebruikt. Verder was Kai te laat en daarmee ongeldig.
   • Rene: De uitslag van de stemming zou formeel kunnen inhouden dat het document reeds nu is aangenomen (daarvoor moeten we de details van de ballotprocedure nakijken, over de verhouding voor/tegen/onthoudingen), hoe dan ook moeten we de commentaren gaan bekijken en met de stemmers overleggen of men zijn negatieve stem weer wil intrekken nav de voorgestelde oplossing.
  • Zie IM / Documenten voor een ZIP met alle commentaren (of: [3] )
  • Voorgestelde aanpak: Eerst van de negatief-stemmers (Ernst de Bel, en Rene) de commentaren in de categorie "Fout" als eerste op pakken. Immers dat zijn de dingen waarover we overeenstemming met de stemmers moeten zien te krijgen om hen te bewegen hun stem van 'afkeuring' in 'goedkeuring' te laten veranderen.
   • Bij Rene's commentaar gaat het dan alleen om eerder ingediend commentaar uit de vorige ronde waarvan de reeds ingestemde oplossing niet is uitgevoerd
   • Ernst heeft 4 commentaren in de 'Fout' categorie.
   • Meer als 50% van het commentaar is van Dick Donker. Een deel ervan zijn die moeten gewoon worden aangepast. Alleen de inhoudelijke dingen moeten woren bekeken. André bespreekt dit ballotcommentaar waarop diverse items worden doorgesproken en wordt bepaald of dit wordt meegenomen in de gids. André zal dit verwerken in een aangepaste versie met alle disposities erin. Vanwege de tijd is niet al het commentaar van Dick besproken en zijn we gebleven bij regel 17.
   • Adri wil op het congres aangevendat we veel commentaar hebben gehad en dat we nog niet alles hebben kunnen verwerken om tot publicatie over te gaan. Evtentueel kunnen de rest van de punten in de kerngroep worden besproken. De vraag is of we de discussie in TC InM gaan voeren of in de kerngroep.
   • Alexander: Op congresdag moeten we aangeven waar we staan en hoever we weg staan van publicatie.
   • Adri: negatives moet in elk geval weg voor publicatie. Maar we kunnen geen half jaar of 3 maanden wachten tot publicatie. Aangeven dat we eind Q1 2012 gaan publiceren.
   • Er wordt besloten tot max eind Q1 2012 te publiceren zonder enig uitstel.
 10. Rondvraag
  • Ivm tijdgebrek is niet meer toegekomen aan de rondvraag.
 11. Sluiting om 15:03 uur