This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

Actuele Actielijst InM

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Return to Infrastructure and Messaging TC NL

Actielijst TC InM, status 19 april 2011
Nr Omschrijving Wie Historie/Wijzigingen Startdatum Einddatum
44 MFN-CTG spec’s bekijken/uitwerken tbv TC Adri/ Frank 23-06-2009: Loopt nog.

15-09-2009: Loopt nog
17-11-2009: Adri en Frank moeten een afspraak maken voor overleg
20-04-2010: Adri en Frank moeten een afspraak maken voor overleg
19-04-2011: Adri is in uitvoering

17-03-2009 09-11-2010
49 HL7 v2.4 H2 Adri 113-01-2010 diverse uitwerkingen op wiki gezet, moet nog meerdere datatypes worden uitgewerkt,rest volgt nog

20-04-2010: rest volgt nog
25-01-2011: losse eindjes moeten nog verwerkt
18-03-2001: Alexander verwijderen als actiehouder, staat alleen voor Adri.

17-03-2009 21-06-2011
50 HL7 v2.4 H2 Adri Gebruik regels in HL7 v2 H2, zie http://wiki.hl7.org/index.php?title=Category:InM_Open_Actie_Items

15-09-2009: in bewerking
13-01-2010: in bewerking

17-03-2009 09-11-2010
67 Publiceren voorbeeld query’s in versie 2.4 in hfst 5. Adri Voorbeeld query’s in versie 2.4 van Alexander zijn goedgekeurd en dienen te worden gepubliceerd.

20-04-2010: status hetzelfde
2011-01-25: in bewerking

 • 19-04-2011: is in uitvoering
09-03-2010 09-11-2010
79 IH BC 2.3 HL7 2.3 Tom Paragraafje met toelichtende tekst wanneer datatypedemotie in V3 mag worden toegepast voor in de NL basiscomponentengids.

Wijzigen documentatie in IH BC 2.3 over de mogelijkheid (nu toegestaan) zonder gebruik van xsi:type IVL<T> te typecasten naar T. zie InM verslag 20 april 2010

 • 2010-11-09 Open, doel is wel nog in 2.3 mee te nemen
 • 2011-01-25 zien graag een update dat het in versie 2.4 opgenomen wordt, 2.3 moet nog worden geballot, toch nog opnemen
 • 2011-04-19 blijft open, maar dan voor volgende release van basiscomponenten
20-04-2010 21-09-2010
85 Vraag over HL7 NL paragraaf 2.7 Adri Wordt aangepast in hoofdstuk 2

21-09-2010: AB, In bewerking
2011-01-25: gaat mee in hoofdstuk 2 update

 • 19-04-2011: Adri is in uitvoering
22-06-2010
92 Aanleveren tabel trigger events Adri Alexander: Vanuit AM hebben we de wens trigger events die we gebruiken expliciet grijs te kenmerken. De tabel met trigger events zou dan moeten worden opgenomen in 2.17.2. Dit is tevens een verkapt verzoek aan andere groepen IM en HC events aan te leveren die "grijs" gemarkeerd moeten worden.
 • 09-11-2010 Nieuw actie item: Alexander levert tabel aan, vanuit AM aan IM.
 • 08-03-2011 tabel Trigger events is in bewerking, nog niet door TC-AM bekeken en vastgesteld.
 • 19-04-2011 tabel Trigger events is in bewerking, moet nog door AM worden goedgekeurd, 10 mei.
 • 21-06-2011 Alexander heeft de tabel toegestuurd. Adri past het actiepunt aan als verzoek aan de andere groep om nog meer trigger events aan te leveren.
09-11-2010  
95 IH Basiscomponenten gids versie 2.3 ballot activiteiten Adri Agendapunt voor TC-meeting; Als e.e.a. afgestemd is, wordt de inhoud dan als HTML (off line HTML) of als Word ter beschikking gesteld?* Discussie uitgesteld.

19-04-2011 blijft open

25-01-2011  
97 Wiki pagina Adri Wiki pagina maken met discussie uit email mbt IH Basiscomponenten gids versie 2.3 ballot activiteiten; Instance identifiers
 • 2011-01-25 open, er is een grove opzet gemaakt, Adri
 • 19-04-2011: is in uitvoering
 • 21-06-2011: de linkjes van de Wiki-pagina moet nog worden opgenomen in de acies.
25-01-2011  
103 CDA header gids Alexander Nictiz is weer stakeholder geworden voor de CCD. Met Nictiz in contact tredenmbt CDA header gids.
 • 08-03-2011; CDA Header gids stond op de AM agenda, maar is wegens tijdgebrek niet aan de orde geweest.
 • 19-04-2011 blijft open
 • 21-06-2011 er is aangewerkt door TC AM, maar nog niet alles is behandeld.
25-01-2011  
104 CDA header gids Alexander Artikel in het HL7 magazine is ook handig. Meer meta informative over de context van de gids .
 • 08-03-2011; UZI loopt nog.
 • 19-04-2011 blijft open
25-01-2011  
105 V2 gebruik "" Alexander aanpassen voorbeeld initialen Frank Ploeg hfdst 3
 • 08-03-2011; blijft staan
 • 19-04-2011 gaat over naar AM actielijst
 • 21-06-2011 Deze is teruggemeld op 10 mei. Er zijn geen fouten gevonden in de TC AM Hfst-en.
25-01-2011 21-06-2011
112 OO int navragen welke QRD Adri vervolg op actie item 102, Nieuw actie item voor Hoofdstuk 5: het toevoegen en beschrijven van SID in tabel 48.
 • 19-04-2011: vervolg op 102, moet nog worden gedaan
 • 21-06-2011: is in concept gedaan
08-03-2011 06-09-2011
113 Email vraag; 1 maart; UMCG Arnoud Homan René en Adri Actie René en Adri: over SSL gebruik in samenwerking met Cloverleaf en HL7 v2,vraag mee laten sturen met een volgende mail die naar alle leden gaat.
 • 19-04-2011: nog niet gebeurd, er is nog geen leden mail gestuurd
 • 21-06-2011: er is geen ledenmail gestuurd.
08-03-2011 06-09-2011
123 Coding system lijst vervolg op actie item 122 Allen Verder zijn mogelijke vervolgacties het opschonen van de tabel (voor dingen die niet in NL gebruikt worden) en oplossen van conflict-items (zoals I9 / ICD-9)
 • 19-04-2011 blijft open staan
 • 21-06-2011 is aangeleverd. Moet evt. worden opgeschoond. Ieder TC/SIG moet er naar kijken. Adri doet formeel verzoek via TSC.
08-03-2011  
124 XPN subveld 11 Name assembly order Adri N.a.v. item 99. NIEUWE ACTIE voor Adri: plaatsen/documenteren in H.2. Irma dringt aan op spoedige verwerking in verband met afhankelijkheid met H.3.
 • 21-06-2011 is verwerkt in Hfst 2
19-04-2011 21-06-2011
125 Voorstel Meer duiding bij user defined tables Assigning Authority motietekst1 Alexander N.a.v. Actie-item nummer 46/110, zie verslag IM 19 april 2011
 • 21-060-2011 staat geagendeerd
19-04-2011 21-06-2011
126 Voorstel Meer duiding bij user defined tables Assigning Authority motietekst2 Alexander N.a.v. Actie-item nummer 46/110, zie verslag IM 19 april 2011
 • 21-060-2011 staat geagendeerd
19-04-2011 21-06-2011
127 Adri plaatsen op agenda van Juni Adri N.a.v. Actie-item nummer 46/110, bespreken Voorstel onder item 125 en 126 en stemronde
 • 21-060-2011 staat geagendeerd
19-04-2011 21-06-2011
128 Verwerking ballot commentaar 2.3 RC1 van Rene Tom (ballot line item) 1. Voorbeelden in text zijn niet consistent. ACTIE Tom uitzoeken internationaal.
 • 21-060-2011 nog geen info gehad van Tom
19-04-2011 21-06-2011
129 Controlen voorbeelden Hfst 8 Adri Er zijn velden verplicht in Hfst 8 die niet zijn gevuld in de voorbeelden 21-06-2011  
130 PRA-items beschrijven Adri Anja heeft een mail verstuurd met opmerkingen over het PRA-segment. Adri zal de items beschrijven en doorgeven aan TC AM om door te voeren in de betreffende hfst-en. 21-06-2011  
131 Corrigeren XCON-datatype in Hfst 2 Adri In het voorbeeld staat een foute identificatie die zal moeten worden aangepast 21-06-2011  
132 21-06-2011  
133 21-06-2011  
134 21-06-2011  
135 21-06-2011