This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

InM 13 januari 2010 Agenda

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Return to Infrastructure and Messaging TC NL

Woensdag 13 januari 2010
Plaats: Bastion, Utrecht
adres en route: Bastion hotel Utrecht
Tijd: 13.00 – 15.00 uur
Aanwezig: Adri, Alexander,Frank, Wiggert, Helen (verslag).

 1. Opening en vaststellen agenda (5 min)
  • Adri opent de vergadering om 13:20 uur.
  • De agenda wordt vastgesteld.
 2. Mededelingen en ingekomen email/stukken/vragen (FAQ) (5 min)
  • Mededeling Wiggert: André en Jan gaan nog even door met de werkgroep H&C, het blijkt dat de 3 uur tijd voor de TC te kort is om veel verder te komen. Alexander meldt dat precies het zelfde probleem bij TC-AM geconstateerd is.
  • Afmelding van Astrid, Hans, Willem, René, Irma, Tom.
  • Er is een e-mail binnengekomen over HL7-ADT 2.4 en ROL segment (zie toegevoegd Agenda punt 5).
 3. Verslag 17 november 2009 (5 min)
  • Het verslag wordt vastgesteld.
  • Er is enige discussie over het gebruik van de wiki voor TC-InM. Alternatieven worden genoemd: Google Groups, Google Waves, een eventuele nieuwe HL7 NL website. Vooralsnog zal echter de wiki gebruikt worden.
 4. Actielijst 17 november 2009 (10 min)
  • De actielijst wordt bekeken en waar nodig ge-update.
 5. Behandeling email het onderwerp: HL7-ADT 2.4 en sturen ROL segmentzie HL7-ADT 2.4 en sturen ROL segment
  • Zie http://wiki.hl7.org/index.php?title=HL7-ADT_2.4_en_sturen_ROL_segment.
  • Vastgesteld wordt dat de use-case valide is: een patient kan (tijdelijk) zonder huisarts zitten. Een A08-bericht is de enige methode om een wijziging in een ROL-segment te communiceren.We zouden hierbij action code "DE" in het rolsegment willen gebruiken om een huisarts te laten verwijderen.In het geval van een query-bericht wordt een snapshot teruggegeven. In dit geval wordt het bericht ZONDER ROL-segment voor de huisarts teruggegeven.
  • Adri formuleert het antwoord, zie ook de wiki.
 6. InM Missie en Activiteiten (aanvullen/wijzigen versie juli 2007) (15 min)
  • Naar volgende meeting
 7. InM Jaarplan 2010 / 2011 (aanvullen/wijzigen 2008/2009) (15 min)
  • Naar volgende meeting
 8. Rapportage RIMBAA SIG (voorheen: SIG Architecture) (RS of MvdZ) (10 min)
  • RIMBAA de laatste SIG meeting is gehouden op 27 oktober 2009.
   Het enige wat er mede te delen valt is dat op 11 Maart de volgende meeting plaatsvindt, weer op Schiphol, en dat het tevens een co-productie is van de Nederlandse SIG tezamen met de internationale RIMBAA WG.
  • Vraag aan de RIMBAA-groep: of de meetings nog steeds open staan voor Nederlanders om te participeren, of dat het een gesloten groep dreigt te worden? Actie Adri.
 9. Resultaat van de stemmen op de 2 HL7-V3 voorstellen
  • II datatype: maximumlengte vaststellen voor OID.root , zie [1] (5 min)
  • II datatype: maximumlengte vaststellen voor OID.extension , zie [2] (5 min)
  • Er is 1x commentaar gegeven, maar niet gestemd,1x om meer tijd gevraagd, maar niet gestemd.Er zijn 6 stemmen uitgebracht per onderwerp
  • Resultaat stemming: 1 voor, 4 tegen, 1 onthouding. De voorstellen zijn dus afgewezen.
 10. Voorstel: Sta relaties met meerdere zorgverlenerstypen toe in E Person NL (20 min)(RS)
  • Niet besproken, gaat ter e-mail stemming.
 11. Voorbereiding CDA Header Implementatiegids ballot (vervolg) (30 min) (RS)
  • InM
   • ClinicalDocument (de klasse zelf, entry point van het CDA document model)
   • ClinicalDocument.relatedDocument [0..*] - relatie met voorgaande documenten
  • Wegens tijdgebrel naar volgende meeting
 12. Rondvraag (5 min)
  • Wiggert: Ook InM heeft aan 2 uur niet genoeg... Reactie Adri: daarom wordt geprobeerd om discussies via de wiki uit te discussieren!Vragen van leden hebben iets hogere prioriteit, dan moeten andere agendapunten opschuiven.
  • Alexander: vraagt om InM missie bij te werken op de wiki, deze is verouderd. Adri: stond op agenda voor vandaag om deze te bespreken, is echter wegens tijdgebrek uitgevallen.
  • Alexander: datatypes staan op hl7book.net en op de hl7 wiki. Commentaar is welkom.Zodra Nictiz (mogelijk in 2011) naar Datatypes R2 wil gaan, moet ook de Basiscomponentengids aangepast worden. Hoe gaan we daar mee om? Adri zal dit op de agenda van een volgende bijeenkomst zetten.
  • Sluiting 15:00