This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

HL7-ADT 2.4 en sturen ROL segment

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Return to InM 13 januari 2010 Agenda

 • meeting: TC-InM
 • Author: Adri Burggraaff
 • Status: Closed
 • Formulier Contact (kenmerk=6493) ADT, (is niet spoedeisend, wel wenselijk)


Inleiding

Naam*: R. Calandt, Bedrijf: Leveste, lokatie Scheper ziekenhuis
E-mail*: robin.calandt@sze.nl
Onderwerp: HL7-ADT 2.4 en sturen ROL segment
Patient heeft geen huisarts geregistreerd staan in het ZIS. Er wordt obv een HL7/QRY 2.4-bericht vanuit een deelsysteem om de demografie-gegevens van deze patient gevraagd. Moet er dan een bericht worden aangeleverd met of zonder ROL-segment.Indien met zal deze waarschijnlijk beperkt gevuld worden om wel aan te geven dat het gaat om een ROL-segment van een huisarts (ROL-9)

Email 2-12-2009

Opmerking: Moet indien er in het HL7/ADT en/of QRY 2.4-bericht geen ROL-segment met gegevens van de huisarts worden meegestuurd de huisartsgegevens in het deelsysteem worden verwijderd?

Volgens de reactie van onze ZIS-leverancier zou dat nl. zo moeten (conform HL7 specs). Ik heb hierover mijn twijfels. Wat je niet aanlevert kun/moet je ook niet verwijderen. Graag een antwoord op deze vraag.

Email 23-12-2009 antwoord van Alexander

Deze vraag is veel eenvoudiger: als er geen huisarts is en ook niet is geweest (en eerder gecommuniceerd) dan geen ROL-segment sturen. Daarvoor hoef je niet wachten tot 13 januari :-) Meesturen van een huisarts is geenszins verplicht indien niet gevuld.

Email 23-12-2009 aanvullend van Robin

Ik merk nu op dat de vraag wel heel krom gesteld is

Vraag is: Patient heeft geen huisarts geregistreerd staan in het ZIS. Er wordt obv een HL7/QRY 2.4-bericht vanuit een deelsysteem om de demografie-gegevens van deze patient gevraagd.

Moet er dan een bericht worden aangeleverd met of zonder ROL-segment. Indien met zal deze waarschijnlijk beperkt gevuld worden om wel aan te geven dat het gaat om een ROL-segmet van een huisarts (ROL-9).

Email 23-12-2009 antwoord van Alexander

Deze vraag komt neer op de vraag hoe je informatie uit een heel segment/hele segmentgroep verwijdert. Dit wordt beschreven in paragraaf 2.15.4 van het internationale hoofdstuk 2.

In het geval van het ROL-segment komt neer op het gebruik van de juiste waarde "DE" uit de HL7-tabel 0287 Problem/goal action code. Je zou dan precies hetzelfde segment moeten sturen als waarmee je voorheen een "UP" (Update) stuurde, maar nu dus met ROL-2 Action Code (ID) == "DE".

Als je het hele ROL-segment niet stuurt, dan mag de ontvanger daar niets uit concluderen, tenzij je binnen de instelling het gebruik van "Snapshot Mode" hebt afgesproken waarmee ieder bericht de enige en volledige waarheid bevat en alle vorige informatie ongeldig maakt.

Dat principe hebben we in Nederland in het geheel niet beschreven en dat zou betekenen dat de internationale specificaties gelden. Echter door de expliciete richtlijn in hoofdstuk 12 waarin staat dat je "UP" moet gebruiken hebben we een tegenspraak.

Als het lukt zou ik je willen vragen om nog even geduld uit te oefenen tot 13 januari wanneer TC-IM waar dit in thuishoort weer bijeenkomt, want ik durf er zo niet direct een harde uitspraak over te doen zonder discussie.

Email 23-12-2009 antwoord van Robin

Ik zie dat ik de vraag toch nog wat te summier heb gesteld.

Wat er aan vooraf gaat: Patient heeft een geldige huisarts geregistreerd staan in ons ZIS. Patient is ook bekend in het deelsysteem onder dezelfde huisarts. In het ZIS wordt bij deze patient de huisarts verwijderd.

Vraag: Hoe ziet het HL7-bericht er dan uit. Je wil het deelsysteem laten weten dat de huisarts niet meer bekend is. Gaat dit normaliter op basis van jouw eerdere mail van vandaag waarin je het gebruik van ROL-2 beschrijft (conform internationale standaard)

Echter omdat de internationale methodiek van het ROL-2 hier niet gebruikt wordt en je toch wilt dat het deelsysteem deze huisarts schoont denk ik dat een bijna leeg ROL-segment moet sturen om die schoning voor elkaar te krijgen.

Voorbeeld: ROL||UP|PP|""^""&""&""^""^""^^^H^LOCAL|||||01^^VEKTIS||""&""&""^""^""^^""^^M


Volgens mij, hoort onderstaande bij de TC-AM (Adri)

En nu ik je toch aan het stalken ben heb ik nog 2 korte vragen betreffende het ROL-segment

 • 1 - volgorde ROL-segment

Wij gebruiken het ROL-segment alleen icm het PID-sigment Wij sturen meerdere ROL-segmenten: bijvoorbeeld een ROL voor apotheek en een ROL voor huisarts. Is er een standaard volgorde afgesproken waarin deze segmenten elkaar moeten volgen bijv. obv het ROL9_1 veld waarin aangegeven wordt wat het type zorgverlener is.

 • 2 - AGB-code in ROL-4

Wij sturen in het 2e repeterend veld van veld ROL4 de AGB-code mee. De AGB-code bestaat uit twee delen, de eerste 2 posities geven aan het type zorgverlener, de volgende posities is het volgnummer die de zorgverlener van VEKTIS heeft gekregen.

XCare (ons ZIS) vertaald dit naar ROL||UP|PP|9100^&van&As^W^^^^^H^LOCAL~007145^^^^^^^01^VEKTIS|||||01^^VEKTIS||Meeuwenplein 2&Meeuwenplein&2^""^HARDENBERG^^7771AC^^M

- veld ROL4(2)_1 - 007145 = volgnummer - veld ROL4(2)_8 - 01 = type zorgverlener

Is dit de juiste methodiek of moet het zijn ROL||UP|PP|9100^&van&As^W^^^^^H^LOCAL~01007145^^^^^^^01^VEKTIS|||||01^^VEKTIS||Meeuwenplein&Meeuwenplein&2^""^HARDENBERG^^7771AC^^M

Hierdoor wordt de AGB-code volledig uniek (zoals beschreven in hoofdstuk 12.1.1.4).

Email 23-12-2009 antwoord van Alexander

Dat is jammer, want dan blijft mijn originele antwoord staan en dat is dat ik op dit moment geen antwoord heb, maar dat het voor 13 januari geagendeerd kan worden in TC-IM.

Discussie

 • Volgens mij is het gebruik van zowel updatemode beperkt tot declaratieve berichten. Immers, alleen als je zeker bent dat de ontvanger al synchroon met jouw gegevens is, dan stuur je een delta. De vraagsteller heeft het over een scenario waarin een gegevensset wordt opgevraagd. Daarin zijn de gegevens dus per definitie "snapshot" van karakter. Hoe je daar in doorgeeft dat er "geen bekende huisarts is" is dan nog uit te zoeken, maar updatemode is niet bruikbaar. Rene spronk 07:20, 13 January 2010 (UTC)


 • In 1e instantie; Moet indien er in het HL7/ADT en/of QRY 2.4-bericht geen ROL-segment met gegevens van de huisarts worden meegestuurd de huisartsgegevens in het deelsysteem worden verwijderd? antw; Nee, als er gegevens in een deelsysteem staan, worden die verwijderd door het ROL segment (bij PID) mee te sturen, en de velden te vullem met een null waarde(""). Vraagsteller heeft m.i. gelijk (gezien de totale vraag)
 • In 2e instantie is de vraag van de steller; de vraag (query) van een deelsysteem aan een patientregistratiesysteem (ZIS?) en stuur ik dan in het antwoord een ROL segment voor de huisarts? Als het pat.reg.syst. altijd een ROL segment (optioneel) stuurt in het antwoord op de query of in een ADT bericht, met of zonder inhoudelijke gegevens dan is dat correct, het is aan de ontvanger om het segment te gebruiken of te negeren. Je kunt er als zender voor kiezen, als een optioneel segment, geen inhoudelijk data bevat, om het ROL segment niet te sturen, maar ik vraag me af of er veeel (kleine) interfaces bestaan die verschillende structuren aan kunnen.
 • In 3e instantie wordt de vraag weer anders gesteld. gegeven; Patient heeft een geldige huisarts geregistreerd staan in ons ZIS. Patient is ook bekend in het deelsysteem onder dezelfde huisarts. In het ZIS wordt bij deze patient de huisarts verwijderd. Vraag: Hoe ziet het HL7-bericht er dan uit. Je wil het deelsysteem laten weten dat de huisarts niet meer bekend is. antw m.i.;Het Rol-segment bij de PID sturen gedeeltelijk gevuld met null waarde, maar zo dat je nog weet dat het om de huisarts gaat. Dus bv. ROL||UP|PP|""^""&""&""^""^""^^^H^LOCAL|||||01^^VEKTIS||""&""&""^""^""^^""^^M .
 • Het blijft moeilijk omdat de vraagsteller, zijn vraag steeds anders stelt.Adri burggraaff 09:55, 13 januari 2010


Oplossing/Antwoord naar gebruiker

Query
Als je een query doet, dan vraag je de status op dat moment, dus in deze case is dat de status zonder huisarts. Je krijgt als antwoord dan een momentopname (snapshot) van dat moment en krijg je geen ROL segment voor de huisarts aangeboden. Er kunnen als dat van toepassing is, wel voor andere zorgverleners, ROL segmenten worden aangeboden zoals tandarts, apotheek etc.

ADT
In deze case, moet je bij het sturen van ADT, een ADT-A08 bericht gebruiken, in het ROL segment in ROL-2, Action code, dan de status DE (Delete) gebruiken, zie hoofdstuk 12 HL7 Table 0287 – Problem/goal action code. Dit is beschreven in de internationale implementatiegids in tegenstelling tot de NL implementatiegids. Stuur het ROL segment compleet zoals het was, dus NIET met null-waarde.

Voorbeeld: ROL|1|DE|PP^Primary Care Provider|01001234^Huisarts^H^^^^^^Vektis^L|||||01^Huisartsen^Vektis||Straatweg 2&Straatweg&2^^Groningen^^9723AA^^O|050-3134102^WPN^PH~^NET^X.400^800013630

De andere vragen, volgorde ROL-segment en AGB-code in ROL-4, behoren niet bij Tc-InM en worden beantwoord door TC-AM.
Adri burggraaff 19:04, 17 January 2010 (UTC)