This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

Sta relaties met meerdere zorgverlenerstypen toe in E Person NL

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Samenvatting

In de Implementatiehandleiding Basiscomponenten is het op dit moment alleen toegestaan de vaste huisarts van een persoon op te nemen. Voorstel is deze inperking los te laten en ook andere 'vaste zorgrelaties' toe te staan.

Achtergrond

Kan het JGZ worden opgenomen, net als huisarts, in de Patient CMET als vast demografisch kenmerk? Zie onder - het is niet puur af te leiden uit de postcode van het OR adres van het kind. Dit is een use-case vanuit RIVM gehoorscreening, je stuurt dan de uitslag van de gehoortest, waarin je eventueel wilt opnemen onder welke JGZ een kind valt.

Marja Verwoerd (JGZ expert): Het principe is inderdaad dat elk kind bij één JGZ-organisatie hoort op basis van postcode van de woonplaats. Als een kind naar school gaat dan wordt van dat principe afgeweken als het kind naar school gaat in een andere regio. Dan is de postcode van de school leidend en vind overdracht plaats tussen GGD'en. Het is een uitzondering dat een kind naar een andere thuiszorg of GGD gaat dan de postcode van woonplaats of school voorschrijft. Dit is niet de bedoeling en zal de organisatie zelf ook niet snel toestaan omdat de financiering van het aantal kinderen obv het GBA afhangt. Het kan bv. in de volgende situaties:

  1. dat bij verhuizing of herindeling gemeentengrenzen alleen het laatste consult nog gehouden moet worden bij JGZ 0-4 (thuiszorg) en die het kind dan in zorg blijft bij de oude JGZ totdat het overgaat naar de JGZ 4-19 (GGD);
  2. dat het kind niet op het GBA-adres woont maar feitelijk in een andere regio.

Detail van het voorstel

  • De eis (zoals weergegeven in het diagram) dat PatientCareProvision.code GENRL moet zijn laten vervallen;
  • Wijzigen van de documentatie in IH Basicomponenten zodat ook andere vaste zorgverlingstypen worden toegestaan.

Proposal jgz epersonnl.gif

Discussie

  • Tom: What can I say? Lijkt me een prima idee, maar ik kan dat niet zomaar doen. Je kunt dit indienen als issue via NICTIZ, of als ballot comment (zodra we weer een ballot doen) bij HL7 NL. Binnen het JGZ project zelf hebben we deze requirement natuurlijk niet, omdat het daarbij gaat om dossieroverdracht, waarbij de JGZ instelling herkenbaar is als author.
  • Rene: voor, overigens zal ook de cardinaliteit 'aspatientOfOtherProvider' van 0..1 naar 0..* moeten worden gewijzigd. Merk op dat deze wijzingin leidt tot een niet compatible Patient CMET, en dat die CMET dan een andere indetifier krijgt.
  • Michael Hoe wordt dit in het UV (universal) realm opgelost? Ik snap dat ze in USA geen huisarts hebben, maar ze hebben vast wel een use-case voor Patient-of-other-Provider.
  • Alexander Henket Het internationale model is al vele iteraties verder dan de ingeperkte versie van ballot 8 die wij gebruiken. Voor het gevoel, kun je hem hier zien E_Person universal. Er staat mij bij dat de use case al eens internationaal is aangekaart, maar ik zou zeggen dat de relatie "OtherIDs" (An identifying relationship between the focal living subject and a scoping organization. Note that this could be an identifier used by the primary scoping organization in a different context.) geschikt is voor een JGZ-instelling. Ik heb geen gevoel bij de, ook aanwezige, CareGiver relatie omdat een JGZ-instelling alhoewel de definitie A living subject responsible for the primary care of the focal living subject at home die ruimte lijkt te laten.

Kan Marja/Yvonne aangeven of hier internationaal al informatie voor is ingewonnen, zoals Michael ook al voorstelt?