This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

Informatie over EHR-S FM

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Terug naar EHR TC NL

Terug naar Technische Commissie Overzicht

Het EHR-S Functional Model

Is…

 • Een systeemspecificatie
 • Een EPD-systeem specificatie
 • Een referentielijst van functies die een EPD-systeem kan ondersteunen (het “wat”)
 • Een consistente beschrijving van functionaliteit
 • Voorziet in flexibiliteit die innovatie en product differentiatie bevordert
 • Gouden standaard, rekening houdend met praktische beperkingen, voor de ontwikkeling v.e. EPD-systeem


Is Niet…

 • Een berichtenspecificatie
 • Een EPD specificatie
 • Een implementatie specificatie (niet het “hoe”)
 • Schrijft geen specifieke technologie voor
 • Geeft niet aan hoe functies gerealiseerd moeten worden (bijvoorbeeld d.m.v. interface of database ontwerp)


Function names & statements voorzien in een referentielijst van functies, die:

 • Ondersteund kunnen worden door een EPD systeem
 • Begrijpelijk zijn voor de gebruiker
 • Een consistente beschrijving vormen van de functionaliteit van een EPD systeem


Conformance criteria maken het toetsbaar

 • Vereiste criteria: verplicht (SHALL)
 • Optionele criteria: 2 niveaus (SHOULD, MAY)


Opbouw

Het Functional Model bestaat uit drie onderdelen, eisen die met de directe zorg te maken hebben, eisen die met ondersteuning van de zorg te maken hebben en eisen die betrekking hebben op de infrastructuur van de IT. Een overzicht van deze drie onderdelen is weergegeven in onderstaand plaatje.

EHR-S FM.jpg

Bron: Presentatie van Robert Stegwee, (2008). HL7 Electronic Health Record System (EHR-S) Functional Model and Standard. HL7 Nederland congres.

Toepassingen EHR-S FM

Mogelijk toepassingen van het EHR-S FM

 • Het EHR-S FM is in feite een Master model op basis waarvan profielen afgeleid kunnen worden voor specifieke zorggebieden en / of individuele instellingen.

Het EHR-S FM kan toegepast worden als:

 • Ondersteuning bij het opbouwen van een business case ten behoeve van een EPD implementatie traject
 • Referentie / beoordelingscriterium bij pakketvergelijking en pakketselectie
 • Functiebeschrijving van een pakket door de software leverancier
 • Hefboom bij het creëren van beweging in de markt door het profiel als standaard binnen een marktsegment te promoten en daarmee mede potentiële nieuwe toetreders faciliteren
 • Ondersteuning middel bij de ontwikkeling van de toekomstvisie door software leveranciers, zorgaanbieders, gebruikersorganisaties en brancheorganisaties
 • Certificering van software leveranciers (binnen een marktsegment/profiel doelgroep).


Het EHR-S FM toegepast in de praktijk

Inmiddels is het EHR-S FM de centrale spil binnen een gemeenschappelijke aanbesteding door de Vereniging EPD GGZ bestaande uit 45% van de GGZ markt. In Nederland is het Profiel zoals opgesteld door GGZ Nederland weer afgeleid van het Behavioral Health Functional Profile (een van de afgeleide profielen van het EHR-S FM).

Het profiel van GGZ Nederland is inmiddels als beoordelingscriterium ingezet tijdens pakketselectie trajecten bij Delta Psychiatrisch Centrum en het TweeSteden Ziekenhuis.

Daarnaast hebben leveranciers de standaard gebruikt ten behoeve van productinnovatie.