This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

EHR TC Overzicht

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Terug naar EHR TC NL

Aanleiding

 • Het EPD veld is in beweging
 • Ontwikkeling landelijk EPD
 • Noodzaak tot goede ICT ondersteuning
 • Aanbesteding EPD vereniging EPD GGZ
 • Standaarden voor goede ICT ondersteuning zijn vereist
 • Het EHR-S Functional Model is een bruikbare standaard gebleken voor de GGZ markt in Nederland
 • Doorontwikkelen van, stimuleren van het gebruik van en waar nodig aanpassing van de standaard aan locale situaties zijn gewenst
 • Hier kan proactief op worden ingesprongen


Visie

De TC wil het gebruik van de EHR-S FM en PHR-S FM standaard voor systemen in Nederland faciliteren. De TC wil een continue wisselwerking tussen Nederland en HL7 internationaal bewerkstelligen.


Missie en doelstellingen

 • Volgen van ontwikkelingen rondom EHR, PHR en gerelateerde standaarden, zowel binnen als buiten HL7.
 • EHR-S FM en PHR-S FM waar nodig aanpassen ten behoeve van de Nederlandse situatie.
 • Actief samenwerken met de internationale HL7 EHR Workgroup.
 • Veld betrekken bij de doorontwikkeling van de standaarden.
 • Stimuleren van het gebruik van de standaarden.


Voorgestelde activiteiten

 • Nederlandse versie van standaarden inventariseren en bijhouden
 • In kaart brengen en houden van de relaties met andere standaarden
 • In kaart brengen en houden van andere standaarden op functioneel gebied, ook buiten HL7
 • In kaart brengen van beschikbare tooling en de ontwikkelingen daarbinnen.
 • Ontwikkelen en bijhouden van tooling
 • In kaart brengen van het landschap van de EHR-S FM standaard. Bijvoorbeeld beschrijven wat de relatie is met een datamodel.
 • Beoordelen nieuwe versies en waar nodig beïnvloeden
 • Organiseren en begeleiden van de aanpassing van de standaard aan de NL situatie
 • Organiseren van educatie en PR op het gebied van het EHR-S FM
 • Organiseren van themamiddagen
 • Onderhouden van contacten met andere TC’s binnen HL7 (nationaal en internationaal)

Handvest

Producten en bijdrage aan HL7 standaarden/ processen

Moet nog worden vastgesteld.


Formele relaties met andere HL7 TC/ Werkgroepen

De TC is net opgericht en heeft op dit moment nog geen formele relaties met andere HL7 TC/Werkgroepen. De intentie is om een formele relatie te onderhouden met:

Formele relaties met groepen buiten HL7

De TC is net opgericht en heeft op dit moment nog geen formele relaties met groepen buiten HL7.