This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

InM 17 november 2009 Agenda

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Return to Infrastructure and Messaging TC NL

Verslag van Dinsdag 17 november 2009
Aanwezig: Adri, Irma, Alexander, René, Frank, Tom, Wiggert, Helen, Andre.

 1. Opening en vaststellen agenda
  • Adri opent de vergadering
 2. Mededelingen en ingekomen email/stukken/vragen (FAQ)
  • Afmelding; Fenno Ottes en Rolf de Boer
 3. Verslag 15 september 2009
  • Goedgekeurd onder dankzegging aan notulist (Rolf de Boer)
 4. Actielijst 15 september
  • De actielijst wordt bekeken en waar nodig ge-update.
  • Alexander: in het kader van epSOS (European Patients Smart Open Services) worden (de meest gebruikte) 1000 SNOMED codes in alle EU talen vertaald. Die komen dan ook voor ander gebruik beschikbaar.
 5. Rapportage RIMBAA SIG (voorheen: SIG Architecture)
  • RIMBAA NL en HL7.org hadden een meeting op Schiphol op 27 oktober.
   • Rene geeft een samenvatting: De meeting was een officiële out-of-cycle van de internationale RIMBAA Working group tezamen met de Nederlandse RIMBAA SIG. Zie http://wiki.hl7.org/index.php?title=RIMBAA_20091027_Minutes voor verslag.
   • Tom noemt met name de 'versionering van objecten' als interessant onderwerp. Voor René was dat de ontwikkeling van v3 Datatypes op database nivo.
   • René: er zullen vervolg meetings komen, gezamenlijk RIMBAA SIG en RIMBAA WG.
 6. Verslag InM items WGM Atlanta
  • René: InM kwam slechts op twee dagen bij elkaar. Er waren wat versie 2.8 voorstellen (voor ons weinig relevant). Op het gebied van HL7 v3 gebeurt er op dit moment weinig in InM, wel iets als [1], een voor velen exotische discussie die echter wel de interesse heeft van RIMBAA adepten. In bredere infrastructurele zin vallen de werkzaamheden van Strucdoc op, op het gebied van CDA R3. Datatypes R2 is afgerond en wordt vanaf de volgende ballot publicatie (en Normatieve Editie), de gebruikte datatypes specificatie. Dat houd tevens in dat de XML schema eveneens op die versie gebaseerd zullen zijn.
 7. WGM planning en afvaardiging 2010
  • Adri: 5 mensen aangemeld: Adri, Alexander, René, Ewout, Michael. Er zijn 3 plaatsen voor 2010. Lijkt logisch om 1 plaats te vergeven aan RIMBAA. Alexander heeft ook gevraagd vanuit AM te gaan (gaat naar Rio, volgens voorlopig AM besluit). Voorstel: Ewout namens RIMBAA, Adri voor v2/CDA, René voor IM breed. (7-1-0, voorstel aangenomen)
 8. Basiscomponenten V3 gids Review en Check
  • Adri: Tom heeft versie 2.2 opgeleverd. Alexander heeft releasenotes (revisie-lijst) erbij geschreven. Alexander heeft ook aanvullingen gedaan, gerelateerd aan conformance. De nieuwe tekst (paragraaf 6.4) is vertaald vanuit het engels, maar lijkt strikter dan de al aanwezige/oude nederlandse tekst). R (Required) betekent dat zender en receivers het gegeven moeten ondersteunen/verwerken. Je mag niet altijd een nullFlavor sturen, want dan ondersteun je het onderliggende concept dus niet - dan ben je dus ook niet HL7 v3 conformant.
  • Discussie in de groep over wat "ondersteunen" betekent. Ondersteunen impliceert overigens niet dat je het moet opslaan. Een verloskundigen systeem dat geen geslacht (van wordende moeders) vastlegt omdat het altijd vrouwen zijn, maar dat wel ontvangen berichten over mannen uitfiltert en niet verwerkt, ondersteund wel het concept geslacht - want anders kan je er ook niet op filteren.
  • Actiepunten en "hoe verder"
   • Tom gaat verschillen analyse doen 2.0-2.1. Alexander heeft nu een verschillen analyse 2.0-2.2 gedaan (2.1 is nooit officieel uitgebracht). Of die 2.0-2.2 analyse ook de volledige 2.0-2.1 wijzigingen bevat is niet duidelijk. (nieuw actie item #62)
   • Alexander/Tom voegen korte uitleg toe wat verwerken/ondersteunen is, en dat dit niet de opslag van het gegeven vereist (nieuw actie titem #63)
   • Voorstel: Release 2.2 uitbrengen, voorwaardelijk aangenomen, na doorvoering actie-item #63. Tom/Alexander krijgen tot 24 November de gelegenheid een suggestie te doen over de verdere verwoording van conformance, die verwoording wordt per e-mail formeel goedgekeurd (stemmen per e-mail). (7-0-1)
   • Releasedatum 10 december, Frank schrijft intro stukje voor HL7 magazine en voor het Nieuwsitem op de HL7 website. Na upload 2.2 versie dient de oude versie (of versies) van de hl7.nl website te worden verwijderd (actie Adri --> secretariaat).
 9. Voorstel document: Sta relaties met meerdere zorgverlenerstypen toe in E Person NL
  • Niet besproken, gaat ter e-mail stemming.
 10. Voorbereiding CDA Header Implementatiegids ballot (vervolg)
  • René: loopt nog. Vraag aan Alexander is in hoeverre de werkzaamheden aan de e-lab CDA materialen bij Nictiz teruggeploegd worden in de CDA header gids op de Wiki. Alexander: alles wat generiek is, is teruggeploegd.
 11. Lengte van root en extension
  • Alexander komt met motie/proposal, gaat per e-mail stemming.
 12. Rondvraag
  • Geen punten.
 13. Vergadering gesloten om 15:04