This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

InM 15 september 2009 Agenda

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Return to Infrastructure and Messaging TC NL

Dinsdag 15 september 2009
Plaats: Bastion, Utrecht
adres en route: Bastion hotel Utrecht
Tijd: 13.00 – 15.00 uur

 1. Opening en vaststellen agenda (5 min)
 2. Mededelingen en ingekomen email/stukken/vragen (FAQ) (5 min)
 3. Verslag 23 juni 2009 (5 min)
 4. Actielijst 23 juni 2009 (10 min)
 5. Rapportage RIMBAA SIG (voorheen: SIG Architecture) (RS of MvdZ) (10 min)
  • RIMBAA de laatste SIG meeting is gehouden op .......
  • Voortgang organisatie RIMBAA NL met HL7 UK, meeting op Schiphol area na 15 September (na de WGM in Atlanta)
 6. WGM planning en afvaardiging 2010 (5 min)
 7. Voorstel: Sta relaties met meerdere zorgverlenerstypen toe in E Person NL (20 min)(RS)
 8. Voorbereiding CDA Header Implementatiegids ballot (vervolg) (30 min) (RS)
 9. Discussie over SNOMED licentie, subset (tabellen met een subset van SNOMED codes) definiëren/maken en beheer (20 min)(RS)
 10. Ballotbespreking Basiscomponenten V3 gids (TdJ) (60 min)
  • Ontvangen ballot commentaar, o.a.
  • Open commentaar van André vanuit vorige ballotronde
  • Actiepunten en "hoe verder"
 11. Rondvraag (5 min)

Planning totaal 2 uur en 55 minuten