This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

Administrative Management TC NL

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Main page of the AM Comittee of HL7 The Netherlands.

Missie

Deze TC houdt zich bezig met het beheer en de promotie van de specificatie van de regels rondom communicatie middels HL7 met een administratief karakter.

TC Documenten

Open documenten te wijzigen door elke geinteresseerde persoon:

De volgende onderwerpen, zijn open actiepunten voor AM

De items/documenten hieronder worden gemaakt /gewijzigd door de AM co-voorzitters: