This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

AM OoC 2010-02-23

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Terug naar Administrative Management TC NL

 • Out-of-Cycle meeting
 • Datum: 2010-02-22
 • Locatie: E.Novation
 • Aanwezig: Irma Jongeneel (IJ), Alexander Henket (AH)

Besproken:

 • Voorstel naar TSC voor beperkte tabelweergaven in veldbeschrijvingen
  Het is niet efficient om bij een veld de hele lijst van waarden af te beelden. In plaats daarvan zouden alleen de in die context van toepassing zijnde waarden kunnen afbeelden (de 'grijze' waarden). Voorstel heeft impact op alle gidsen, daarom inbrengen in TSC met steun van TC-IM.
 • Afbakening hoofdstuk 8 versus hoofdstuk 15 onderzoeken
  Hoofdstuk 8 (MFN) lijkt een soort 'light' verse van hoofdstuk 15, maar de afbakening is niet heel duidelijk. Dit zou beter in beeld gebracht moeten worden. Meteen meenemen: §15.5.2 blijkt een voorbeeld van MFN^M02 te bevatten.
 • Adrestype BI doorgevoerd zoals verzocht door TC-IM
  Zie Pre-adopt van Address Type BI (Billing)
  Hoofdstuk 3 en 6 bijgewerkt zoals verzocht. Ter goedkeuring voorleggen aan TC-AM op 9 maart
 • (Her)verkiezing aankondigen. Termijn Alexander verloopt. Staat op agenda van 9 maart
 • Vraag uitgezet op PAFM lijst over jaarplanpunt 9 (URA in ROL)
  Dutch use case is for care providers with a UZI number (Unique Care Provider Identification Number) who may work for several institutions. Each institution has a URA (Unique Institution Identification Number). Only the combination of the two make up for a useful combination.

  More practical:
  Suppose I want to communicate the GP for a given patient, I cannot just supply his role number, but I also need to have his institution number.

  We've been going through the ROL segment (for ADT purposes), but also through the PRA, STF, ORG segments, but none seem to have an identifier. A likely candidate PRA-9 - Institution, has datatype CWE instead of CX or EI.

  How does one tie Practitioners to the Institution they work for in a certain context?