This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

Vraag voor TC Administrative Management - Gebruik ""

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Return to Infrastructure and Messaging TC NL

Van: Winfried Gengler Epic
Datum: donderdag 23 december 2010 17:17

Via TC-AM woensdag - 29 december, 2010 11:32
Beste Adri en Rene,
Deze vraag betreft hoofdstuk 2 en wordt daarom aan jullie voorgelegd ter beantwoording.
Groetjes,Irma

Paragraaf 2.1 van 02 CONTROL IG V24 NL Update 02-2007_final.doc wordt een toelichting gegeven over het gebruik van ""
Als 1e bericht wordt: PID|||||Ploeg&van der&Ploeg&&^Frank^RF^^^^L verzonden.
Na een correctie wordt PID|||||Ploeg&""&Ploeg&&^Frank^RF^^^^L verzonden om aan te geven dat er een correctie is doorgevoerd.
Vraag: Wat dient er in vervolgberichten te worden gestuurd in het PID-segment?

Omdat er geen wijziging door te geven is verwacht ik: PID|||||Ploeg&&Ploeg&&^Frank^RF^^^^L of dien je als je ooit een "" hebt gestuurd dat altijd te blijven herhalen?
Indien het laatste het geval is dan een aanvullende vraag:
Scenario: Patiënten zijn geladen in een systeem door middel van HL7 en dit systeem wordt vervolgens het bronsysteem voor een organisatie.

De berichten bevatten ook "" om aan te geven dat er ooit data is gestuurd.
Vraag: Dient het nieuw bronsysteem dit gedrag te “erven”, ondanks het feit dat er nooit data aanwezig is geweest?
Mijn interpretatie hiervan is dat bijvoorbeeld in PID-3 bij willen aangeven van een verwijdering van bv. BSN het voldoende is om een A08 te sturen met in PID-3 alleen het patiëntnummer.
Deze segmenten dien behandeld te worden conform een ‘snapshot’.
Vraag: Is deze interpretatie correct en zo ook terug te voeren naar v2.4 voor bijvoorbeeld PID-3 en PID-11 Adres
Als bijlage hierbij de door mij gerefereerde paragraaf 2.1

Met betrekking het voorbeeld heb ik ook een vraag:
Dient PID|||||Ploeg&""&Ploeg&&^Frank^RF^^^^L niet te worden aangepast in PID|||||Ploeg&""&Ploeg&&^Frank^R F^^^^L

Repeating fields
In aanvulling op de bovenstaande vragen:
Voor versie 2.4 kan ik geen omschrijving vinden voor het gewenste gedrag bij repeterende velden. In v2.6 geeft 2.10.5 het volgende aan: