This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

University

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Return to HL7 Netherlands


Missie

In HL7 University zijn alle relevante opleidingen, trainingen, themabijeenkomsten en informatiedagen over de HL7 standaard en de toepassing daarvan samengebracht in een samenhangend modulair totaalpakket van onderwerpen en blokken.
Uit dit totaalpakket van modules kunnen per doelgroep willekeurige selecties worden gekozen waarmee de opleidings- en informatiebehoeften op maat kunnen worden ingevuld.
Elke module behandelt een specifiek onderdeel of aspect met de daarbij behorende standaard lesstof, informatiematerialen en cases, doch de breedte, diepgang en accenten kunnen per doelgroep worden aangepast.