This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

Themamiddag 29 Mei

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Return to HL7 Netherlands

Thema van 22 mei: coderingen en klassificaties binnen HL7, met een speciale focus op SNOMED

Het organisatieteam bestaat uit William Goossen en André Achterberg.

Mogelijke sprekers die ons te binnen schoten:

  • Jos Baptist, natuurlijk
  • Ronald Cornet, expert bij uitstek
  • Tom de Jong, toepassing binnen HL7
  • Anja van Haren, namens ISO TC 215 WG 6


Programma Themadag 22 mei