This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

Oprichtingsvergadering 22 juni 2010

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Terug naar EHR TC NL


VAN: Steven Seyffert/Sjoerd Admiraal

AAN: TC EHR-S FM/PHR-S FM

ONDERWERP: Actie Besluiten Lijst TC bijeenkomst

DATUM BIJEENKOMST: 22 juni 2010

De volgende bijeenkomst staat gepland op 21 september 2010. Tijdstip en locatie zullen nader bekend gemaakt worden.


Actielijst

Nummer Omschrijving Actie voor Deadline/opmerkingen
1 In kaart brengen van de ‘concurrerende’ standaarden, andere standaarden en de link van de EHR-S FM/PHR-S FM standaarden met andere standaarden (wat is het umfeld van de EHR-S/PHR-S FM standaard). Roel en Michael 21 september 2010
2 Uitzoeken wat de maximale duur van het co-chairschap is. Anneke 21 september 2010
3 Demo XML tool Michael 21 september 2010
4 Opzetten van een HL7 TC EHR-S FM Wiki Anneke 21 september 2010
5 Inventariseren cursusbehoefte en eventueel organiseren cursus rondom EHR-S FM. Sjoerd en Steven Juli 2010
6 Lijst contactpersonen opstellen en versturen naar de co-chairs Sjoerd Zsm
7 Organiseren van de volgende bijeenkomst Sjoerd en Steven Juli 2010
8 Actie en besluitenlijst versturen naar deelnemers TC io Sjoerd Juni 2010
9 Relevante standaarden delen met de co-chairs.Graag enigszins op tijd om nog te kunnen verwerken. Iedereen augustus 2010


Besluitenlijst

Nummer Omschrijving Genomen door Datum
1 De visie van de TC is vastgesteld (zie bijlage – presentatie) TC 22 juni 2010
2 De missie en de doelstellingen van de TC zijn vastgesteld (zie bijlage – presentatie) TC 22 juni 2010
3 Er is behoefte aan de oprichting van de TC. De groep stemt in met het voorstel tot oprichting van de TC. TC 22 juni 2010
4 De vragen omtrent de organisatiestructuur zullen zich de komende tijd laten beantwoorden. Op dit moment zijn nog niet alle vragen te beantwoorden. Wat wel besloten is:


*de TC komt 1 x in de 2 maanden bij elkaar
*de voorkeur gaat uit naar de dinsdag als vaste dag dat men bij elkaar komt
*Starttijd het liefst iets later dan 9:00 vanwege de reistijd
*Anneke Goossen – Baremans en Roel Barelds zullen de functie van co-chair vervullen

TC 22 juni 2010
5 Op 21 september zal de volgende bijeenkomst worden georganiseerd. TC 22 juni 2010