This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

InM Schema van aftreden co-voorzitters

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Return to Infrastructure and Messaging TC NL


Schema van aftreden co-voorzitters

Schema van aftreden co-voorzitters TC-InM vastgesteld op de TC-InM vergadering van dinsdag 25 januari 2011.


Wie	                Jaar
Adri Burggraaff (co-voorzitter V2)	2011
René Spronk (co-voorzitter V3)	    2012

Bovenstaande is vastgesteld op basis van artikel 5 van de “Nadere regeling democratisering 2004”