This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

InM Jaarplan 2010 / 2011

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Return to Infrastructure and Messaging TC NL

HL7 NL Infrastructure and Messaging Jaarplan 2010 / 2011
Datum document: 2010-01-13
Status: Concept in de TC meeting 13 januari 2010

Jaarplan 2010 - 2011

Code Omschrijving Prioriteit Versie
1. Basiscomponenten V3 gids NL update versie 2.3 Hoog V3
2. CDA HL7 version 3: Message or CDA Document Middel V3
- CDA Header gids NL maken
3. Versie 3 ballots behandelen Middel V3
4. V3 Wrapper implementatiegids NL update Laag V3
5. Update missie document Laag AO, 1 a 2 x per jaar
6. Voorbeelden hoofdstuk 2, 8 Middel V2
7. Query mogelijkheden hoofdstuk 5 uitbreiden/uitwerken Laag V2
8. V2 hogere versies dan 2.4, ook in relatie tot IHE Middel V2
9.
10.
11.
12.
13.