This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

InM Actielijst Archief

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Return to Infrastructure and Messaging TC NL

Archief Actielijst TC InM
Nr Omschrijving Wie Historie/Wijzigingen Startdatum Einddatum
39 Bespreken ballotcommentaar André op Basiscomponenten Gids Adri/André 28-01-2009: André stuurt belangrijkste discussiepunten rond van zijn commentaar. Agenderen volgende vergadering om dit te bespreken.

28-01-2009: André stuurt een lijst met discussiepunten ter bespreking volgende keer.
17-03-2009: Vandaag besproken; Er blijven resterende issues. Deze worden meegenomen als ballot commentaar. De ballot zelf wordt geopend op 31 maart..
23-06-2009: loopt nog..
15-09-2009: loopt nog.
17-11-2009: gaat mee in volgende versie 2.3 moet op agenda 1e en/of 2e kwartaal 2010, voor bespreking in TC.
13-01-2010: Het xls-sheet met de commentaren van André wordt op de HL7-website geplaatst, actie Adri..
09-03-2010: Adri heeft de xls-sheet rondgestuurd..
20-04-2010: Staat voor 2010 agenda TC InM, loopt dus nog.
21-09-2010: De bespreking van de Basiscomponentengids is nog niet afgerond, blijft staan..

 • 2010-11-09 komt terug op agenda
 • 2011-01-25 is al gebeurd, kan eraf
04-11-2008 09-11-2010
42 templateId verduidelijken Alexander , de laatste actie = Adri Past aan in CDA Header implementatiegids

17-03-2009: Loopt nog.
23-06-2009: Is beschreven, wordt deze vergadering besproken.
15-09-2009: hl7books
13-01-2010: is beschreven en moet in IM besproken worden
. http://hl7book.net/index.php?title=RIM.CommunicationInfrastructure.CoreInfrastructure.InfrastructureRoot InfrastructureRoot.templateId :: LIST<II> (0..*) Definitie: De unieke identificatie voor een sjabloon die beperkingen aan het artifact oplegt. En ook http://hl7book.net/index.php?title=ClinicalDocument templateId: II [0..*] - Gebruikt sjabloon (template) voor dit Clinical Document. De identificatie van de gebruikte sjablonen voor dit Clinical Document. Documenten die voldoen aan (de geaccepteerde, binnen HL7 Nederland afgestemde versie van) versie 1.0 deze generieke CDA Header implementatigids dienen 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100001 op te nemen in het @root attribuut (@extension wordt niet gebruikt). Naast dit sjabloon kunnen tevens andere sjabloonidentificaties worden opgenomen.
Wiki discussie en stemmen; actie Adri
20-04-2010: Wiki discussie starten en stemmen via email; actie Adri
21-09-2010: wiki discussie moet nog gestart worden, actie Adri.
Vraag van Wiggert: werkt dat nou via de wiki? Volgens Adri wel.

 • 2010-11-09 Afgelsoten, is over gestemd
28-01-2009 21-09-2010
46 Algemene richtlijn user-defined tables Alexander 17-03-2009: Hoe/wanneer/wie best-practices over het uitbreiden van user-defined tables in Hfst. 2 (zie tevens internationale gids als basis voor vertaling 2.4 pag. 212 par.2.7.6).

23-06-2009: Dit betreft een uitleg over het gebruik van assigning authority "Local". Zie ook de mailwisseling hierover. Alexander neemt de actie over van Tom.
15-09-2009: Change proposal
21-09-2010: AH belooft beterschap en gaat er mee aan het werk. Heeft Alexander overgenomen van Tom. Er is nog geen actie ondernomen. Dit gaat o.a. over het gebruik van assigning authority. Staat er al iets op de wiki?
Conclusie: geadviseerd wordt AGB-codes te gebruiken, andere codes worden gezien als onwenselijk. Wiggert: Wanneer wordt dit gepubliceerd? Alexander: in principe in de volgende publicatie van de gidsen, 1x per jaar. Mogelijk kunnen de uitkomsten van de themamiddag als FAQ op de HL7-NL-website gepubliceerd worden.

 • 08-03-2011 Alexander; staat op de agenda zie [1]
 1. Besluit; dit actiepunt zal via e-mail in stemming gegeven worden.
 2. Actie Alexander: het voorstel formuleren op de wiki pagina
 3. Actie Adri: na actie Alexander, in stemming brengen
 • 19-04-2011: is uitgevoerd, kan afgevoerd, komt deze vergadering terug omdat we het in stemming hebben gebracht
17-03-2009 09-11-2010
51 HL7 v2.4 H2 Adri HL7 v2.4 message structuren (MSH-9) aanpassen in H2

15-09-2009: loopt nog, mee in alg. revisie H2
17-11-2009: komt op wiki als voorstel
13-10-2010??: in bewerking. Afmaken, Wiki discussie en stemmen ???
20-04-2010: In bewerking

 • 2010-11-09 Discussie is gestart, e-mail rondvraag gedaan door adri
 • 2011-01-25 Staat op de Agenda voor vandaag, bespreken en afronden
 • 08-03-2011;Adri. Voorstel is/was om dit op te nemen in hoofdstuk2. is unaniem aangenomen, zie TC verslag 25 januari.Afgerond en afvoeren.
17-03-2009 08-03-2011
54 Magazine artikel Frank Magazine artikel Aankondiging basiscomp.gids 2.2 Releasedatum: 2-11-2009

13-01-2010: moet nog , hangt af van publicatie datum magazine.
20-04-2010: Blijft open, wordt nog als nuttig gezien dit te publiceren.
21-09-2010: blijft open wordt nog als nuttig gezien dit te publiceren naast dat het antwoord in het verslag van de themamiddag staat.

 • 2010-11-09 Nu aankondiging ballot v 2.3 in volgende HL7 magazine
 • 2011-01-25 magazine is geweest, kan er af
15-09-2009 2011-01-25
61 Coding system lijst Adri en Alexander Opnemen in H2

17-11-2009: Alexander: in het kader van epSOS (European Patients Smart Open Services) worden (de meest gebruikte) 1000 SNOMED codes in alle EU talen vertaald. Die komen dan ook voor ander gebruik beschikbaar.
13-01-2010: Frank heeft nog steeds behoefte aan een complete vertaling van Snomed codes in het ziekenhuis. Dit zit er echter ook niet in. Opstellen van coding system lijst en aanleveren aan Adri; actie AH.
20-04-2010: AH - Ik was nog alle gidsen aan het afploegen op zoek naar codeersystemen. Was gekomen tot hoofdstuk 4.
21-09-2010: maken coding system lijst loopt, actie Alexander.
09-11-2010: AH heeft het coding systemsoverzicht in de documenten van IM gezet

 • 2010-11-09 Is rondgestuurd, nog te reviewen tijdens volgende meeting, zie [2]
 • AH heeft het gestuurd, moet nog worden gereviewd, naar 8 maart
 • 08-03-2011: Adri, staat op de Agenda voor vandaag
 • 2011-04-19 gereed en afvoeren
15-09-2009 19-04-2011
72 V3 wrapper gids. Alexander Discussie over waarde v3 wrapper gids. Wie is doelgroep? Nictiz of de non-AORTA projecten? Alexander onderzoekt binnen Nictiz in hoeverre men bereid is e.e.a. aan HL7 NL over te laten.

21-09-2010: Evt. maken van een HL7 V3 wrapper gids. Dit ligt nog steeds bij Nictiz, het overnemen hiervan door HL7 zit nog niet in de planning.

 • 2010-11-09 Actie afvoeren; discussie weer starten als er vraag komt naar een dergelijke gids
20-04-2010 21-09-2010
73 IH BC 2.3 René De eerst volgende HL7-NL Implementatie Handleiding Basiscomponenten HL7 v3 bevat alleen die OID’s die in de gids zelf gebruikt worden”.br>

21-09-2010: nog open

 • 2010-11-09 Afgehandeld, door Alexander
20-04-2010 2010-11-09
74 IH BC 2.3 HL7 2.3 René opnemen R_Coveredparty in volgende IH BC.

21-09-2010: AH m.b.t. A_Coverage: zoals het in de oude versie staat klopt niet, in de huidige normatieve editie komt deze niet voor. Hij staat nu wel in de ballot, dit kan gepreadopt worden

 • 2010-11-09 Afgehandeld, A_Coverage komt niet in 2.3 voor, eerst een use-case vinden.
20-04-2010 2010-11-09
76 Sta relaties met meerdere zorgverlenerstypen toe in E Person NL René in volgende versie van IH BC dient de use-case ondersteund te worden waarin men van 1 persoon meerdere zorgrelaties vast kan leggen
 • 2010-11-09 afgehandeld, zit in concept v2.3
20-04-2010 2010-11-09
77 IH BC 2.3 HL7 2.3 René/Tom/Alexander/Andre Basiscomponentengids update naar versie 2.3 m.n. verwerking

commentaar van André. per e-mail open spreadsheet-issues op te pakken.
21-09-2010: André: verwerken commentaar van André op de Basiscomponentengids. De Top 50 aan opmerkingen is verwerkt. Er zijn nog een paar vervolgafspraken gemaakt.

 • 2010-11-09 Afgehandeld, verwerkt
20-04-2010 2010-11-09
84 Vraag over Test tooling HL7 NL Adri Antwoord sturen aan vraagsteller, Boudewijn Harink, SIEMENS Nederland N.V

21-09-2010: beantwoord en gereed TC InM, afvoeren.
Namens de TSC (Frank) zou nog een email mbt certificeren worden gestuurd, zie email 09-07-2010
21-09-2010: Frank heeft een e-mail discussie gestart over certificering

 • 2010-11-09 Afgerond, vraag over tooling is beantwoord
22-06-2010 21-09-2010
86 Basiscomponentengids update naar versie 2.3 René/Tom/Alexander/André per e-mail open spreadsheet-issues op te pakken.

Zie boven actiepunt 76.

22-06-2010 2011-1-25
90 Discussie datatype interval IVL_TS Adri Email verspreiden onder TC InM.

gereed?

 • 2010-11-09 Afgerond, e-mail vesrtuurd
22-06-2010 21-09-2010
91 Discussie datatype interval IVL_TS Tom en Frank Het wordt ook een item in het HL7 magazine. gereed?
 • 2010-11-09 Tom gaat proberen te schrijven voor a.s. vrijdag
 • 2011-01-25 gedaan, afvoeren
22-06-2010 21-09-2010
93 IH BC 2.4 gebruik afwijkend van 2.3 Andre Andre heeft een voorbeeld uit een zorgtoepasing waarbij een organisatie alleen met een II.root geidentifeerd wordt. Geval waarin URA en AGB-Z niet van toepassing is.
 • 09-11-2010 Nieuwe actie voor Andre: aanleveren II use-cases die conflicteren met bewoording van 2.3, voor input in 2.4. Dit gaat om use-cases waarin alleen root gebruikt wordt.
 • 08-03-2011; André heeft een mail rondgestuurd over use case voor II, dus actie is gereed. De mail wordt vandaag besproken.
 • 19-04-2011 afvoeren, afgesloten
09-11-2010 19-04-2011
94 CR MSA-1 waarde Alexander Vraag van Jan Dols, beantwoord door Alexander op 2 November, over gebruik van de CR MSA-1 waarde: Inhoudelijk onbekend bij deelnemers aan de meeting; wordt per e-mail bespreken.
 • 2011-01-25 = beantwoord, afvoeren, adri zet hem in de FAQ
09-11-2010 25-01-2011
96 IH Basiscomponenten gids versie 2.3 ballot activiteiten; Instance identifiers René Adri: ik stel voor er een nieuwe actie item van te maken voor ons beiden, omschrijving "Plaats discussie omtrend het gebruik van uitsluitend II.root ter identificatie van bepaalde organisaties op de agenda zo dit niet al tijdens de ballot 2.3 aan de orde is gekomen. Nieuwe use-case afkomstig van Andre Achterberg"

Let wel: het wordt dus nogt niet op de agenda geplaatst, het komt of tijdens de verwerking van de ballot commentaren, of (indien het niet daarin voorkomt) na afronding van de ballot terug.

 • 08-03-2011 RS; wordt afgevoerd, komt in de voorbereiding van de volgende ballot terug.
25-01-2011 08-03-2011
98 CR MSA-1 waarde, vraag Jan Dols Adri zie 94 FAQ updaten nav mail.
 • 08-03-2011: Email met vragen en antwoorden tbv FAQ verstuurd aan secretariaat. Afgerond en afvoeren
25-01-2011 08-03-2011
100 IH Basiscomponenten gids versie 2.3 ballot Alexander zoekt uit wat het ballot commentaar van nictiz is mbt basis componenten gids 2.3
 • 08-03-2011; Alexander heeft het ballotcommentaar vanuit Nictiz op de basiscomponentengids in AM ingebracht, zie verslag van de vergadering van vandaag. Dit betreft met name het terugbrengen van de E-Person CMET van versie 2 naar versie 1 in de huidige versie van de Basiscomponentengids. R_AssignedPerson richt zich vooral op medewerkers, terwijl het niet altijd om een medewerker gaat. Een patient kan bijvoorbeeld zelf een actie veroorzaken en zo AssignedPerson worden.
 • 19-04-2011 afvoeren, gedaan
25-01-2011 19-04-2011
101 Vraag aan TSC Adri hoeveel quorum is er nodig om ballotten geldig te laten zijn,bij de TSC beleggen.
 • 08-03-11: Vraag gesteld aan TSC in meeting 25-01-2011, zie verslag TSC.
 • Zowel van Kai als van Adri is een mail over de ballotprocedure rondgestuurd. Actie is gereed, wordt vanmiddag in TSC besproken. Verzoek van René om deze twee documenten samen te voegen, er staan verschillende aspecten in. Ook 101A afvoeren. Gereed en afvoeren
25-01-2011 08-03-2011
101A Vraag aan Communicatie-adviseur Adri hoe krijgen we de mensen zo ver om te ballotten, bij de TSC beleggen.
 • 08-03-11:Gedaan en afgerond. Zie agenda TSC en agendapuntpunt 7 TC-IM "Concept document ballotprocedure (Maia)"
 • zie item 100. gereed en afvoeren
25-01-2011 08-03-2011
102 OO int navragen welke QRD René Internationale OO lijst vragen point of care testen, hebben alleen een monster nr en demografie ontbreekt en die wil je opvragen. Actie Rene, navragen QRD-9 waarde voor dit type query, Zie http://wiki.hl7.org/index.php?title=InM_8_maart_2011_Agenda, nr agendapunt 11
 1. Discussie: Betreft het What query filter. Aanbeveling internationaal is SID gebruiken in plaats van SPM.
 2. Actie Adri: Nieuw actie item voor Hoofdstuk 5: het toevoegen en beschrijven van SID in tabel 48.
 • 19-04-2011: afvoeren, documenteren is actie 112
25-01-2011 19-04-2011
106 V2 gebruik "" Adri aanpassen voorbeeld initialen Frank Ploeg hfdst 2.
 • 08-03-11: Aangepast 2 februari 2011. Afgerond en afvoeren
25-01-2011 08-03-2011
107 V2 gebruik "" Adri vraag en antwoord op FAQ HL7 NL zetten. zie agendapunt 2
 • 08-03-2011: Email met vragen en antwoorden tbv FAQ verstuurd aan secretariaat. Afgerond en afvoeren
25-01-2011 08-03-2011
108 het schema van AFTREDEN Adri schema op wiki aanpassen zie agendapunt 6.
 • 08-03-11: Aangepast 2 februari 2011. Afgerond en afvoeren
25-01-2011 08-03-2011
109 IH BC versie 2.3.1 René Commentaar René en open actie item Tom en Andre hier bij opnemen en opnieuw aanbieden ter ballot ( 2.3.1)
 • 08-03-2011; wordt vandaag besproken
 • 19-04-2011 afvoeren, vandaag behandeld
25-01-2011 19-04-2011
110 Algemene richtlijn user-defined tables Alexander vervolg op actiepunt46,het voorstel formuleren op de wiki pagina
 • 2011-04-19 gereed en afvoeren
08-03-2011 19-04-2011
111 Algemene richtlijn user-defined tables Adri vervolg op actiepunt110,na actie Alexander, in stemming brengen
 • 2011-04-19 gereed en afvoeren
08-03-2011 19-04-2011
114 IH BC v2.3 activiteiten,kernteam René kernteam in te stellen,voor de basiscomponenten 2.3 ballot.René zal een e-mail rondsturen binnen de TC of er meer gegadigden zijn, en tevens vragen of deze lijst met onderwerpen voor de volgende ballot akkoord is of dat er nog aanvullingen zijn. Termijn hiervoor 2 weken.
 • 19-04-2011 afgerond en afvoeren
08-03-2011 01-04-2011
115 IH BC v2.3 activiteiten,TemplateId_versie_3 René Toevoegen uitkomst TemplateId_versie_3 discussie, René zal dit zelf uitwerken.
 • 19-04-2011 afvoeren, ter stemming deze meeting
08-03-2011 01-04-2011
116 IH BC v2.3 activiteiten,wijzigingsvoorstellen maken André zal wijzigingsvoorstellen maken op basis van het ballotcommentaar van René.
 • 19-04-2011 afvoeren, bespreken deze meeting
08-03-2011 01-04-2011
117 IH BC v2.3 activiteiten,demotie IVL_TS Alexander Alexander zal Tom op zijn actiepunt 3 aanspreken,Toevoegen resultaat actie-item Tom over demotie IVL_TS (zie InM notulen van 20.4.2010, agenda item 14);
 • 19-04-2011 gereed en afvoeren
08-03-2011 01-04-2011
118 IH BC v2.3 activiteiten,update van tekst over Alexander Alexander zal Tom op zijn actiepunt 5 aanspreken,update van tekst over cardinaliteit/conformance/nullFlavors (? onduidelijk of dit al gebeurd is).
 • 19-04-2011 gereed en afvoeren
08-03-2011 01-04-2011
119 IH BC v2.3 activiteiten,Terugdraaien van een aantal wijzigingen in E_Person Alexander Terugdraaien van een aantal wijzigingen in E_Person (v2 terug naar v1) en R_AssignedPerson (verbeteren beschrijving, de CMET is niet alleen voor zorgverleners);

19-04-2011 gereed afvoeren, AM agenda 10 mei

08-03-2011 01-04-2011
120 Communicatieplan Irma(1), Alexander(2), René(3) (1)Democratiserings document (uit 2004!).(2) document van Alexander m.b.t. ballotpool emailen aan Maia. (3)Document van Kai emailen aan Maia.
 • 2011-04-19 gereed en afvoeren
08-03-2011 19-04-2011
121 Communicatieplan Maia vervolg op actie-item 120, Maia gaat alle op dit moment bekende documenten(totaal 4), integreren en de volgende TC (ook TSC) komt het terug op de agenda.
 • 2011-04-19 op agenda, afvoeren, wordt besproken
08-03-2011 19-04-2011
122 Coding system lijst zie actie item 61 (AH) Adri Er is een tabel nr. 0396 (user defined lijst met coding systems) waarin alle gebruikte coding systems opgenomen zijn. Alexander heeft deze aangevuld met alle gebruikte coding systems.Actie voor Adri (als beheerder van H2): Hoofdstuk 2 bijwerken met deze tabel.
 • 2011-04-19 geplaatst in hoofdstuk2 NL, afvoeren, gedaan
08-03-2011 19-04-2011