This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

InM 9 november 2010 Agenda

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Return to Infrastructure and Messaging TC NL

Dinsdag 9 november 2010
Plaats: Bastion, Utrecht

Aanwezig: Adri B, Irma J-deH, Alexander H, Jan D, Tom deJ, Andre A, Frank P, Rene S, Willem vW, Yvonne PH, Tessa S

 1. Opening en vaststellen agenda
  • Adri opent de vergadering om 13:35 vanwege vertraagde aankomst van de lunch
 2. Mededelingen en ingekomen email/stukken/vragen (FAQ)
  • Afmelding van: Bas van Poppel, Wiggert Kalis, Helen Drijfhout
  • WGM deelname 2011: (zie email aan TC-InM 12 oktober 2010)
   • René;januari 2011 Sydney,
   • Adri;mei 2011 Florida,
   • Alexander;september 2011 San Diego.
  • Email vragen;
   • Documentatie QRD-9 APA/APM query typen (H. 5) voor QRY_A19 n.a.v. suggestie Siemens
    • Nieuw actie punt: inhoudelijk bespreken in IM tijdens volgende meeting
   • Vraag van Jan Dols, beantwoord door Alexander op 2 November, over gebruik van de CR MSA-1 waarde:
    • Inhoudelijk onbekend bij deelnemers aan de meeting; wordt per e-mail bespreken.
   • Vraag van Frank over InM verslagje voor HL7 newsletter
    • Wordt gedaan, deadline a.s. vrijdag
 3. Verslag 21 september 2010
  • Goedgekeurd met dank aan Helen
 4. Actielijst 21 september 2010
  • De lijst is bijgewerkt.
  • Alexander: Vanuit AM hebben we de wens trigger events die we gebruiken expliciet grijs te kenmerken. De tabel met trigger events zou dan moeten worden opgenomen in 2.17.2. tevens een verkapt verzoek aan andere groepen IM en HC events aan te leveren die "grijs" gemarkeerd moeten worden. Nieuw actie item: Alexander levert tabel aan, vanuit AM aan IM.
 5. Rapportage InM WGM oktober 2010 Cambridge
  • Adri: Zie [1], pagina 2 en 3 of [2]
 6. Resultaat van de stemmen op het HL7-V3 voorstel
  • Actie-item nummer 42 op de actielijst van TC-InM, Omschrijving:templateId verduidelijken, zie [3]
  • Er zijn 7 stemmen uitgebracht per onderwerp
  • Resultaat stemming: 5 voor, 1 tegen, 1 onthouding. Het voorstel is aangenomen.
   • Tom had nog meer discussie gewenst. Adri geeft aan dat er een discussie rondje daar voorafgaand geweest is, op een zeker moment is afronding gewenst.
 7. IH Basiscomponenten gids versie 2.3 conceptversie (RS en AH) (40 minuten)
  • de eerste 6 hoofdstukken
   • Alexander doet een korte presentatie van de wijzigingen; de meeste zaken zijn non controversieel.
   • Inhoudelijke discussie:
    1. II. Andre heeft een voorbeeld uit een zorgtoepassing waarbij een organisatie alleen met een root geïdentificeerd wordt. Geval waarin URA en AGB-Z niet van toepassing is. Nieuwe actie voor Andre: aanleveren II use-cases die conflicteren met bewoording van 2.3, voor input in 2.4. Dit gaat om use-cases waarin alleen root gebruikt wordt.
    2. AD. HP (Home Primary), discussie over het feit dat er maar een of meer van voor mogen komen. De discussie leidt niet tot wijzigingen. AM (tijdens discussie vandaag) mist een @use beschrijving voor AD. Toevoegen dat indien het adrestype onbekend is men geen @use moet opgeven. Tom merkt op dat de inleiding van het data type foute tekst bevat: code mag voorkomen bij meerdere adrescomponenten.
    3. SC. Beschrijving toevoegen dat String verplicht is, en code optioneel. Als je dus een code stuurt, dan dient er een string bij aanwezig te zijn.
    4. IVL: toevoegen extra "fout" voorbeeld.
 8. IH Basiscomponenten gids versie 2.3 ballot activiteiten (RS/AB)
  • Rondom dit materiaal zijn de volgende issues nog te bespreken:
   1. Gaan we de open commentaren/suggesties bespreken, en dan ter ballot? Wat is de timing van e.e.a?
    • Op- en aanmerkingen (kleine correcties, geen substantiële wijzigingen) tot 1 december 2010, een soort TSC-ballot.
    • 1/2 dagen verwerking van commentaar.
    • Publicatie van ledenballot op jaarcongres op 9 december 2010
    • Op- en aanmerkingen tot 14 januari 2011
    • Finale afhandeling TC-InM meeting januari (evt. met extra out of cycle meeting van IM) en publicatie op 1 maart 2011
   2. Als e.e.a. afgestemd is, wordt de inhoud dan als HTML (off line HTML) of als Word ter beschikking gesteld?
    • Discussie uitgesteld.
   3. Wordt e.e.a. tezamen met CMETs (zoals nu het geval is) gepubliceerd/geballot, of als losstaand iets?
    • Deze ronde tezamen geballot en gepubliceerd.
 9. CDA Header implementatiegids, voortgang/planning
  • Niet besproken door gebrek aan tijd.
 10. Rondvraag
  • Tom: basiscomponenten is van HL7 NL, mee gepubliceerd met Nictiz publicatie. Nictiz gaat publiceren voordat het commentaar verwerkt is. Wat moeten we Nictiz te adviseren, te publiceren met een disclaimer dat e.e.a. nog kan wijzigen? Nictiz stuurt haar publicaties ter commentaar aan haar leveranciers op 15 December tm eind Januari. Past eigenlijk wel goed bij HL7 NL ballot cyclus.
  • Sluiting om 15:00 uur