This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

InM 4 november 2008 Agenda

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Return to Infrastructure and Messaging TC NL

Dinsdag 4 november 2008
Plaats: Bastion, Utrecht
adres en route: Bastion hotel Utrecht
Tijd: 13.00 – 15.00 uur


  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Mededelingen en ingekomen email/stukken/vragen (FAQ)
  3. Verslag 2 september 2008
  4. Actielijst 2 september 2008
  5. Verkiezing co-voorzitter InM
  6. Rapportage SIG Architecture (voor hun agenda, zie [http://hl7book.net/index.php?title=RIMBAA-NL_Agenda_6)
  7. Voortgang/planning project Basiscomponenten V3 gids (TdJ)
  8. WGM Vancouver 2008 rapportage
  9. V2 hoofdstuk 5 Query voorbeelden (Alexander)
  10. Rondvraag