InM 2 september 2008 Agenda

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Return to Infrastructure and Messaging TC NL

Dinsdag 2 september 2008
Plaats: Bastion, Utrecht
adres en route: Bastion hotel Utrecht
Tijd: 13.00 – 15.00 uur


  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Mededelingen en ingekomen email/stukken/vragen (FAQ)
  3. Verslag 18-03-2008 en 3 juni 2008
  4. Actielijst 18-03-2008
  5. Rapportage SIG Architecture (voor hun agenda, zie [1])
  6. Voortgang/planning project Basiscomponenten V3 gids (TdJ)
  7. WGM activiteiten
  8. V2 hoofdstuk 5 Query voorbeelden (Alexander)
  9. Rondvraag