This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

InM 28 januari 2009 Agenda

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Return to Infrastructure and Messaging TC NL

Woensdag 28 januari 2009
Plaats: Restaurant & Zalen De Roskam Plein 25, 3991 DL Houten
adres en route: [1]
Tijd: 13.00 – 15.00 uur


 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen en ingekomen email/stukken/vragen (FAQ)
 3. Verslag 4 november 2008
 4. Actielijst 4 november 2008
 5. Rapportage RIMBAA SIG (voorheen: SIG Architecture)
  • De SIG komt op 3 februari bijelkaar. Zie agenda. De rapportage daarvan vindt bij de eerstvolgende TC meeting plaats.
 6. WGM Orlando2009 rapportage
  • René: wegens afwezigheid bij de TC meeting
   • Update RIM description of ExecutionAndDeliveryTime (van belang voor NICTIZ) en Media-types for various message formats (van belang voor de CDA Header implementatiegids) zijn aangenomen als voorstel.
   • InM (internationaal) heeft het onderdeel "HL7 v3 Data types" afgestoten naar de groep die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling/onderhoud van het RIM (MnM). Dit heeft geen consequenties voor InM in Nederland.
   • Het onderdeel Act Reference Topic (gebruikt als verwijsindex berichten in AORTA) in het Shared Messages domein (valt onder InM) wordt mogelijk overgenomen door het PA commitee in hun registry domein.
 7. Voorbereiding CDA Header Implementatiegids ballot
  • Ter review door InM (voorafgaande aan publicatie/ballot): Clinicaldocument en relatedDocument klassen.
  • René is niet aanwezig bij de TC-meeting, Alexander kan de inhoud bespreken.
 8. V2 hoofdstuk 5 Query voorbeelden (Alexander)
 9. Voortgang/planning project Basiscomponenten V3 gids (TdJ)
  • Voortgang
  • Bespreking knelpunten Tom en ballotcommentaar Andre
  • Vervolgacties zie InM projecten
 10. Rondvraag