This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

InM 23 juni 2009 Agenda

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Return to Infrastructure and Messaging TC NL

Dinsdag 23 juni 2009
Plaats: Bastion, Utrecht
adres en route: Bastion hotel Utrecht
Tijd: 13.00 – 15.00 uur

 1. Opening en vaststellen agenda (5 min)
 2. Mededelingen en ingekomen email/stukken/vragen (FAQ) (5 min)
 3. Verslag 17 maart 2009 (5 min)
 4. Actielijst 17 maart 2009 (10 min)
 5. Rapportage RIMBAA SIG (voorheen: SIG Architecture) (René of Michael) (10 min)
  • RIMBAA de laatste SIG meeting is gehouden op 27 Mei in Nijmegen, bij Ernst de Bel. Zie Minutes.
  • Tijdens een recente Engelse TC meeting kwam het verzoek of RIMBAA (de Nederlandse groep) uitnodigingen wil sturen aan leden van HL7 Engeland. Waarschijnlijk organiseert RIMBAA NL een meeting in September (na de WGM in Atlanta) - gezamenlijk met HL7 UK en wellicht andere Europese deelnemers.
 6. Verslag WGM InM /IHIC Kyoto (AH) (10 min)
 7. CDA training (1 uur) (René)
 8. Voorbereiding CDA Header Implementatiegids ballot (vervolg) (20 min)
 9. Ballotbespreking Basiscomponenten V3 gids (TdJ) (30 min)
  • Ontvangen ballot commentaar, o.a.
  • Open commentaar van André vanuit vorige ballotronde
  • Voorstel René OR in te voeren als use code bij ON datatype en attribuut @use mogelijk maken om te gebruiken. Merk op dat "OR" een pre-adopt vormt op DTr2
  • Actiepunten en "hoe verder"
 10. Rondvraag (5 min)

Planning totaal 2 uur 40 minuten (+ 40 min)