This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

InM 18 maart 2008 Agenda

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Concept InM Agenda 18 maart 2008. locatie: van der Valk, Leusden.

Return to Infrastructure and Messaging TC NL


Dinsdag 18 maart 2008 Plaats: Van der Valk, Leusden Tijd: 13.00 – 15.00 uur


1. Opening en vaststellen agenda

2. Mededelingen en ingekomen email/stukken/vragen (FAQ)

3. Verslag 29-01-2008

4. Actielijst 29-01-2008

5. Rapportage SIG Architecture

6. Voortgang/planning project Basiscomponenten V3 gids (TdJ)

7. V2 hoofdstuk 5 Query voorbeelden (Alexander)

8. CDA HL7 version 3: Message or CDA Document Zie link: [[1]]

10. Rondvraag