This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

InM 17 maart 2009 Agenda

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Return to Infrastructure and Messaging TC NL

Woensdag 17 maart 2009
Plaats: Bastion, Utrecht
adres en route: Bastion hotel Utrecht
Tijd: 13.00 – 15.00 uur

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen en ingekomen email/stukken/vragen (FAQ) (5 min)
  • Geen vragen binnegekomen.
 3. Verslag 28 januari 2009 (5 min)
 4. Actielijst 28 januari 2009 (10 min)
 5. Tabel 190, tabel issue adrestypes
 6. Rapportage RIMBAA SIG (voorheen: SIG Architecture) (5 min)
 7. Voorbereiding CDA Header Implementatiegids ballot (vervolg) (30 min)
 8. V2 hoofdstuk 5 Query voorbeelden (Alexander)
 9. Voortgang/planning project Basiscomponenten V3 gids (TdJ) (45 min)
  • Voortgang
  • Bespreking knelpunten Tom
  • Bespreking ballotcommentaar Andre
  • Vervolgacties zie InM projecten
 10. 5223 User-defined tables ingediend en voorbereid door TC-AM (15 min)
 11. MFN Z-Index, medicatie masterfiles (Tom)
 12. Rondvraag