This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

II datatype: maximumlengte vaststellen voor II.root

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Return to InM V3 voorstellen

 • meeting: TC-InM
 • Author: Alexander Henket
 • Status: Closed

Inleiding

Er is nooit formeel een maximumlengte gesteld aan de lengte van een OID (Instance Identifier (II) root). Wel zijn er informeel allerlei maximums in diverse (registratie)systemen. OID's zijn een ISO-standaard. In de ISO-standaard is geen maximum vastgelegd: There is no limit to the length of an OID, and virtually no computational burden to having a long OID.

Use Case

Vanuit diverse leveranciers is bij Nictiz aangegeven dat bij het bouwen van applicaties een bepaalde ruimte moet worden gereserveerd in de database. Doordat er geen maximum, of andere richtlijn is, wordt per leverancier een arbitrair maximum gesteld. Dit kan tot compatibiliteitsproblemen leiden.

Voorstel

Er zijn twee voorstellen ten behoeve van IH Basicomponentengids versie >= 2.3:

 1. Het stellen van een maximulengte aan de OID (II.root)
 2. Het vaststellen van de maximumlengte van 64 tekens

Argumentatie

De use case is voor Nictiz voldoende reden om te zoeken naar breder draagvlak. De vraag is ook voorgelegd op de internationale lijsten en diverse antwoorden kwamen daarop terug:

 1. HL7.org OID-register houdt 64 tekens aan voor OID's (bron: Cecil Lynch)
 2. DICOM-standaard heeft een maximum van 64-tekens voor OID's (bron: Cecil Lynch)
 3. Canada: 200 tekens voor zowel root als extension (bron: Lloyd McKenzie)
 4. Peter Scholz: ziet geen reden voor het stellen van een maximum
 5. Binnen een ruime set testberichten zoals nu uitgewisseld binnen de AORTA was het maximum 39 tekens (bron: Alexander Henket)

Met name punt 1. en punt 2. lijken zwaarwegend genoeg om 64 tekens als maximum aan te houden, waarbij punt 5. in elk geval de garantie biedt dat het niet tot implementatieproblemen leidt in bestaande implementaties.

Discussie


 • Ik zie geen echte reden een maximum te stellen. Als men echter daartoe, om implementatieredenen, een advies zou willen afgeven, dan is 64 een maximum lengte die breed gedragen wordt. Rene spronk 14:53, 17 November 2009 (UTC)
 • Ik zie ook geen reden om een maximum vast te stellen, te meer omdat er in HL7 formeel geen minimum of maximum lengte bestaat.De lengtes die worden aangegeven zijn alleen maar bedoelt als voorgestelde lengte. Als we een advies afgeven zou ik kiezen voor 128 als max. lengte. Adri burggraaff 23:32 uur, 2010 januari 03 (UTC)
 • Er is geen mogelijkheid om een maximum lengte aan een OID te stellen, wel om een maximum lengte toe te staan om in v3 berichten te gebruiken! Ik ben er dus op tegen om een arbitrair maximum te stellen voor OID's om zodoende bepaalde objecten uit te sluiten. Zoals al een paar keer in e-mails aangegeven, als 'we' het echt niet kunnen laten om een maximum te stellen, dan graag in de orde van 4kB of zo, wat effectief met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid equivalent is aan 'geen maximum'. André Achterberg, 11:16, 08 Januari 2010 (UTC)
 • Laten we het pragmatisch houden en iets afspreken van een maximum. Als blijkt dat het toch te kort is kunnen we het nog altijd uitbreiden (uitbreiden is altijd makkelijker dan krimpen). Wat dan het maximum moet zijn is niet zo heel belangrijk maar gaat aub niet filosoferen over de meest uitzonderlijke gevallen in theorie. Jan Dannenberg, 8 januari, 2010 16:12

Stemming

Resultaat stemming: 1 voor, 4 tegen, 1 onthouding (1-4-1).
Het voorstel is afgewezen