This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

HL7 NL Pharmacy

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Hoofdpagina van de Pharmacy Special Interest Group binnen HL7 Nederland.

Missie

Deze groep houdt zich bezig met het beheer en de promotie van de HL7 specificaties die betrekking hebben op het domein Pharmacy. Dit domein behelst alle gegevens(uitwisseling) m.b.t. het voorschrijven, het verstrekken en het gebruik van medicatie, inclusief de ondersteuning van medicatieveiligheid daarbij. De groep richt zich zowel op HL7v2 als HL7v3 standaarden.

Verslagen

Actiepunten