This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

EHRTCNL:201401 Minutes

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Verslag bijeenkomst 08-oktober-2014 HL7 WGM

Thema: EHR-S FM en PHR-S FM vertalen of niet?

AAN/AFWEZIG

Attending Name Initiaal Affiliation Email Address
Afwezig Baptist, Jos JB Nictiz baptist@nictiz.nl
Aanwezig Barelds, Roel RB CSC Healthcare Group rbarelds@csc.nl
Heeft zich uit de werkgroep teruggetrokken ivm een nieuwe baan Duut M. MD DBC Onderhoud m.duut@dbconderhoud.nl
Afwezig Fransen, Serge SF Ruwaard van Putten Zkh fransen@rpz.nl
Aanwezig Goossen-Baremans, Anneke AG Result4Care agoossen@results4care.nl
Afwezig Meermans, Marc MM eNovation marc.meermans@enovation.nl
Alleen info Poppel, Bas van BP iSoft bas.vpoppel@isoft.nl
Afwezig Tan, Michael MT Nictiz tan@nictiz.nl
Aanwezig Zel, Michael van der MZ UMCG and Results4care m.van.der.zel@ict.umcg.nl

Voorzitter: Anneke Goossen

Notulist : Anneke Goossen

Samenvatting:

Gezien het aantal aanwezigen is er gesproken over hoe om te gaan met het geplande onderwerp. Roel zijn voorkeur ging uit naar het bespreken hoe de vertalingen aan te pakken en de aanbevelingen te volgen die gedaan zijn aan de internationale EHR WG. Michael en Anneke zijn het hier wel mee eens, maar vragen zich ook af of het zinvol is de activiteiten te continueren nu opnieuw blijkt dat er geen belangstelling is voor de FM’en en de vertalingen daarvan. Michael geeft aan dat het UMCG het EHR-S FM wel gebruikt. Ook binnen iZiekenhuis is nu aangegeven dat de functionaliteiten ontbreken. Iemand van de Isala Klinieken gaat hiermee aan de slag. Michael heeft hem gewezen op het EHR-S FM. Het valt ons op dat door de projectleiding dit niet is aangekaart, ondanks dat hij bekend is met het FM. Als werkgroep hebben we nog steeds geen ingang bij iZiekenhuis kunnen krijgen in die zin dat het FM gebruikt wordt in het project. Ook is het FM relevant in het project Registratie aan de bron. Gezien het feit dat het om dezelfde projectleiding gaat hebben Roel en Anneke er weinig tot geen vertrouwen in dat aansluiting bij dit project wel gaat lukken. De reden waarom dit is komen we niet achter. Anneke geeft aan dat zij goed nagedacht heeft over of zij wil verder gaan met de activiteiten mbt de FM’en. Zij geeft aan dat gezien de geringe belangstelling zij wil stoppen met de activiteiten op dit moment. Ook Michael geeft aan dat hij niet meer gemotiveerd is als er geen belangstelling is. Om in de discussie vanuit het bestuur ondersteuning bij te krijgen wordt Bart Diederen betrokken in de discussie over hoe verder te gaan en of wel verdere te gaan. Bart geeft aan dat het zeer lastig wordt om aan te sluiten bij Registratie aan de bron. Het project heeft het geld en HL7 heeft geen geld. Hij merkt dat HL7 projecten bijna niet van de grond komen, omdat er geen budget is. Met pijn in ons hart, en vooral in die van Roel, besluiten we om de PSS’en terug te trekken en de activiteiten op dit moment te stoppen. Mocht er in de (nabije) toekomst meer belangstelling zijn voor de FM’en in Nederland, dan worden de activiteiten weer opgepakt.