This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

EHRTCNL:201401 Agenda

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search


Datum: 08 oktober 2014

Plaats: De Witte Bergen Eembrugge

HL7 WGM Voorzitter en verslag: Anneke Goossen-Baremans

  • Inleiding
  • Discussie voor- en tegens van vertalen
  • Welke vertaling heeft prioriteit?
  • Aanbevelingen voor vertaling: semantische vertaling
  • Aan het werk: use cases
  • Afspraken en plannen, voorbereiding volgende WGM en wat te doen in de tussentijd.