This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

EHRTCNL:201304 Agenda

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search


CONCEPT Datum: 18 juni 2013

Plaats: Bastion Hotel Utrecht

Tijd: 10.00 – 13.00 uur

  1. Opening
  2. Voorzitter: Anneke Goossen
  3. Notulist: Roel Barelds
  4. Vaststellen van de agenda
  5. Verslag vorige vergadering, 23 april 2013
  6. Bespreken Actiepuntenlijst
  7. Ballot van EHR-S FM en PHR-S FM R2: stand van zaken
  8. EHR-S FM Tool ontwikkeling: stand van zaken
  9. Themamiddag 3 oktober 2013
  10. Rondvraag