This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

EHRTCNL:201302 Agenda

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

CONCEPT Datum: 5 maart 2013

Plaats: Bastion Hotel Utrecht

Tijd: 10.00 – 13.00 uur

   Opening
   Voorzitter: Anneke Goossen
   Notulist: ?
   Vaststellen van de agenda
   Verslag vorige vergadering, 5 maart 2013
   Bespreken Actiepuntenlijst
   Ballot van EHR-S FM en PHR-S FM R2: stand van zaken.
   Project Scope Statement
   Afvaardiging WGM 2013
   Rondvraag