This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

EHRTCNL:201209 Agenda

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search


Datum: 25 september 2012

Plaats: Bastion Hotel Utrecht

Tijd: 10.00 – 13.00 uur

  1. Opening
  2. Voorzitter: Roel Barelds
  3. Notulist: ?
  4. Vaststellen van de agenda.
  5. Verslag vorige vergadering, 19 juni 2012.
  6. Bespreken Actiepuntenlijst.
  7. Terugkoppeling HL7 Internationaal.
  8. Ballot van PHR-S FM R2: bespreken welk commentaar we vandaag kunnen aanleveren voor de HL7 ballot. DE iSO ballot moet nog komen, dus meer gedetailleerd commentaar kan daar nog worden aangeleverd.
  9. Rondvraag