This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

EHRTCNL:201201 Minutes

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Verslag bijeenkomst 31-januari-2012

AAN/AFWEZIG

Attending Name Initiaal Affiliation Email Address
Afwezig Baptist, Jos JB Nictiz baptist@nictiz.nl
Aanwezig Barelds, Roel RB iSOFT/CSC rbarelds@csc.nl
Alleen info Breas, Robert RBr Nictiz breas@nictiz.nl
Aanwezig Duut M. MD DBC Onderhoud m.duut@dbconderhoud.nl
Aanwezig Fransen, Serge SF Ruwaard van Putten Zkh fransen@rpz.nl
Aanwezig Goossen-Baremans, Anneke AG Result4Care agoossen@results4care.nl
Afwezig Langhout, August AL ForCare august.langhout@forcare.nl
Afwezig Meermans, Marc MM eNovation marc.meermans@enovation.nl
Aanwezig Meijboom, Gerda GM Nictiz meijboom@nictiz.nl
Alleen info Poppel, Bas van BP iSoft bas.vpoppel@isoft.nl
Afwezig Schlutter, Ricardo RS Parnassia Bavo Groep r.schlutter@parnassiabavogroep.nl
Afwezig Sinke, Mark MS ForCare mark.sinke@forcare.nl
Afwezig Seyffert, Steven SS Cap Gemini steven.seyffert@capgemini.com
Afgemeld Tan, Michael MT Nictiz tan@nictiz.nl
Aanwezig Walderstein, Willie de WW Ruwaard van Putten Zkh walderstein@rpz.nl
Aanwezig Michael van der Zel MZ UMCG and Results4care m.van.der.zel@ict.umcg.nl
Aanwezig Leo de Vries LV Splendid Business Solutions leo@splendidbusinesssolutions.com

Voorzitter: Anneke Goossen-Baremans

Notulist : Gerda Meijboom

Opening

Anneke opent de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen

Vaststellen van de agenda

De agenda wordt vastgesteld zoals voorgesteld.


Verslag vorige vergadering, 08 november 2011

Er zijn twee actiepunten met hetzelfde nummer. Dit laten we zo maar in het vervolg moet dit correct worden bijgehouden. Achterhalen adresgegevens Ricardo: A. Goossens Mail aan Jos m.b.t. communicatieplan: R. Barelds


Bespreken Actielijst

10/4 Beperkte input van vertaling. Ondersteunende documenten van R2 zijn klaar. R2 behoorlijke gewijzigd. Hoeveel tijd nog steken in R1? Probleem is dat er geen mensen zijn, het is vrijwilligerswerk. Het werk dat al gedaan is wordt naast R2 gelegd (actie AG/WW). Met name de algemene delen uit R2 zouden ook vertaald moeten worden. Meer capaciteit is nodig. 10/9 zie verder 11/17 gereed 11/18 gereed 11/20 zie verder


Mededelingen

Marjon Duut gaat stoppen met de WG. Wil wel geïnformeerd blijven. Nieuwe HL7NL website: wiki en werkgroepen zouden voor iedereen beschikbaar moeten zijn (buiten inloggen om) actie MvdZ. Link zetten van HL7NL wiki naar .com wiki: actie MvdZ Graag aan- en afmelden voor de vergaderingen via de website (de link staat in de uitnodiging van de meeting). Minutes van de vergadering blijven op de int. wiki gepubliceerd worden, zoals het is. Niet als Word of pdf-document. Willie komt in maart voor het laatst en verhuist daarna. Vanuit iZiekenhuis gaat Jan Gerrit Bonke de rol van Gerda Meijboom overnemen. Hij zal ook aanschuiven bij de WG. Roel Barelds is bij iSoft-UK aan het werk. iSoft is overgenomen door CSC.


HL7 WGM Terugrapportage en EHR-S FM R2 Posters en Tutorial R2

Er is besloten meer te doen aan tooling (EHR en PHR met zelfde tool-suite) Koppeling met Contsys, project Afrika (promotie gebruik FM daar) R2 functionaliteiten en informatiemodellen (conceptueel informatiemodel, los van RIM == EHR-S FIM) gescheiden van elkaar. Ballot R2: begin febr. open bij ISO; HL7 vanaf 7 april. Beide sluiten 7 mei. Voor PHR zelfde planning maar aanpassingen in EHR nog niet in PHR doorgevoerd: nog veel werk. Actie MvdZ: links opsturen en opnemen op website naar Contsys, december ballot, profiling tool. posters/overview/tutorial:

R3 idee: functies opsplitsen naar activiteiten, informatieobjecten en beslissingen. De internationale tutorial mag gebruikt worden in NL. De huidige NL-trainingsvariant gebruikt dit niet. De training moeten ook aangepast worden naar R2 (najaar 2012). Aankaarten bij TSC-vergadering door RB of MvdZ. R2 bevat links naar R1.1, wijzigingen zijn tot in detail traceerbaar. Profile-tool wordt waarschijnlijk Enterprise Architect met UML.

De evaluatie van onze groep. Hebben wij bestaansrecht? Gaan we door of niet? (punt uit verslag van 8-11-2011)

Presentatie bij VNG? Navragen bij Jos Baptist door AG. Presentatie bij iZH door MvdZ ook WG noemen. Presentatie op HL7-dag in najaar MIC in het najaar ViNG Samenwerking zoeken met iZH? Voor 6 maart verzamelen van bladen/media waarin we kunnen publiceren: actie allen. Op 6 maart zou Jos aanwezig moeten zijn, als portefeuillehouder. Actie AG.


Vertalingen en ondersteunende documenten

Zie eerder. MvdZ zorgt dat alle leden kunnen lezen in GoogleDocs, de vertalers mogen aanpassen.


Stakeholdersanalyse en communicatieplan

Wordt verplaatst naar de volgende vergadering.

Planning 2012

  • 06 maart 2012
  • 24 april 2012
  • 7 juni 2012: HL7 Themamiddag
  • 19 juni 2012
  • 18 september 2012
  • 06 november 2012
  • 06 december: HL7NL Jaarcongres

Rondvraag

Marjon dankt ons voor de samenwerking. Leo vraagt zich af hoe we FM kunnen vermarkten. Bijv. door hoe pas je FM toe, hoe zet je het in. Ook webinar wordt genoemd en e-learning.


Actielijst

Actienr. Datum in Actie Item Verantwoordelijke Datum Gereed
10/4 09 nov 2010 Vertaling ondersteunende documentatie( hfdst 1, 2,6 en 7) WW 18-20 vertaald, MM nog geen tijd gehad. MZ niet tevreden met glossary. Header is niet eenduidig. Kan header of criteria betekenen. AG,WW,SS,MM. Lead verschoven van WW naar MM 31-01-2012 Nog bespreken
10/8 09 nov 2010 Lijst maken van bestaande activiteiten in Nederland m.b.t. profielen welke geënt zijn op het EHR-S FM. Idee MZ om mensen op HL7-NL te laten aanmelden en te laten aangeven welke standaard zij gebruiken.

Opnemen van Pharmacy en KNMP profielen in de lijst.

Allen, Lead RB ??
10/9 21 sep 2010 Evaluatie TC EHR/PHR-S FM. Wij hebben bestaansrecht!! Allen jan 2012
11/20 06-09-2011 Activiteitenplanning TC voor 2012.


Actielijst (afgehandeld)

Actienr. Datum in Actie Item Verantwoordelijke Datum Gereed
10/5 09 nov 2010 Hoe gebruik ik het EHR-S FM voor dummy's MZ 08-11-2011 en klaar
10/6 09 nov 2010 Ambassador presentatie maken t.b.v. reclame doeleinden AG,RB mei 2011
11/2 25-01-2011 21-06-2011 Deelname aan ballot van EHR-S FM R2,HL7 Internationaal Direct Care AG en HB

Supportive Care MT,MD (DBC/DOT) en RB

Information Infrastructure WW, MZ en SF

ISO ballot open op 01-10-2011, HL7 ballot op 01-12-2011 (RB en AG plaatsen ballotdocuemten op wiki) Sluitingsdata ballot nog uitzoeken.
11/9 08-03-2011 WW en MZ combineren Usecases tot 1 duidelijke kleine usecase contact WW,MZ 19-04-2011
11/10 08-03-2011 Opnemen van Pharmacy en KNMP profielen in de lijst Is bij punt 10/8 gevoegd RB 30-03-2011
11/12 08-03-2011 MT schrijft een artikel over het Pharmacy profiel MT Begin mei 2011, zodat artikel in HL7 Magine van juni komt.
11/13 19-04-2011 Anneke vraagt Marcel Heldoorn over wijze participeren van NPCF AG 21-06-2011
11/16 21-06-2011 Activiteiten Referentiedomeinmodel ziekenhuizne, i-Ziekenhuis,TC op de hoogte houden van ontwikkelingen MZ Komend jaar? Media 2012
10/2 21 sep 2010 Communicatieplan/Stakeholderanalyse Verschoven naar JB en MT Medio2011
11/11 08-03-2011 RB stuurt poster naar de leden RB 30-03-2011
11/13 19-04-2011 Terugmelding HL7/ISO meeting AG 21-06-2011
11/14 19-04-2011 In de WG "major negatives"moeten worden opgelost Allen 21-06-2011
11/15 19-04-2011 Verkiezing Co-Chair Allen 21-06-2011
11/19 06-09-2011 Presentatie op Jaarcongres HL7 Nederland ? Nog vaststellen op 08-11-2011
11/17 06-09-2011 Artikel in HL7 Magazine AG en RB Oktober 2011
11/18 06-09-2011 Presentatie op VI&G themadag AG in samenwerking met JB 25 november 2011