This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

Category:InM Werkitem

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Deze items horen bij de HL7 NL TC-InM en wordt nog aan gewerkt of staan nog ter discussie. Wanneer een item is opgelost zal deze worden verwerkt in het daarvoor bestemde document/implementatiehandleiding.

This category currently contains no pages or media.