This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

Aankondiging Verkiezing co-voorzitter InM 4 november 2008

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Return to Infrastructure and Messaging TC NL

Aangezien mijn termijn in 2008 van co-voorzitter InM is verstreken, zullen we de volgende keer
verkiezingen houden.
Op de vergadering van 4 november 2008 is het zover dat de functie van co-voorzitter TC-InM
beschikbaar komt, omdat ik er een termijn van drie jaar op heb zitten.

De procedure is als volgt:
- Verkiesbaar stellen kan bij voorkeur voorafgaand aan de vergadering gemeld worden bij
ondergetekende.
- Op de vergadering zelf zal een laatste keer gevraagd worden, wie zich kandidaat willen
stellen
- Als de namen bekend zijn, kan iedere kandidaat zijn motivatie toelichten
- Vervolgens mogen alle aanwezigen op papier hun stem uitbrengen op 1 kandidaat

Deze aankondiging is ook op de HL7-NL website te vinden in de folder agenda voor TC-InM.
Is per email verzonden aan de groep tc-im@hl7.nl
En zal ook staan ook op de Wiki NL TC InM agenda.
Hierbij de dringende oproep om op de bewuste dag in elk geval aanwezig te zijn voor het uitbrengen van je stem.Adri Burggraaff
co-voorzitter HL7 NL TC-InM