This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

Difference between revisions of "Ontwikkelen publiciteitsplan/communicatieplan"

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search
 
Line 3: Line 3:
  
 
Terug naar [[EHR TC Overzicht|Technische Commissie Overzicht]]
 
Terug naar [[EHR TC Overzicht|Technische Commissie Overzicht]]
 +
 +
=Concept Communicatieplan TC EHR PHR Functional Models=
 +
 +
==Inleiding==
 +
HL7 kent een organisatiestructuur bestaande uit een bestuur, TC's (Technical Committee), WG's (Working Group) en SIG's (Special Interest Group). HL7 bevordert de ontwikkeling en adoptie van de HL7 standaarden op het gebied van informatievoorziening in de gezondheidzorg.
 +
De HL7 TC EHR PHR Functional Models is de nieuwste TC binnen de HL7 Nederland organisatie en bestrijkt de functionele eisen, welke aan een elektronisch patiënt dossier (EHR Electronic Patient Record) en een persoonlijk gezondheids dossier (PHR Personal Health Record) gesteld kunnen worden.
 +
Internationaal bestaat er een EHR werkgroep (is een TC). The goal of the Electronic Health Record (EHR) Work Group is to support the HL7 mission of developing standards for EHR interoperability. Deze TC heeft een eigen site http://www.hl7.org/ehr/index.asp.
 +
 +
==Doel en doelgroep==
 +
Het doel van dit communicatieplan is de TC en haar activiteiten onder de aandacht te brengen. Inzet van verschillende kanalen leidt tot het creëren van interesse in de activiteiten van de TC en het stimuleren van terugkoppeling naar de achterban van de verschillende (branche)organisaties. Hierdoor ontstaat er meer draagvlak voor het gebruik van de EHR PHR Functional Models.
 +
 +
Dit communicatieplan richt zich in eerste instantie op het netwerk van bestaande leden van HL7. Vaak zijn zij werkzaam in het bedrijfsleven en kan er meer gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden die zij hebben. De organisaties die de leden vertegenwoordigen hebben vaak een grote achterban of klanten en patiënten waarmee al wordt gecommuniceerd. En het zijn juist die leden die invloed en inhoudelijke kennis hebben. Het is dan ook in het belang van de TC dat zij meedenken en meewerken aan de ontwikkeling of herziening van de EHR PHR Functional models. Door gebruik te maken van bestaande kanalen kunnen de activiteiten verder worden uitgedragen.
 +
 +
==Communicatiemiddelen==
 +
Hieronder volgt een toelichting over de inzet van middelen en doelen. Deze kunnen worden samengevoegd in een communicatiematrix waardoor er per activiteit/project (doel) kan worden gekozen welke communicatie (middel) wordt ingezet.
 +
 +
Doelen:
 +
 +
# Bekendheid geven aan de (activiteiten van de) TC EHR PHR Functional models
 +
# Bekendheid geven aan publicaties: origineel Engelstalig en de Nederlandse stukken
 +
# Bekendheid geven aan (voortgang van) projecten bijv. in de GGZ
 +
# Stimuleren communicatie van leden naar hun organisatie en/of achterban
 +
 +
Middelen die kunnen worden ingezet:
 +
 +
# Mail signaleringen aan de HL7 leden
 +
# HL7 informatiebijeenkomsten en op beurzen, symposia, etc.
 +
# Publiceren artikelen samen met leden in vakbladen
 +
#* HL7 Magazine
 +
#* ICT Zorg
 +
#* Medisch Contact
 +
#* ………..
 +
# Factsheets
 +
# Website HL7 nieuwsberichten
 +
# HL7 stand op beurs (MIC?)
 +
# Elektronische nieuwsbrieven
 +
# Persoonlijk contact
 +
 +
Middelen die door leden kunnen worden ingezet:
 +
 +
# Presentaties op vergaderingen
 +
# Nieuwsartikelen op website plaatsen
 +
# Nieuwsbrief eigen organisatie
 +
# Bijwonen events en bijeenkomsten
 +
# Presentatie geven/ workshop/ gastcollege
 +
# Artikelen in magazines eigen organisatie
 +
# Stands op beurzen
 +
# Activiteiten op (elektronische) agenda van organisaties
 +
# ……………………………
 +
 +
==Concrete acties==
 +
Om gebruik te kunnen maken van bestaande communicatiekanalen van de leden, zal eerst een inventarisatie worden gemaakt van mogelijke communicatiekanalen per organisatie.
 +
Middels interviews met de leden van de TC EHR PHR Functional models kunnen er afspraken worden gemaakt over de manier van aanleveren van informatie en een contactpersoon uit de organisatie worden aangewezen. Dit moet leiden tot commitment van betrokken organisaties bij het verspreiden van nieuws en informatie over EHR PHR Functional models. Daarnaast vindt er een inventarisatie plaats van organisaties die niet vertegenwoordigd zijn in de TC, maar op basis van hun relevantie met het werkveld kunnen worden benaderd om een brede dekking te waarborgen.
 +
 +
ACTIES
 +
 +
Wie
 +
 +
Deadlines

Latest revision as of 13:46, 6 September 2011

Terug naar EHR TC NL

Terug naar Technische Commissie Overzicht

Concept Communicatieplan TC EHR PHR Functional Models

Inleiding

HL7 kent een organisatiestructuur bestaande uit een bestuur, TC's (Technical Committee), WG's (Working Group) en SIG's (Special Interest Group). HL7 bevordert de ontwikkeling en adoptie van de HL7 standaarden op het gebied van informatievoorziening in de gezondheidzorg. De HL7 TC EHR PHR Functional Models is de nieuwste TC binnen de HL7 Nederland organisatie en bestrijkt de functionele eisen, welke aan een elektronisch patiënt dossier (EHR Electronic Patient Record) en een persoonlijk gezondheids dossier (PHR Personal Health Record) gesteld kunnen worden. Internationaal bestaat er een EHR werkgroep (is een TC). The goal of the Electronic Health Record (EHR) Work Group is to support the HL7 mission of developing standards for EHR interoperability. Deze TC heeft een eigen site http://www.hl7.org/ehr/index.asp.

Doel en doelgroep

Het doel van dit communicatieplan is de TC en haar activiteiten onder de aandacht te brengen. Inzet van verschillende kanalen leidt tot het creëren van interesse in de activiteiten van de TC en het stimuleren van terugkoppeling naar de achterban van de verschillende (branche)organisaties. Hierdoor ontstaat er meer draagvlak voor het gebruik van de EHR PHR Functional Models.

Dit communicatieplan richt zich in eerste instantie op het netwerk van bestaande leden van HL7. Vaak zijn zij werkzaam in het bedrijfsleven en kan er meer gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden die zij hebben. De organisaties die de leden vertegenwoordigen hebben vaak een grote achterban of klanten en patiënten waarmee al wordt gecommuniceerd. En het zijn juist die leden die invloed en inhoudelijke kennis hebben. Het is dan ook in het belang van de TC dat zij meedenken en meewerken aan de ontwikkeling of herziening van de EHR PHR Functional models. Door gebruik te maken van bestaande kanalen kunnen de activiteiten verder worden uitgedragen.

Communicatiemiddelen

Hieronder volgt een toelichting over de inzet van middelen en doelen. Deze kunnen worden samengevoegd in een communicatiematrix waardoor er per activiteit/project (doel) kan worden gekozen welke communicatie (middel) wordt ingezet.

Doelen:

 1. Bekendheid geven aan de (activiteiten van de) TC EHR PHR Functional models
 2. Bekendheid geven aan publicaties: origineel Engelstalig en de Nederlandse stukken
 3. Bekendheid geven aan (voortgang van) projecten bijv. in de GGZ
 4. Stimuleren communicatie van leden naar hun organisatie en/of achterban

Middelen die kunnen worden ingezet:

 1. Mail signaleringen aan de HL7 leden
 2. HL7 informatiebijeenkomsten en op beurzen, symposia, etc.
 3. Publiceren artikelen samen met leden in vakbladen
  • HL7 Magazine
  • ICT Zorg
  • Medisch Contact
  • ………..
 4. Factsheets
 5. Website HL7 nieuwsberichten
 6. HL7 stand op beurs (MIC?)
 7. Elektronische nieuwsbrieven
 8. Persoonlijk contact

Middelen die door leden kunnen worden ingezet:

 1. Presentaties op vergaderingen
 2. Nieuwsartikelen op website plaatsen
 3. Nieuwsbrief eigen organisatie
 4. Bijwonen events en bijeenkomsten
 5. Presentatie geven/ workshop/ gastcollege
 6. Artikelen in magazines eigen organisatie
 7. Stands op beurzen
 8. Activiteiten op (elektronische) agenda van organisaties
 9. ……………………………

Concrete acties

Om gebruik te kunnen maken van bestaande communicatiekanalen van de leden, zal eerst een inventarisatie worden gemaakt van mogelijke communicatiekanalen per organisatie. Middels interviews met de leden van de TC EHR PHR Functional models kunnen er afspraken worden gemaakt over de manier van aanleveren van informatie en een contactpersoon uit de organisatie worden aangewezen. Dit moet leiden tot commitment van betrokken organisaties bij het verspreiden van nieuws en informatie over EHR PHR Functional models. Daarnaast vindt er een inventarisatie plaats van organisaties die niet vertegenwoordigd zijn in de TC, maar op basis van hun relevantie met het werkveld kunnen worden benaderd om een brede dekking te waarborgen.

ACTIES

Wie

Deadlines