This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

MSH-9 hoofdstuk2 aanpassen/uitbreiden

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Return to InM actie punten

  • meeting: TC-InM
  • Author: Adri Burggraaf
  • Status: Final - subject for discussion in TC


Inleiding

MSH-9 hoofdstuk 2 HL7 versie 2.4 NL aanpassen/uitbreiden n.a.v. de vraag ingediend door Enovation, Remco Kloet op 29 mei 2009. Ik ben bij diverse HL7 implementaties betrokken die betrekking hebben op de versie 2.4. Waar het precies om gaat zijn de velden MSH.9 en ENV.1. In de Nederlandse implementatie gids staat dat we EVN.1 niet meer gebruiken maar in plaats daarvan 2 component MSH 9.In MSH 9 zie ik diverse dingen langs komen als voorbeeld ADT^A08^ADT_A08. Maar ik zie ook implementaties van ADT^A08^ADT_A01. In de Nederlandse gids zie ik in hoofdstuk 3, alleen maar een ADT^A01^ADT_A01 als voorbeeld. Dus voor de zekerheid heb ik ook nog even naar de bericht typen gekeken in de US gids hoofdstuk 3. Daar vind ik het volgende:

Code
ADT^A01^ADT_A01
ADT^A02
ADT^A03^ADT_A03
ADT^A04
ADT^A05^ADT_A05
ADT^A06^ADT_A06
ADT^A07^ADT_A07
ADT^A08^ADT_A08
ADT^A09^ADT_A09
ADT^A10^ADT_A09
ADT^A11^ADT_A09
ADT^A12^ADT_A09
ADT^A13


Dit lijkt niet eenduidig. Is het mogelijk om vanuit de TC een duidelijk antwoord te geven wat er in HL7 2.4 ingevuld moet worden in MSH.9?

Huidige tekst in hoofdstuk 2, versie 2.4 NL impl gids februari 2007

2.16.9.9 MSH-9 Message type (MSG) 00009
Dit veld geeft het type bericht aan.
Voorbeelden hiervan zijn: ADT^A01^ADT_A01 voor het opnamebericht en
QRY^A19^QRY_A19 voor de patiëntquery.
ADR^A19^ADR_A19 voor het bijbehorende patiëntantwoord.
Raadpleeg voor de eerste component, de ‘message type’: HL7 Table 0076 - Message type. Voorbeelden zijn ACK, ADT, ORU. Raadpleeg voor de tweede component, de ‘trigger event’: HL7 Table 0003 - Event type. Voorbeelden zijn: A01, A19, O01, R01. Raadpleeg voor de derde component, de 'message structure’ de vol-gende tabel: HL7 Table 0354 - Message structure.

Nieuwe tekst hoofdstuk2 NL

HL7 versie 2.4 NL
2.16.9.9 MSH-9 Message type (MSG) 00009
Dit veld geeft het type bericht, de gebeurtenis en berichtstructuur aan.

Het eerste component, het type bericht (message type), is gedefinieerd in HL7 Table 0076 - Message type. Deze tabel bevat waarden zoals ACK, ADT, ORM, ORU, etc. Kijk in de internationale implementatiegids bij 2.17.1 of in de Nederlandse Appendix A voor een compleet overzicht.

De tweede component, de gebeurtenis (trigger event)is gedefinieerd in HL7 Table 0003 - Event type. Voorbeelden zijn: A01, A19, O01, R01 etc. Kijk in de internationale implementatiegids bij 2.17.2 of in de Nederlandse Appendix A voor een compleet overzicht.

De derde component, is de abstracte berichtstructuur (message structure)en staat in tabel HL7 Table 0354 - Message structure.
Deze tabel bestaat uit twee kolommen, de eerste bevat de waarde en de tweede kolom de diverse HL7 gebeurtenissen (trigger events)
Bijvoorbeeld de berichtstructuurcode ADT_A01, beschrijft de enige abstracte berichtstructuur die door de gebeurtenis A01 wordt gebruikt, A04, A05, A08, A13, A14, A28 en A31. Kijk in de internationale implementatiegids bij 2.17.3 of in de Nederlandse Appendix A voor een compleet overzicht.

Voorbeelden

Code
ADT^A01^ADT_A01
ADT^A02^ADT_A02
ADT^A03^ADT_A03
ADT^A04^ADT_A01
ADT^A05^ADT_A05
ADT^A06^ADT_A06
ADT^A07^ADT_A06
ADT^A08^ADT_A01
ADT^A09^ADT_A09
ADT^A10^ADT_A09
ADT^A11^ADT_A09
ADT^A12^ADT_A09
ADT^A13^ADT_A01
QRY^A19^QRY_A19
ADR^A19^ADR_A19
ORM^O01^ORM_O01
ORU^R01^ORU_R01


Nog een fout in de NL implementatiegids die met dit onderwerp te maken heeft

Verder zie ik dat het Nederlandse hoofdstuk 2, het datatype van MSH 9 op MSG staat en niet op CM.

2.16.9.9 MSH-9 Message type (MSG) 00009


Oplossing

Dat is sinds de stijl-update, in de uitgave oktober 2005 (er voor dus) staat het wel correct.
Moet alleen tekstueel aangepast worden.
2.16.9.9 MSH-9 Message type (CM) 00009

Discussie