This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

MSH-9 hoofdstuk2 aanpassen/uitbreiden

From HL7Wiki
Revision as of 19:40, 18 January 2010 by Adri burggraaff (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Return to InM actie punten

  • meeting: TC-InM
  • Author: Adri Burggraaf
  • Status: Concept - change by author


Inleiding

MSH-9 hoofdtuk 2 aanpassen uitbreiden n.a.v. de vraag ingediend door Enovation, Remco Kloet op 29 mei 2009. Ik ben bij diverse HL7 implementaties betrokken die betrekking hebben op de versie 2.4. Waar het precies om gaat zijn de velden MSH.9 en ENV.1. In de Nederlandse implementatie gids staat dat we EVN.1 niet meer gebruiken maar in plaats daarvan 2 component MSH 9.In MSH 9 zie ik diverse dingen langs komen als voorbeeld ADT^A08^ADT_A08. Maar ik zie ook implementaties van ADT^A08^ADT_A01. In de Nederlandse gids zie ik in hoofdstuk 3, alleen maar een ADT^A01^ADT_A01 als voorbeeld. Dus voor de zekerheid heb ik ook nog even naar de bericht typen gekeken in de US gids hoofdstuk 3. Daar vind ik het volgende:

HL7 Table 0190 - Address type
Code Omschrijving
BA Bad address
RH Registry home. Refers to the information system, typically managed by a public health agency, that stores patient information such as immunization histories or cancer data, regardless of where the patient obtains services.
BR Residence at birth (home address at time of birth)


> ADT^A01^ADT_A01
> ADT^A02
> ADT^A03^ADT_A03
> ADT^A04
> ADT^A05^ADT_A05
> ADT^A06^ADT_A06
> ADT^A07^ADT_A07
> ADT^A08^ADT_A08
> ADT^A09^ADT_A09
> ADT^A10^ADT_A09
> ADT^A11^ADT_A09
> ADT^A12^ADT_A09
> ADT^A13
>
Dit lijkt niet eenduidig. Is het mogelijk om vanuit de TC mij een duidelijk antwoord te geven wat er in HL7 2.4 ingevuld moet worden in MSH.9?


Van Alexander 29-05-2009

Adri,

Deze vraag zit op het snijvlak van TC IM en TC AM. Ik heb een beetje
zitten speuren en kwam tot de conclusie dat we onvoldoende duiding
bieden in hoofdstuk 2 voor MSH 9. Ik zou dat op de agenda voor 23 juni
willen zetten en Remco het volgende antwoord sturen. Kun jij je hierin
vinden?

Dag collega,

Het betere e mailadres is info@hl7.nl. Je vraag hoort vervolgens thuis
in TC IM/TC AM. Maar als ik nu toch aan het antwoorden ben:

MSH 9 is van het type CM in versie 2.4 Internationaal. Daar zitten 3
subvelden: berichttype, trigger event, structuurcode. HL7
Internationaal schrijft in principe voor wat daar de geldige waarden
voor zijn. Over het tweede subveld "trigger event" wordt in de
internationale HL7 gids gezegd:

"The event code in the second component of MSH 9 message type is
redundantly shown elsewhere in some messages. For example, the same
information is in the EVN segment of the ADT message. This is for
compatibility with prior versions of the HL7 protocol. Newly defined
messages should only show the event code in MSH 9 message type."

Voor de structuurcode geldt tabel 0354, die je ook vindt in de
internationale gids paragraaf 2.17.3. Hierin staan ook de ontbrekende
in jouw overzicht. Interessant is dat tabel 0354 ook afwijkt van
bijvoorbeeld jouw opgave voor ADT^A08. Dit zou moeten zijn
ADT^A08^ADT_A01, oftewel: een ADT^A08 bericht heeft de structuur van
een ADT^A01. Aangezien ik in de internationale gids, maar ook in de
Nederlandse gids ADT_A08 niet terug kan vinden ga ik uit van een
typefout in jouw e mail.

Maar nu het antwoord waar je naar vroeg: in de Nederlandse gids
(hoofdstuk 2, par. 2.16.9.9) staan expliciete voorbeelden met
structuurcode. Neemt niet weg het voorbeelden zijn en dat er niet
expliciet staat dat het subveld ook echt gevuld moet zijn. Verder zie
ik dat het Nederlandse hoofdstuk 2, het datatype van MSH 9 op MSG
staat en niet op CM. Dat lijkt mij voldoende reden om dit op de agenda
te zetten voor 23 juni wanneer de TC weer bijeenkomt

29-05-2009 antwoord van Adri aan Remco
Beste Remco,

volgens mij moet het zijn:
ADT^A01^ADT_A01
ADT^A02^ADT_A02
ADT^A03^ADT_A03
ADT^A04^ADT_A01
ADT^A05^ADT_A05
ADT^A06^ADT_A06
ADT^A07^ADT_A06
ADT^A08^ADT_A01
ADT^A09^ADT_A09
ADT^A10^ADT_A09
ADT^A11^ADT_A09
ADT^A12^ADT_A09
ADT^A13^ADT_A01

QRY^A19^QRY_A19 voor de patiëntquery.
ADR^A19^ADR_A19


En verder nog aan Alexander:
Alexander, dus deze tabel nog meesturen SVP.
Je antwoord is overigens wel heel uitgebreid.

Even nog wat opmerkingen aangaande je antwoord:
Tabel 0354
Deze tabel 0354 staat in hoofdstuk 2 internationaal en hoeft dus niet in de NL gids te staan,
want het uitgangspunt is m.i. nog steeds dat Internationaal leidend is en NL een aanvulling op.

mbt tot EVN-1:
In NL staat wel "Veld niet meer gebruiken." maar internationaal staat er nog wel bij "This field
has been retained for backward compatibility only. We recommend using the second component ....
Dus daar moet mogelijk nog iets gebeuren in hfdst 3 NL

"Verder zie ik dat het Nederlandse hoofdstuk 2, het datatype van MSH-9 op MSG
staat en niet op CM."
Dat is sinds de stijl-update, in de uitgave oktober 2005 (er voor dus) staat het wel correct.
Moet alleen tekstueel aangepast worden.
Overigens krijg ik steeds meer het idee dat er toch iets niet helemaal goed is gegaan met
hoofdstuk 2 en dat daar tekstueel en structureel naar gekeken moet worden.

"The event code in the second component of MSH-9-message type is
redundantly shown elsewhere in some messages. For example, the same
information is in the EVN segment of the ADT message. This is for
compatibility with prior versions of the HL7 protocol. Newly-defined
messages should only show the event code in MSH-9-message type."
De gehele tekst alsmede de tekst vet, zie ik niet in de laatste 2.4 MSH-9 internationaal staan,
waar heb je dat gezien? Moet je het dan wel in je antwoord meesturen?