This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

MSH-9 hoofdstuk2 aanpassen/uitbreiden

From HL7Wiki
Revision as of 18:40, 22 June 2009 by Adri burggraaff (talk | contribs) (New page: Van: Alexander Henket 23-06-2009 MSH-9 hoofdtuk 2 aanpassen uitbreiden n.a.v. de vraag ingediend door Enovation, Remco Kloet Op 29 mei 2009, om 13:17 heeft Remco Kloet het volgende gesc...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Van: Alexander Henket 23-06-2009

MSH-9 hoofdtuk 2 aanpassen uitbreiden n.a.v. de vraag ingediend door Enovation, Remco Kloet

Op 29 mei 2009, om 13:17 heeft Remco Kloet het volgende geschreven:

> Beste mensen, > > Ik ben bij diverse hl7 implementaties betrokken die betrekking > hebben op de versie 2.4. Waar het precies om gaat zijn de velden > MSH.9 en ENV.1. In de Nederlandse implementatie gids staat dat we > EVN.1 niet meer gebruiken maar in plaats daarvan 2 component MSH 9. > > In MSH 9 zie ik diverse dingen langs komen als voorbeeld > ADT^A08^ADT_A08. Maar ik zie ook implementaties van > ADT^A08^ADT_A01. In de Nederlandse gids zie ik in hoofdstuk 3 > alleen maar een ADT^A01^ADT_A01 als voorbeeld. Dus voor de zekerheid > heb ik ook nog even naar de bericht typen gekeken in de US gids > hoofdstuk 3. Daar vind ik het volgende: > > ADT^A01^ADT_A01 > ADT^A02 > ADT^A03^ADT_A03 > ADT^A04 > ADT^A05^ADT_A05 > ADT^A06^ADT_A06 > ADT^A07^ADT_A07 > ADT^A08^ADT_A08 > ADT^A09^ADT_A09 > ADT^A10^ADT_A09 > ADT^A11^ADT_A09 > ADT^A12^ADT_A09 > ADT^A13 > > Dit lijkt niet eenduidig. Is het mogelijk om vanuit de TC mij een > duidelijk antwoord te geven wat er in HL7 2.4 ingevuld moet worden > in MSH.9 ?


Van Alexander 29-05-2009

Adri,

Deze vraag zit op het snijvlak van TC IM en TC AM. Ik heb een beetje zitten speuren en kwam tot de conclusie dat we onvoldoende duiding bieden in hoofdstuk 2 voor MSH 9. Ik zou dat op de agenda voor 23 juni willen zetten en Remco het volgende antwoord sturen. Kun jij je hierin vinden?


Dag collega,

Het betere e mailadres is info@hl7.nl. Je vraag hoort vervolgens thuis in TC IM/TC AM. Maar als ik nu toch aan het antwoorden ben:

MSH 9 is van het type CM in versie 2.4 Internationaal. Daar zitten 3 subvelden: berichttype, trigger event, structuurcode. HL7 Internationaal schrijft in principe voor wat daar de geldige waarden voor zijn. Over het tweede subveld "trigger event" wordt in de internationale HL7 gids gezegd:

"The event code in the second component of MSH 9 message type is redundantly shown elsewhere in some messages. For example, the same information is in the EVN segment of the ADT message. This is for compatibility with prior versions of the HL7 protocol. Newly defined messages should only show the event code in MSH 9 message type."

Voor de structuurcode geldt tabel 0354, die je ook vindt in de internationale gids paragraaf 2.17.3. Hierin staan ook de ontbrekende in jouw overzicht. Interessant is dat tabel 0354 ook afwijkt van bijvoorbeeld jouw opgave voor ADT^A08. Dit zou moeten zijn ADT^A08^ADT_A01, oftewel: een ADT^A08 bericht heeft de structuur van een ADT^A01. Aangezien ik in de internationale gids, maar ook in de Nederlandse gids ADT_A08 niet terug kan vinden ga ik uit van een typefout in jouw e mail.

Maar nu het antwoord waar je naar vroeg: in de Nederlandse gids (hoofdstuk 2, par. 2.16.9.9) staan expliciete voorbeelden met structuurcode. Neemt niet weg het voorbeelden zijn en dat er niet expliciet staat dat het subveld ook echt gevuld moet zijn. Verder zie ik dat het Nederlandse hoofdstuk 2, het datatype van MSH 9 op MSG staat en niet op CM. Dat lijkt mij voldoende reden om dit op de agenda te zetten voor 23 juni wanneer de TC weer bijeenkomt