This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

Difference between revisions of "MSH-9 hoofdstuk2 aanpassen/uitbreiden"

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search
 
(21 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 3: Line 3:
 
*meeting: TC-InM
 
*meeting: TC-InM
 
*Author: Adri Burggraaf
 
*Author: Adri Burggraaf
*Status: '''Concept - change by author'''
+
*Status: '''Final - subject for discussion in TC'''
 
<br>
 
<br>
 
== Inleiding ==
 
== Inleiding ==
MSH-9 hoofdstuk 2 aanpassen/uitbreiden n.a.v. de vraag ingediend door Enovation, Remco Kloet op 29 mei 2009. Ik ben bij diverse HL7 implementaties betrokken die betrekking hebben op de versie 2.4. Waar het precies om gaat zijn de velden MSH.9 en ENV.1. In de Nederlandse implementatie gids staat dat we EVN.1 niet meer gebruiken maar in plaats daarvan 2 component MSH 9.In MSH 9 zie ik diverse dingen langs komen als voorbeeld ADT^A08^ADT_A08. Maar ik zie ook implementaties van ADT^A08^ADT_A01. In de Nederlandse gids zie ik in hoofdstuk 3, alleen maar een ADT^A01^ADT_A01 als voorbeeld. Dus voor de zekerheid heb ik ook nog even naar de bericht typen gekeken in de US gids hoofdstuk 3. Daar vind ik het volgende:<br>
+
MSH-9 hoofdstuk 2 HL7 versie 2.4 NL aanpassen/uitbreiden n.a.v. de vraag ingediend door Enovation, Remco Kloet op 29 mei 2009. Ik ben bij diverse HL7 implementaties betrokken die betrekking hebben op de versie 2.4. Waar het precies om gaat zijn de velden MSH.9 en ENV.1. In de Nederlandse implementatie gids staat dat we EVN.1 niet meer gebruiken maar in plaats daarvan 2 component MSH 9.In MSH 9 zie ik diverse dingen langs komen als voorbeeld ADT^A08^ADT_A08. Maar ik zie ook implementaties van ADT^A08^ADT_A01. In de Nederlandse gids zie ik in hoofdstuk 3, alleen maar een ADT^A01^ADT_A01 als voorbeeld. Dus voor de zekerheid heb ik ook nog even naar de bericht typen gekeken in de US gids hoofdstuk 3. Daar vind ik het volgende:<br>
  
 
{| class="prettytable" border="1"
 
{| class="prettytable" border="1"
Line 42: Line 42:
 
Dit lijkt niet eenduidig.  Is het mogelijk om vanuit de TC een duidelijk antwoord te geven wat er in HL7 2.4 ingevuld moet worden in MSH.9?<br>
 
Dit lijkt niet eenduidig.  Is het mogelijk om vanuit de TC een duidelijk antwoord te geven wat er in HL7 2.4 ingevuld moet worden in MSH.9?<br>
  
======= Huidige tekst in NL impl gids februari 2007 =======
+
== Huidige tekst in hoofdstuk 2, versie 2.4 NL impl gids februari 2007 ==
  
2.16.9.9 MSH-9  Message type  (MSG)  00009  
+
2.16.9.9 MSH-9  Message type  (MSG)  00009 <br>
Dit veld geeft het type bericht aan.  
+
Dit veld geeft het type bericht aan. <br>
Voorbeelden hiervan zijn: ADT^A01^ADT_A01 voor het opnamebericht en  
+
Voorbeelden hiervan zijn: ADT^A01^ADT_A01 voor het opnamebericht en <br>
QRY^A19^QRY_A19 voor de patiëntquery.
+
QRY^A19^QRY_A19 voor de patiëntquery.<br>
ADR^A19^ADR_A19 voor het bijbehorende patiëntantwoord.
+
ADR^A19^ADR_A19 voor het bijbehorende patiëntantwoord.<br>
Raadpleeg voor de eerste component, de ‘message type’: HL7 Table 0076 - Message type. Voorbeelden zijn ACK, ADT, ORU. Raadpleeg voor de tweede component, de ‘trigger event’: HL7 Table 0003 - Event type. Voorbeelden zijn: A01, A19, O01, R01. Raadpleeg voor de derde component, de 'message structure’ de vol-gende tabel: HL7 Table 0354 - Message structure.  
+
Raadpleeg voor de eerste component, de ‘message type’: HL7 Table 0076 - Message type. Voorbeelden zijn ACK, ADT, ORU. Raadpleeg voor de tweede component, de ‘trigger event’: HL7 Table 0003 - Event type. Voorbeelden zijn: A01, A19, O01, R01. Raadpleeg voor de derde component, de 'message structure’ de vol-gende tabel: HL7 Table 0354 - Message structure. <br>
  
 
+
== Nieuwe tekst hoofdstuk2 NL ==
 
+
HL7 versie 2.4 NL<br>
 
+
2.16.9.9 MSH-9 Message type (MSG)  00009 <br>
 
+
Dit veld geeft het type bericht, de gebeurtenis en berichtstructuur aan. <br>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dag collega,<br>
 
 
 
MSH 9 is van het type CM in versie 2.4 Internationaal. Daar zitten 3  <br>
 
subvelden: berichttype, trigger event, structuurcode. HL7 <br>
 
Internationaal schrijft in principe voor wat daar de geldige waarden <br>
 
voor zijn. Over het tweede subveld "trigger event" wordt in de <br>
 
internationale HL7 gids gezegd:<br>
 
 
<br>
 
<br>
 
+
Het eerste component, het type bericht (message type), is gedefinieerd in HL7 Table 0076 - Message type.  
"The event code in the second component of MSH 9 message type is <br>
+
Deze tabel bevat waarden zoals ACK, ADT, ORM, ORU, etc. Kijk in de internationale implementatiegids bij 2.17.1 of in de Nederlandse Appendix A voor een compleet overzicht.<br>
redundantly shown elsewhere in some messages. For example, the same  <br>
 
information is in the EVN segment of the ADT message. This is for  <br>
 
compatibility with prior versions of the HL7 protocol.  Newly defined  <br>
 
messages should only show the event code in MSH 9 message type."<br>
 
 
<br>
 
<br>
 +
De tweede component, de gebeurtenis (trigger event)is gedefinieerd in HL7 Table 0003 - Event type.
 +
Voorbeelden zijn: A01, A19, O01, R01 etc. Kijk in de internationale implementatiegids bij 2.17.2 of in de Nederlandse Appendix A voor een compleet overzicht.<br>
  
Voor de structuurcode geldt tabel 0354, die je ook vindt in de <br>
+
De derde component, is de abstracte berichtstructuur (message structure)en staat in tabel HL7 Table 0354 - Message structure. <br>
internationale gids paragraaf 2.17.3. Hierin staan ook de ontbrekende  <br>
+
Deze tabel bestaat uit twee kolommen, de eerste bevat de waarde en de tweede kolom de diverse HL7 gebeurtenissen (trigger events)<br>
in jouw overzicht. Interessant is dat tabel 0354 ook afwijkt van  <br>
+
Bijvoorbeeld de berichtstructuurcode ADT_A01, beschrijft de enige abstracte berichtstructuur die door de gebeurtenis A01 wordt gebruikt, A04, A05, A08, A13, A14, A28 en A31Kijk in de internationale implementatiegids bij 2.17.3 of in de Nederlandse Appendix A voor een compleet overzicht.<br>
bijvoorbeeld jouw opgave voor ADT^A08. Dit zou moeten zijn  <br>
 
ADT^A08^ADT_A01, oftewel: een ADT^A08 bericht heeft de structuur van  <br>
 
een ADT^A01. Aangezien ik in de internationale gids, maar ook in de <br>
 
Nederlandse gids ADT_A08 niet terug kan vinden ga ik uit van een  <br>
 
typefout in jouw e mail.<br>
 
 
 
Maar nu het antwoord waar je naar vroeg: in de Nederlandse gids  <br>
 
(hoofdstuk 2, par. 2.16.9.9) staan expliciete voorbeelden met  <br>
 
structuurcode. Neemt niet weg het voorbeelden zijn en dat er niet  <br>
 
expliciet staat dat het subveld ook echt gevuld moet zijn. Verder zie <br>
 
ik dat het Nederlandse hoofdstuk 2, het datatype van MSH 9 op MSG  <br>
 
staat en niet op CM. Dat lijkt mij voldoende reden om dit op de agenda <br>
 
te zetten voor 23 juni wanneer de TC weer bijeenkomt<br>
 
 
 
29-05-2009 antwoord van Adri aan Remco<br>
 
Beste Remco,<br>
 
 
<br>
 
<br>
volgens mij moet het zijn:<br>
+
Voorbeelden<br>
  
 
{| class="prettytable" border="1"
 
{| class="prettytable" border="1"
|- style="background-color:#E6E6E6; text-align:left;"  
+
|- style="background-color:#0099FF; text-align:left;"  
 
! Code  
 
! Code  
 
|-
 
|-
Line 130: Line 97:
 
|-
 
|-
 
| ADT^A13^ADT_A01
 
| ADT^A13^ADT_A01
|-
 
|
 
 
|-
 
|-
 
| QRY^A19^QRY_A19
 
| QRY^A19^QRY_A19
Line 137: Line 102:
 
| ADR^A19^ADR_A19
 
| ADR^A19^ADR_A19
 
|-
 
|-
|  
+
| ORM^O01^ORM_O01
 +
|-
 +
| ORU^R01^ORU_R01
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 
<br/>
 
<br/>
  
 +
==TC-AM lijst==
 +
*Auteur: Alexander Henket
 +
*Datum: 10 mei 2011
 +
*Status: Gereviewed TC-AM dd. 10-mei-2011
  
 +
Regels hebben de achtergrondkleur grijs als gebruik in Nederland bekend is
  
 +
{| class="prettytable" width="100%" border="1"
 +
|- style="background-color:#AFEEEE; text-align:left;"
 +
! MessageType^Event^Structuur
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | ACK^xxx^ACK
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | ADT^A01^ADT_A01
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | ADT^A02^ADT_A02
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | ADT^A03^ADT_A03
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | ADT^A04^ADT_A01
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | ADT^A05^ADT_A05
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | ADT^A06^ADT_A06
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | ADT^A07^ADT_A06
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | ADT^A08^ADT_A01
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | ADT^A09^ADT_A09
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | ADT^A10^ADT_A09
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | ADT^A11^ADT_A09
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | ADT^A12^ADT_A09
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | ADT^A13^ADT_A01
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | ADT^A14^ADT_A05
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | ADT^A15^ADT_A15
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | ADT^A16^ADT_A16
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | ADT^A17^ADT_A17
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | ADT^A18^ADT_A18
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | ADR^A19^ADR_A19
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | ADT^A20^ADT_A20
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | ADT^A21^ADT_A21
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | ADT^A22^ADT_A21
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | ADT^A23^ADT_A21
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | ADT^A24^ADT_A24
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | ADT^A25^ADT_A21
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | ADT^A26^ADT_A21
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | ADT^A27^ADT_A21
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | ADT^A28^ADT_A05
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | ADT^A29^ADT_A21
 +
|-
 +
| ADT^A30^ADT_A30
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | ADT^A31^ADT_A05
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | ADT^A32^ADT_A21
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | ADT^A33^ADT_A21
 +
|-
 +
| ADT^A34^ADT_A30
 +
|-
 +
| ADT^A35^ADT_A30
 +
|-
 +
| ADT^A36^ADT_A30
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | ADT^A37^ADT_A37
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | ADT^A38^ADT_A38
 +
|-
 +
| ADT^A39^ADT_A39
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | ADT^A40^ADT_A39
 +
|-
 +
| ADT^A41^ADT_A39
 +
|-
 +
| ADT^A42^ADT_A39
 +
|-
 +
| ADT^A43^ADT_A43
 +
|-
 +
| ADT^A44^ADT_A43
 +
|-
 +
| ADT^A45^ADT_A45
 +
|-
 +
| ADT^A46^ADT_A30
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | ADT^A47^ADT_A30
 +
|-
 +
| ADT^A48^ADT_A30
 +
|-
 +
| ADT^A49^ADT_A30
 +
|-
 +
| ADT^A50^ADT_A50
 +
|-
 +
| ADT^A51^ADT_A50
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | ADT^A52^ADT_A52
 +
|-
 +
| ADT^A53^ADT_A52
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | ADT^A54^ADT_A54
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | ADT^A55^ADT_A52
 +
|-
 +
| QBP^Q21^QBP_Q21
 +
|-
 +
| RSP^K21^RSP_K21
 +
|-
 +
| QBP^Q22^QBP_Q21
 +
|-
 +
| RSP^K22^RSP_K22
 +
|-
 +
| QBP^Q23^QBP_Q21
 +
|-
 +
| RSP^K23^RSP_K23
 +
|-
 +
| QBP^Q24^QBP_Q21
 +
|-
 +
| RSP^K24^RSP_K24
 +
|-
 +
| ADT^A60^ADT_A60
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | ADT^A61^ADT_A61
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | ADT^A62^ADT_A61
 +
|-
 +
| BAR^P01^BAR_P01
 +
|-
 +
| BAR^P02^BAR_P02
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | DFT^P03^DFT_P03
 +
|-
 +
| QRY^P04^QRY_P04
 +
|-
 +
| DSR^P04^DSR_P04
 +
|-
 +
| BAR^P06^BAR_P06
 +
|-
 +
| BAR^P10^BAR_P10
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | MFN^M01-M06^MFN_M01
 +
|-
 +
| MFK^M01-M06^MFK_M01
 +
|-
 +
| MFD^MFA^MFD_MFA
 +
|-
 +
| MFQ^M01-M06^MFQ_M01
 +
|-
 +
| MFR^M01-M06^MFR_M01
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | SRM^S01-S06^SRM_S01
 +
|-
 +
| SRM^S07-S11^SRM_S01
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | SRR^S01-S06^SRR_S01
 +
|-
 +
| SRR^S07-S11^SRR_S01
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | SIU^S12-S24,S26^SIU_S12
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | SQM^S25
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | SQR^S25
 +
|-
 +
| PMU^B01^PMU_B01
 +
|-
 +
| PMU^B02^PMU_B01
 +
|-
 +
| PMU^B03^PMU_B03
 +
|-
 +
| PMU^B04^PMU_B04
 +
|-
 +
| PMU^B05^PMU_B05
 +
|-
 +
| PMU^B06^PMU_B06
 +
|-
 +
| QBP^Q25^QBP_Q21
 +
|-
 +
| RSP^K25^RSP_K25
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | ZDM^ZD1-ZD5^ZDM_ZD1
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | QRY^ZD6-7^QRY_ZD6
 +
|-
 +
|style="background-color:silver; text-align:left;" | ZDM^ZD6-7^ZDM_ZD6
 +
|+ HL7 Table 0076 - Message type ^ HL7 Table 0003 - Event type ^ HL7 Table 0354 - Message structure
 +
|}
  
En verder nog aan Alexander:<br>
+
== Nog een fout in de NL implementatiegids die met dit onderwerp te maken heeft ==
Alexander, dus deze tabel nog meesturen SVP.<br>
+
Verder zie ik dat het Nederlandse hoofdstuk 2, het datatype van MSH 9 op MSG  staat en niet op CM.<br>
Je antwoord is overigens wel heel uitgebreid.<br>
 
 
<br>
 
<br>
Even nog wat opmerkingen aangaande je antwoord:<br>
+
2.16.9.9 MSH-9  Message type  (MSG)  00009 <br>
Tabel 0354<br>
 
Deze tabel 0354 staat in hoofdstuk 2 internationaal en hoeft dus niet in de NL gids te staan, <br>
 
want het uitgangspunt is m.i. nog steeds dat Internationaal leidend is en NL een aanvulling op.<br>
 
 
<br>
 
<br>
mbt tot EVN-1:<br>
 
In NL staat wel "Veld niet meer gebruiken."  maar internationaal staat er nog wel bij "This field <br>
 
has been retained for backward compatibility only.  We recommend using the second component ....<br>
 
Dus daar moet mogelijk nog  iets gebeuren in hfdst 3 NL<br>
 
 
<br>
 
<br>
"Verder zie ik dat het Nederlandse hoofdstuk 2, het datatype van MSH-9 op MSG  <br>
+
== Oplossing ==
staat en niet op CM." <br>
 
 
Dat is sinds de stijl-update, in de uitgave oktober 2005 (er voor dus) staat het wel correct.<br>
 
Dat is sinds de stijl-update, in de uitgave oktober 2005 (er voor dus) staat het wel correct.<br>
 
Moet alleen tekstueel aangepast worden.<br>
 
Moet alleen tekstueel aangepast worden.<br>
Overigens krijg ik steeds meer het idee dat er toch iets niet helemaal goed is gegaan met <br>
+
2.16.9.9 MSH-9 Message type (CM)  00009 <br>
hoofdstuk 2 en dat daar tekstueel en structureel naar gekeken moet worden.<br>
 
<br>
 
"The event code in the second component of MSH-9-message type is  <br>
 
redundantly shown elsewhere in some messages. For example, the same  <br>
 
information is in the EVN segment of the ADT message.  This is for  <br>
 
compatibility with prior versions of the HL7 protocol.  Newly-defined  <br>
 
messages should only show the event code in MSH-9-message type."<br>
 
De gehele tekst alsmede de tekst vet, zie ik niet in de laatste 2.4 MSH-9 internationaal staan, <br>
 
waar heb je dat gezien? Moet je het dan wel in je antwoord meesturen?<br>
 
 
<br>
 
<br>
 +
 +
== Discussie ==
 +
--[[User:Irmajongeneel|Irmajongeneel]] 10:11, 14 December 2010 (UTC)
 +
De zin ''Bijvoorbeeld de berichtstructuurcode ADT_A01, beschrijft de enige abstracte berichtstructuur die door de gebeurtenis A01 wordt gebruikt, A04, A05, A08, A13, A14, A28 en A31'' is voor mij volslagen onduidelijk. Volgens mij wordt iets bedoeld als "de berichtenstructuur van ADT_A01 wordt zowel bij eventcode A01 gebruikt als bij andere eventscodes, te weten A04, A05, A08, A13, A14, A28 en A31".

Latest revision as of 15:18, 10 May 2011

Return to InM actie punten

  • meeting: TC-InM
  • Author: Adri Burggraaf
  • Status: Final - subject for discussion in TC


Inleiding

MSH-9 hoofdstuk 2 HL7 versie 2.4 NL aanpassen/uitbreiden n.a.v. de vraag ingediend door Enovation, Remco Kloet op 29 mei 2009. Ik ben bij diverse HL7 implementaties betrokken die betrekking hebben op de versie 2.4. Waar het precies om gaat zijn de velden MSH.9 en ENV.1. In de Nederlandse implementatie gids staat dat we EVN.1 niet meer gebruiken maar in plaats daarvan 2 component MSH 9.In MSH 9 zie ik diverse dingen langs komen als voorbeeld ADT^A08^ADT_A08. Maar ik zie ook implementaties van ADT^A08^ADT_A01. In de Nederlandse gids zie ik in hoofdstuk 3, alleen maar een ADT^A01^ADT_A01 als voorbeeld. Dus voor de zekerheid heb ik ook nog even naar de bericht typen gekeken in de US gids hoofdstuk 3. Daar vind ik het volgende:

Code
ADT^A01^ADT_A01
ADT^A02
ADT^A03^ADT_A03
ADT^A04
ADT^A05^ADT_A05
ADT^A06^ADT_A06
ADT^A07^ADT_A07
ADT^A08^ADT_A08
ADT^A09^ADT_A09
ADT^A10^ADT_A09
ADT^A11^ADT_A09
ADT^A12^ADT_A09
ADT^A13


Dit lijkt niet eenduidig. Is het mogelijk om vanuit de TC een duidelijk antwoord te geven wat er in HL7 2.4 ingevuld moet worden in MSH.9?

Huidige tekst in hoofdstuk 2, versie 2.4 NL impl gids februari 2007

2.16.9.9 MSH-9 Message type (MSG) 00009
Dit veld geeft het type bericht aan.
Voorbeelden hiervan zijn: ADT^A01^ADT_A01 voor het opnamebericht en
QRY^A19^QRY_A19 voor de patiëntquery.
ADR^A19^ADR_A19 voor het bijbehorende patiëntantwoord.
Raadpleeg voor de eerste component, de ‘message type’: HL7 Table 0076 - Message type. Voorbeelden zijn ACK, ADT, ORU. Raadpleeg voor de tweede component, de ‘trigger event’: HL7 Table 0003 - Event type. Voorbeelden zijn: A01, A19, O01, R01. Raadpleeg voor de derde component, de 'message structure’ de vol-gende tabel: HL7 Table 0354 - Message structure.

Nieuwe tekst hoofdstuk2 NL

HL7 versie 2.4 NL
2.16.9.9 MSH-9 Message type (MSG) 00009
Dit veld geeft het type bericht, de gebeurtenis en berichtstructuur aan.

Het eerste component, het type bericht (message type), is gedefinieerd in HL7 Table 0076 - Message type. Deze tabel bevat waarden zoals ACK, ADT, ORM, ORU, etc. Kijk in de internationale implementatiegids bij 2.17.1 of in de Nederlandse Appendix A voor een compleet overzicht.

De tweede component, de gebeurtenis (trigger event)is gedefinieerd in HL7 Table 0003 - Event type. Voorbeelden zijn: A01, A19, O01, R01 etc. Kijk in de internationale implementatiegids bij 2.17.2 of in de Nederlandse Appendix A voor een compleet overzicht.

De derde component, is de abstracte berichtstructuur (message structure)en staat in tabel HL7 Table 0354 - Message structure.
Deze tabel bestaat uit twee kolommen, de eerste bevat de waarde en de tweede kolom de diverse HL7 gebeurtenissen (trigger events)
Bijvoorbeeld de berichtstructuurcode ADT_A01, beschrijft de enige abstracte berichtstructuur die door de gebeurtenis A01 wordt gebruikt, A04, A05, A08, A13, A14, A28 en A31. Kijk in de internationale implementatiegids bij 2.17.3 of in de Nederlandse Appendix A voor een compleet overzicht.

Voorbeelden

Code
ADT^A01^ADT_A01
ADT^A02^ADT_A02
ADT^A03^ADT_A03
ADT^A04^ADT_A01
ADT^A05^ADT_A05
ADT^A06^ADT_A06
ADT^A07^ADT_A06
ADT^A08^ADT_A01
ADT^A09^ADT_A09
ADT^A10^ADT_A09
ADT^A11^ADT_A09
ADT^A12^ADT_A09
ADT^A13^ADT_A01
QRY^A19^QRY_A19
ADR^A19^ADR_A19
ORM^O01^ORM_O01
ORU^R01^ORU_R01


TC-AM lijst

  • Auteur: Alexander Henket
  • Datum: 10 mei 2011
  • Status: Gereviewed TC-AM dd. 10-mei-2011

Regels hebben de achtergrondkleur grijs als gebruik in Nederland bekend is

MessageType^Event^Structuur
ACK^xxx^ACK
ADT^A01^ADT_A01
ADT^A02^ADT_A02
ADT^A03^ADT_A03
ADT^A04^ADT_A01
ADT^A05^ADT_A05
ADT^A06^ADT_A06
ADT^A07^ADT_A06
ADT^A08^ADT_A01
ADT^A09^ADT_A09
ADT^A10^ADT_A09
ADT^A11^ADT_A09
ADT^A12^ADT_A09
ADT^A13^ADT_A01
ADT^A14^ADT_A05
ADT^A15^ADT_A15
ADT^A16^ADT_A16
ADT^A17^ADT_A17
ADT^A18^ADT_A18
ADR^A19^ADR_A19
ADT^A20^ADT_A20
ADT^A21^ADT_A21
ADT^A22^ADT_A21
ADT^A23^ADT_A21
ADT^A24^ADT_A24
ADT^A25^ADT_A21
ADT^A26^ADT_A21
ADT^A27^ADT_A21
ADT^A28^ADT_A05
ADT^A29^ADT_A21
ADT^A30^ADT_A30
ADT^A31^ADT_A05
ADT^A32^ADT_A21
ADT^A33^ADT_A21
ADT^A34^ADT_A30
ADT^A35^ADT_A30
ADT^A36^ADT_A30
ADT^A37^ADT_A37
ADT^A38^ADT_A38
ADT^A39^ADT_A39
ADT^A40^ADT_A39
ADT^A41^ADT_A39
ADT^A42^ADT_A39
ADT^A43^ADT_A43
ADT^A44^ADT_A43
ADT^A45^ADT_A45
ADT^A46^ADT_A30
ADT^A47^ADT_A30
ADT^A48^ADT_A30
ADT^A49^ADT_A30
ADT^A50^ADT_A50
ADT^A51^ADT_A50
ADT^A52^ADT_A52
ADT^A53^ADT_A52
ADT^A54^ADT_A54
ADT^A55^ADT_A52
QBP^Q21^QBP_Q21
RSP^K21^RSP_K21
QBP^Q22^QBP_Q21
RSP^K22^RSP_K22
QBP^Q23^QBP_Q21
RSP^K23^RSP_K23
QBP^Q24^QBP_Q21
RSP^K24^RSP_K24
ADT^A60^ADT_A60
ADT^A61^ADT_A61
ADT^A62^ADT_A61
BAR^P01^BAR_P01
BAR^P02^BAR_P02
DFT^P03^DFT_P03
QRY^P04^QRY_P04
DSR^P04^DSR_P04
BAR^P06^BAR_P06
BAR^P10^BAR_P10
MFN^M01-M06^MFN_M01
MFK^M01-M06^MFK_M01
MFD^MFA^MFD_MFA
MFQ^M01-M06^MFQ_M01
MFR^M01-M06^MFR_M01
SRM^S01-S06^SRM_S01
SRM^S07-S11^SRM_S01
SRR^S01-S06^SRR_S01
SRR^S07-S11^SRR_S01
SIU^S12-S24,S26^SIU_S12
SQM^S25
SQR^S25
PMU^B01^PMU_B01
PMU^B02^PMU_B01
PMU^B03^PMU_B03
PMU^B04^PMU_B04
PMU^B05^PMU_B05
PMU^B06^PMU_B06
QBP^Q25^QBP_Q21
RSP^K25^RSP_K25
ZDM^ZD1-ZD5^ZDM_ZD1
QRY^ZD6-7^QRY_ZD6
ZDM^ZD6-7^ZDM_ZD6
HL7 Table 0076 - Message type ^ HL7 Table 0003 - Event type ^ HL7 Table 0354 - Message structure

Nog een fout in de NL implementatiegids die met dit onderwerp te maken heeft

Verder zie ik dat het Nederlandse hoofdstuk 2, het datatype van MSH 9 op MSG staat en niet op CM.

2.16.9.9 MSH-9 Message type (MSG) 00009


Oplossing

Dat is sinds de stijl-update, in de uitgave oktober 2005 (er voor dus) staat het wel correct.
Moet alleen tekstueel aangepast worden.
2.16.9.9 MSH-9 Message type (CM) 00009

Discussie

--Irmajongeneel 10:11, 14 December 2010 (UTC) De zin Bijvoorbeeld de berichtstructuurcode ADT_A01, beschrijft de enige abstracte berichtstructuur die door de gebeurtenis A01 wordt gebruikt, A04, A05, A08, A13, A14, A28 en A31 is voor mij volslagen onduidelijk. Volgens mij wordt iets bedoeld als "de berichtenstructuur van ADT_A01 wordt zowel bij eventcode A01 gebruikt als bij andere eventscodes, te weten A04, A05, A08, A13, A14, A28 en A31".