This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

Difference between revisions of "MSH-9 hoofdstuk2 aanpassen/uitbreiden"

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
Van: Alexander Henket
+
Van: Alexander Henket<br>
23-06-2009
+
23-06-2009<br>
  
MSH-9 hoofdtuk 2 aanpassen uitbreiden n.a.v. de vraag ingediend door Enovation, Remco Kloet
+
MSH-9 hoofdtuk 2 aanpassen uitbreiden n.a.v. de vraag ingediend door Enovation, Remco Kloet<br>
 
+
<br>
Op 29 mei 2009, om 13:17 heeft Remco Kloet het volgende geschreven:
+
Op 29 mei 2009, om 13:17 heeft Remco Kloet het volgende geschreven:<br>
 
+
<br>
> Beste mensen,
+
> Beste mensen,<br>
>
 
> Ik ben bij diverse hl7 implementaties betrokken die betrekking 
 
> hebben op de versie 2.4.  Waar het precies om gaat zijn de velden 
 
> MSH.9 en ENV.1. In de Nederlandse implementatie gids staat dat we 
 
> EVN.1 niet meer gebruiken maar in plaats daarvan 2 component MSH 9.
 
>
 
> In MSH 9 zie ik diverse dingen langs komen als voorbeeld 
 
> ADT^A08^ADT_A08. Maar ik zie ook implementaties van 
 
> ADT^A08^ADT_A01.  In de Nederlandse gids zie ik in hoofdstuk 3 
 
> alleen maar een ADT^A01^ADT_A01 als voorbeeld. Dus voor de zekerheid 
 
> heb ik ook nog even naar de bericht typen gekeken in de US gids 
 
> hoofdstuk 3. Daar vind ik het volgende:
 
>
 
> ADT^A01^ADT_A01
 
> ADT^A02
 
> ADT^A03^ADT_A03
 
> ADT^A04
 
> ADT^A05^ADT_A05
 
> ADT^A06^ADT_A06
 
> ADT^A07^ADT_A07
 
> ADT^A08^ADT_A08
 
> ADT^A09^ADT_A09
 
> ADT^A10^ADT_A09
 
> ADT^A11^ADT_A09
 
> ADT^A12^ADT_A09
 
> ADT^A13
 
 
>
 
>
> Dit lijkt niet eenduidig.  Is het mogelijk om vanuit de TC mij een   
+
> Ik ben bij diverse hl7 implementaties betrokken die betrekking <br>
> duidelijk antwoord te geven wat er in HL7 2.4 ingevuld moet worden   
+
> hebben op de versie 2.4.  Waar het precies om gaat zijn de velden <br>
> in MSH.9 ?
+
> MSH.9 en ENV.1. In de Nederlandse implementatie gids staat dat we  <br>
 
+
> EVN.1 niet meer gebruiken maar in plaats daarvan 2 component MSH 9.<br>
 +
><br>
 +
> In MSH 9 zie ik diverse dingen langs komen als voorbeeld  <br>
 +
> ADT^A08^ADT_A08. Maar ik zie ook implementaties van  <br>
 +
> ADT^A08^ADT_A01.  In de Nederlandse gids zie ik in hoofdstuk 3  <br>
 +
> alleen maar een ADT^A01^ADT_A01 als voorbeeld. Dus voor de zekerheid<br> 
 +
> heb ik ook nog even naar de bericht typen gekeken in de US gids  <br>
 +
> hoofdstuk 3. Daar vind ik het volgende:<br>
 +
><br>
 +
> ADT^A01^ADT_A01<br>
 +
> ADT^A02<br>
 +
> ADT^A03^ADT_A03<br>
 +
> ADT^A04<br>
 +
> ADT^A05^ADT_A05<br>
 +
> ADT^A06^ADT_A06<br>
 +
> ADT^A07^ADT_A07<br>
 +
> ADT^A08^ADT_A08<br>
 +
> ADT^A09^ADT_A09<br>
 +
> ADT^A10^ADT_A09<br>
 +
> ADT^A11^ADT_A09<br>
 +
> ADT^A12^ADT_A09<br>
 +
> ADT^A13<br>
 +
><br>
 +
> Dit lijkt niet eenduidig.  Is het mogelijk om vanuit de TC mij een  <br>
 +
> duidelijk antwoord te geven wat er in HL7 2.4 ingevuld moet worden  <br>
 +
> in MSH.9 ?<br>
  
Van Alexander 29-05-2009
 
 
Adri,
 
 
Deze vraag zit op het snijvlak van TC IM en TC AM. Ik heb een beetje 
 
zitten speuren en kwam tot de conclusie dat we onvoldoende duiding 
 
bieden in hoofdstuk 2 voor MSH 9. Ik zou dat op de agenda voor 23 juni 
 
willen zetten en Remco het volgende antwoord sturen. Kun jij je hierin 
 
vinden?
 
  
 +
Van Alexander 29-05-2009<br>
 +
<br>
 +
Adri,<br>
 +
<br>
 +
Deze vraag zit op het snijvlak van TC IM en TC AM. Ik heb een beetje  <br>
 +
zitten speuren en kwam tot de conclusie dat we onvoldoende duiding  <br>
 +
bieden in hoofdstuk 2 voor MSH 9. Ik zou dat op de agenda voor 23 juni  <br>
 +
willen zetten en Remco het volgende antwoord sturen. Kun jij je hierin  <br>
 +
vinden?<br>
 +
<br>
 
              
 
              
Dag collega,
+
Dag collega,<br>
 
 
Het betere e mailadres is info@hl7.nl. Je vraag hoort vervolgens thuis 
 
in TC IM/TC AM. Maar als ik nu toch aan het antwoorden ben:
 
 
 
MSH 9 is van het type CM in versie 2.4 Internationaal. Daar zitten 3 
 
subvelden: berichttype, trigger event, structuurcode. HL7 
 
Internationaal schrijft in principe voor wat daar de geldige waarden 
 
voor zijn. Over het tweede subveld "trigger event" wordt in de 
 
internationale HL7 gids gezegd:
 
 
 
"The event code in the second component of MSH 9 message type is 
 
redundantly shown elsewhere in some messages.  For example, the same 
 
information is in the EVN segment of the ADT message.  This is for 
 
compatibility with prior versions of the HL7 protocol.  Newly defined 
 
messages should only show the event code in MSH 9 message type."
 
 
 
Voor de structuurcode geldt tabel 0354, die je ook vindt in de 
 
internationale gids paragraaf 2.17.3. Hierin staan ook de ontbrekende 
 
in jouw overzicht. Interessant is dat tabel 0354 ook afwijkt van 
 
bijvoorbeeld jouw opgave voor ADT^A08. Dit zou moeten zijn 
 
ADT^A08^ADT_A01, oftewel: een ADT^A08 bericht heeft de structuur van 
 
een ADT^A01. Aangezien ik in de internationale gids, maar ook in de 
 
Nederlandse gids ADT_A08 niet terug kan vinden ga ik uit van een 
 
typefout in jouw e mail.
 
 
 
Maar nu het antwoord waar je naar vroeg: in de Nederlandse gids 
 
(hoofdstuk 2, par. 2.16.9.9) staan expliciete voorbeelden met 
 
structuurcode. Neemt niet weg het voorbeelden zijn en dat er niet 
 
expliciet staat dat het subveld ook echt gevuld moet zijn. Verder zie 
 
ik dat het Nederlandse hoofdstuk 2, het datatype van MSH 9 op MSG 
 
staat en niet op CM. Dat lijkt mij voldoende reden om dit op de agenda 
 
te zetten voor 23 juni wanneer de TC weer bijeenkomt
 
 
 
29-05-2009 antwoord van Adri aan Remco
 
Beste Remco,
 
 
 
volgens mij moet het zijn:
 
ADT^A01^ADT_A01
 
ADT^A02^ADT_A02
 
ADT^A03^ADT_A03
 
ADT^A04^ADT_A01
 
ADT^A05^ADT_A05
 
ADT^A06^ADT_A06
 
ADT^A07^ADT_A06
 
ADT^A08^ADT_A01
 
ADT^A09^ADT_A09
 
ADT^A10^ADT_A09
 
ADT^A11^ADT_A09
 
ADT^A12^ADT_A09
 
ADT^A13^ADT_A01
 
 
 
QRY^A19^QRY_A19 voor de patiëntquery.
 
ADR^A19^ADR_A19
 
 
 
 
 
En verder nog aan Alexander:
 
Alexander, dus deze tabel nog meesturen SVP.
 
Je antwoord is overigens wel heel uitgebreid.
 
 
 
Even nog wat opmerkingen aangaande je antwoord:
 
Tabel 0354
 
Deze tabel 0354 staat in hoofdstuk 2 internationaal en hoeft dus niet in de NL gids te staan, want het uitgangspunt is m.i. nog steeds dat Internationaal leidend is en NL een aanvulling op.
 
  
mbt tot EVN-1:
+
Het betere e mailadres is info@hl7.nl. Je vraag hoort vervolgens thuis  <br>
In NL staat wel "Veld niet meer gebruiken.maar internationaal staat er nog wel bij "This field has been retained for backward compatibility only.  We recommend using the second component ....
+
in TC IM/TC AM. Maar als ik nu toch aan het antwoorden ben:<br>
Dus daar moet mogelijk nog iets gebeuren in hfdst 3 NL
+
<br>
 +
MSH 9 is van het type CM in versie 2.4 Internationaal. Daar zitten 3  <br>
 +
subvelden: berichttype, trigger event, structuurcode. HL7  <br>
 +
Internationaal schrijft in principe voor wat daar de geldige waarden  <br>
 +
voor zijn. Over het tweede subveld "trigger event" wordt in de <br>
 +
internationale HL7 gids gezegd:<br>
 +
<br>
 +
"The event code in the second component of MSH 9 message type is  <br>
 +
redundantly shown elsewhere in some messages.  For example, the same  <br>
 +
information is in the EVN segment of the ADT message.  This is for <br>
 +
compatibility with prior versions of the HL7 protocol.  Newly defined  <br>
 +
messages should only show the event code in MSH 9 message type."<br>
 +
<br>
 +
Voor de structuurcode geldt tabel 0354, die je ook vindt in de <br>
 +
internationale gids paragraaf 2.17.3. Hierin staan ook de ontbrekende  <br>
 +
in jouw overzicht. Interessant is dat tabel 0354 ook afwijkt van  <br>
 +
bijvoorbeeld jouw opgave voor ADT^A08. Dit zou moeten zijn  <br>
 +
ADT^A08^ADT_A01, oftewel: een ADT^A08 bericht heeft de structuur van  <br>
 +
een ADT^A01. Aangezien ik in de internationale gids, maar ook in de  <br>
 +
Nederlandse gids ADT_A08 niet terug kan vinden ga ik uit van een <br>
 +
typefout in jouw e mail.<br>
  
"Verder zie ik dat het Nederlandse hoofdstuk 2, het datatype van MSH-9 op MSG   
+
Maar nu het antwoord waar je naar vroeg: in de Nederlandse gids  <br>
staat en niet op CM."
+
(hoofdstuk 2, par. 2.16.9.9) staan expliciete voorbeelden met  <br>
Dat is sinds de stijl-update, in de uitgave oktober 2005 (er voor dus) staat het wel correct.
+
structuurcode. Neemt niet weg het voorbeelden zijn en dat er niet  <br>
Moet alleen tekstueel aangepast worden.
+
expliciet staat dat het subveld ook echt gevuld moet zijn. Verder zie <br>
Overigens krijg ik steeds meer het idee dat er toch iets niet helemaal goed is gegaan met hoofdstuk 2 en dat daar tekstueel en structureel naar gekeken moet worden.
+
ik dat het Nederlandse hoofdstuk 2, het datatype van MSH 9 op MSG  <br>
 +
staat en niet op CM. Dat lijkt mij voldoende reden om dit op de agenda <br>
 +
te zetten voor 23 juni wanneer de TC weer bijeenkomt<br>
  
"The event code in the second component of MSH-9-message type is   
+
29-05-2009 antwoord van Adri aan Remco<br>
redundantly shown elsewhere in some messages.  For example, the same   
+
Beste Remco,<br>
information is in the EVN segment of the ADT message.  This is for   
+
<br>
compatibility with prior versions of the HL7 protocol.  Newly-defined   
+
volgens mij moet het zijn:<br>
messages should only show the event code in MSH-9-message type."
+
ADT^A01^ADT_A01<br>
De gehele tekst alsmede de tekst vet, zie ik niet in de laatste 2.4 MSH-9 internationaal staan, waar heb je dat gezien? Moet je het dan wel in je antwoord meesturen?
+
ADT^A02^ADT_A02<br>
 +
ADT^A03^ADT_A03<br>
 +
ADT^A04^ADT_A01<br>
 +
ADT^A05^ADT_A05<br>
 +
ADT^A06^ADT_A06<br>
 +
ADT^A07^ADT_A06<br>
 +
ADT^A08^ADT_A01<br>
 +
ADT^A09^ADT_A09<br>
 +
ADT^A10^ADT_A09<br>
 +
ADT^A11^ADT_A09<br>
 +
ADT^A12^ADT_A09<br>
 +
ADT^A13^ADT_A01<br>
 +
<br>
 +
QRY^A19^QRY_A19 voor de patiëntquery.<br>
 +
ADR^A19^ADR_A19 <br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
En verder nog aan Alexander:<br>
 +
Alexander, dus deze tabel nog meesturen SVP.<br>
 +
Je antwoord is overigens wel heel uitgebreid.<br>
 +
<br>
 +
Even nog wat opmerkingen aangaande je antwoord:<br>
 +
Tabel 0354<br>
 +
Deze tabel 0354 staat in hoofdstuk 2 internationaal en hoeft dus niet in de NL gids te staan, <br>
 +
want het uitgangspunt is m.i. nog steeds dat Internationaal leidend is en NL een aanvulling op.<br>
 +
<br>
 +
mbt tot EVN-1:<br>
 +
In NL staat wel "Veld niet meer gebruiken."  maar internationaal staat er nog wel bij "This field <br>
 +
has been retained for backward compatibility only.  We recommend using the second component ....<br>
 +
Dus daar moet mogelijk nog  iets gebeuren in hfdst 3 NL<br>
 +
<br>
 +
"Verder zie ik dat het Nederlandse hoofdstuk 2, het datatype van MSH-9 op MSG  <br>
 +
staat en niet op CM." <br>
 +
Dat is sinds de stijl-update, in de uitgave oktober 2005 (er voor dus) staat het wel correct.<br>
 +
Moet alleen tekstueel aangepast worden.<br>
 +
Overigens krijg ik steeds meer het idee dat er toch iets niet helemaal goed is gegaan met <br>
 +
hoofdstuk 2 en dat daar tekstueel en structureel naar gekeken moet worden.<br>
 +
<br>
 +
"The event code in the second component of MSH-9-message type is  <br>
 +
redundantly shown elsewhere in some messages.  For example, the same  <br>
 +
information is in the EVN segment of the ADT message.  This is for  <br>
 +
compatibility with prior versions of the HL7 protocol.  Newly-defined  <br>
 +
messages should only show the event code in MSH-9-message type."<br>
 +
De gehele tekst alsmede de tekst vet, zie ik niet in de laatste 2.4 MSH-9 internationaal staan, <br>
 +
waar heb je dat gezien? Moet je het dan wel in je antwoord meesturen?<br>
 +
<br>

Revision as of 17:32, 9 September 2009

Van: Alexander Henket
23-06-2009

MSH-9 hoofdtuk 2 aanpassen uitbreiden n.a.v. de vraag ingediend door Enovation, Remco Kloet

Op 29 mei 2009, om 13:17 heeft Remco Kloet het volgende geschreven:

> Beste mensen,
> > Ik ben bij diverse hl7 implementaties betrokken die betrekking
> hebben op de versie 2.4. Waar het precies om gaat zijn de velden
> MSH.9 en ENV.1. In de Nederlandse implementatie gids staat dat we
> EVN.1 niet meer gebruiken maar in plaats daarvan 2 component MSH 9.
>
> In MSH 9 zie ik diverse dingen langs komen als voorbeeld
> ADT^A08^ADT_A08. Maar ik zie ook implementaties van
> ADT^A08^ADT_A01. In de Nederlandse gids zie ik in hoofdstuk 3
> alleen maar een ADT^A01^ADT_A01 als voorbeeld. Dus voor de zekerheid
> heb ik ook nog even naar de bericht typen gekeken in de US gids
> hoofdstuk 3. Daar vind ik het volgende:
>
> ADT^A01^ADT_A01
> ADT^A02
> ADT^A03^ADT_A03
> ADT^A04
> ADT^A05^ADT_A05
> ADT^A06^ADT_A06
> ADT^A07^ADT_A07
> ADT^A08^ADT_A08
> ADT^A09^ADT_A09
> ADT^A10^ADT_A09
> ADT^A11^ADT_A09
> ADT^A12^ADT_A09
> ADT^A13
>
> Dit lijkt niet eenduidig. Is het mogelijk om vanuit de TC mij een
> duidelijk antwoord te geven wat er in HL7 2.4 ingevuld moet worden
> in MSH.9 ?


Van Alexander 29-05-2009

Adri,

Deze vraag zit op het snijvlak van TC IM en TC AM. Ik heb een beetje
zitten speuren en kwam tot de conclusie dat we onvoldoende duiding
bieden in hoofdstuk 2 voor MSH 9. Ik zou dat op de agenda voor 23 juni
willen zetten en Remco het volgende antwoord sturen. Kun jij je hierin
vinden?

Dag collega,

Het betere e mailadres is info@hl7.nl. Je vraag hoort vervolgens thuis
in TC IM/TC AM. Maar als ik nu toch aan het antwoorden ben:

MSH 9 is van het type CM in versie 2.4 Internationaal. Daar zitten 3
subvelden: berichttype, trigger event, structuurcode. HL7
Internationaal schrijft in principe voor wat daar de geldige waarden
voor zijn. Over het tweede subveld "trigger event" wordt in de
internationale HL7 gids gezegd:

"The event code in the second component of MSH 9 message type is
redundantly shown elsewhere in some messages. For example, the same
information is in the EVN segment of the ADT message. This is for
compatibility with prior versions of the HL7 protocol. Newly defined
messages should only show the event code in MSH 9 message type."

Voor de structuurcode geldt tabel 0354, die je ook vindt in de
internationale gids paragraaf 2.17.3. Hierin staan ook de ontbrekende
in jouw overzicht. Interessant is dat tabel 0354 ook afwijkt van
bijvoorbeeld jouw opgave voor ADT^A08. Dit zou moeten zijn
ADT^A08^ADT_A01, oftewel: een ADT^A08 bericht heeft de structuur van
een ADT^A01. Aangezien ik in de internationale gids, maar ook in de
Nederlandse gids ADT_A08 niet terug kan vinden ga ik uit van een
typefout in jouw e mail.

Maar nu het antwoord waar je naar vroeg: in de Nederlandse gids
(hoofdstuk 2, par. 2.16.9.9) staan expliciete voorbeelden met
structuurcode. Neemt niet weg het voorbeelden zijn en dat er niet
expliciet staat dat het subveld ook echt gevuld moet zijn. Verder zie
ik dat het Nederlandse hoofdstuk 2, het datatype van MSH 9 op MSG
staat en niet op CM. Dat lijkt mij voldoende reden om dit op de agenda
te zetten voor 23 juni wanneer de TC weer bijeenkomt

29-05-2009 antwoord van Adri aan Remco
Beste Remco,

volgens mij moet het zijn:
ADT^A01^ADT_A01
ADT^A02^ADT_A02
ADT^A03^ADT_A03
ADT^A04^ADT_A01
ADT^A05^ADT_A05
ADT^A06^ADT_A06
ADT^A07^ADT_A06
ADT^A08^ADT_A01
ADT^A09^ADT_A09
ADT^A10^ADT_A09
ADT^A11^ADT_A09
ADT^A12^ADT_A09
ADT^A13^ADT_A01

QRY^A19^QRY_A19 voor de patiëntquery.
ADR^A19^ADR_A19


En verder nog aan Alexander:
Alexander, dus deze tabel nog meesturen SVP.
Je antwoord is overigens wel heel uitgebreid.

Even nog wat opmerkingen aangaande je antwoord:
Tabel 0354
Deze tabel 0354 staat in hoofdstuk 2 internationaal en hoeft dus niet in de NL gids te staan,
want het uitgangspunt is m.i. nog steeds dat Internationaal leidend is en NL een aanvulling op.

mbt tot EVN-1:
In NL staat wel "Veld niet meer gebruiken." maar internationaal staat er nog wel bij "This field
has been retained for backward compatibility only. We recommend using the second component ....
Dus daar moet mogelijk nog iets gebeuren in hfdst 3 NL

"Verder zie ik dat het Nederlandse hoofdstuk 2, het datatype van MSH-9 op MSG
staat en niet op CM."
Dat is sinds de stijl-update, in de uitgave oktober 2005 (er voor dus) staat het wel correct.
Moet alleen tekstueel aangepast worden.
Overigens krijg ik steeds meer het idee dat er toch iets niet helemaal goed is gegaan met
hoofdstuk 2 en dat daar tekstueel en structureel naar gekeken moet worden.

"The event code in the second component of MSH-9-message type is
redundantly shown elsewhere in some messages. For example, the same
information is in the EVN segment of the ADT message. This is for
compatibility with prior versions of the HL7 protocol. Newly-defined
messages should only show the event code in MSH-9-message type."
De gehele tekst alsmede de tekst vet, zie ik niet in de laatste 2.4 MSH-9 internationaal staan,
waar heb je dat gezien? Moet je het dan wel in je antwoord meesturen?