This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

Infrastructure and Messaging TC NL

From HL7Wiki
Revision as of 07:46, 8 November 2011 by Adri burggraaff (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Main page of the InM Comittee of HL7 The Netherlands.

Missie

Deze TC houdt zich bezig met het beheer en de promotie van de specificatie van de algemene regels rondom de bericht- en documentstructuren en de uitwisseling daarvan middels HL7.

TC Documenten

Open documenten te wijzigen door elke geinteresseerde persoon:


De volgende items, zijn open actie punten voor InM


De items/documenten hieronder worden gemaakt /gewijzigd door de InM co-voorzitters:


Andere documenten

Documenten bedoeld als referentiemateriaal