This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

InM projecten

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Op deze pagina staan InM projecten

Return to Infrastructure and Messaging TC NL

Basiscomponentengids V3 NL versie 2.0

Vervolgacties HL7 V3 Basiscomponentengids R2 (25-04-2008):

 • 4 November, TC InM:
  • Tom wordt gevraagd restpunten die bediscussieerd moeten worden binnen een bredere groep (InM) te identificeren en aan InM te sturen. InM constateert dat er ernstige vertraging optreedt in dit project en dat de resultaten niet zoals gepland en verwacht in afgeronde staat bij het jaarcongres gepresenteerd kunnen worden.
  • Enige open issues zijn van André. Alternatief plan is een versie van de IG te publiceren zonder vewerking van zijn commentaar en datzelfde commentaar in te brengen bij de leden ballot. Wetende dat André's commentaar weer komt kan InM zelf het commentaar alvast gaan bespreken in een volgende TC. InM keurt dit alternatieve plan goed; Tom wordt gevraagd een versie zonder verwerking van André's commentaar aan te maken.


 • 15 september 2009, TC InM:
  • Iedere aanwezige bij deze TC meeting is het er over eens dat HL7 V3 Basiscomponentengids R2, gepubliceerd moet worden, zonder het resterende commentaar van André. Dat wordt in een latere versie verwerkt (zie ook voorgaande alinea). Er zijn partijen in de markt die echt op een nieuwe release zitten te wachten.
  • Tom wordt per email (door Adri) gevraagd om voor 12 oktober, een versie te leveren aan Adri die gereed is voor publicatie (zonder opmerkingen etc....)
  • Adri stuurt 15 oktober eventueel een herinnering per email aan Tom
  • Zodra de gids is opgeleverd door Tom schrijft Alexander de releasenotes (deadline 20 oktober)
  • Op de TC InM 20 oktober een review van de gids en de relasenotes
  • Releasedatum 2 november 2009 (streefdatum)
  • Frank maakt/zorgt voor een artikel over de gids in het HL7 magazine
  • Op de HL7 congres wordt de hyperlink bekend gemaakt (waar de gids is te vinden), nog te overwegen door de TC; een Full-Color print beschikbaar gesteld of een PDF op een draagbaar medium.
  • Er is destijds nog meer commentaar binnengekomen bij het HL7 secretariaat, Adri vraag dit na.


 • 17 november 2009, TC InM:
  • Tom heeft de Basiscomponentengids 2.2 opgeleverd.
  • Alexander heeft releasenotes in de vorm van revisie-items geschreven
  • Tom en Alexander moeten nog 1 tekst aanvulling maken, termijn maximaal 1 week na 17-11.
  • De Basiscomponentengids 2.2 wordt ge-released op 10 december 2009, tijdens de HL7 jaarcongresdag.

CDA Header implementatiegids

 • Ontwikkeling van CDA header implementatiegids project CDA header implementatiegids door InM te ondersteunen – als vrijwillig (niet betaald) project – resulterend in een af te stemmen document.


 • H&C
  • ClinicalDocument.documentationOf [0..*] - relatie met medische activiteit
  • ClinicalDocument.infullfillmentOf [0..*] - relatie met aanvraag die in dit document resulteerde
 • InM
  • ClinicalDocument (de klasse zelf, entry point van het CDA document model)
  • ClinicalDocument.relatedDocument [0..*] - relatie met voorgaande documenten
 • AM
  • Prio 1:
  • ClinicalDocument.author [1..*] - de auteur van het document
  • ClinicalDocument.recordTarget [1..*] - de persoon van wie gegevens zijn opgenomen in het document
  • ClinicalDocument.componentOf - relatie met het zorgcontact (bezoek/opname) waartoe dit document behoort
  • Prio 2:
  • ClinicalDocument.authenticator [0..*] - ondertekenaar van het document
  • ClinicalDocument.legalAuthenticator [0..1] - wettelijk ondertekenaar van het document
  • ClinicalDocument.informationRecipient [0..*] - de oorspronkelijke ontvanger van het document
  • ClinicalDocument.custodian [1..1] - de beheerder van het document
  • ClinicalDocument.dataEnterer [0..1] - de invoerder van de gegevens
  • ClinicalDocument.informant [0..*] - gegevensleverancier van gedeelten van de documentinhoud
  • ClinicalDocument.participant [0..*] - overige betrokkene(n) bij het document
  • ClinicalDocument.authorization - relatie met toestemming van de patient gegevens te mogen delen