This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

InM Missie en Activiteiten

From HL7Wiki
Revision as of 07:11, 19 September 2010 by Adri burggraaff (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Return to Infrastructure and Messaging TC NL

Missie

De Infrastructure and Messaging (InM) TC houdt zich bezig met het beschrijven van regels aangaande algemene, niet domein-specifieke, onderdelen van de HL7 standaarden.

De missie omvat de volgende onderdelen van de standaard:

 • De syntaxregels die van toepassing zijn bij de uitwisseling van HL7 structuren (zowel berichten als documenten).
 • De generieke structuurelementen die ten grondslag liggen aan HL7 structuren, zoals data type definities, en generieke modellen (bijvoorbeeld v3-wrappers, v2-MSH/EVN segmenten, v3-SDA/CDA eDocument structuren, Templates en het v3-RIM).
 • De structuurdefinities en het uitwisselingsmechanisme van query berichten en de bijbehorende antwoord berichten.
 • De structuurdefinities en het uitwisselingsmechanisme van berichten die het synchroon houden van referentietabellen in verschillende applicaties tot doel hebben.

Activiteiten

 1. Deze groep beoordeelt nieuwe versies van de standaard voor de Nederlandse situatie en verwoordt deze in Implementatierichtlijnen. Deze implementatierichtlijnen worden vervolgens ter stemming gebracht onder de leden van HL7 Nederland.
 2. Indien er geen oplossing voorhanden is binnen de huidige standaardberichten, worden voorstellen voor oplossingen in de internationale Infrastructure Management groep gebracht en wordt getracht deze zaken in een nieuwe versie van de standaard opgenomen te krijgen.
 3. De groep behandelt vragen van leden over de interpretatie van de standaard en de manier waarop bepaalde vraagstukken het beste kunnen worden opgepakt.
 4. Tijdens informatiebijeenkomsten worden door deze groep presentaties verzorgd over onderwerpen die behoren tot het aandachtsgebied van de werkgroep.

Deliverables

 • Nederlandse implementatiehandleidingen voor
  • de HL7 versie 2 hoofdstukken 2 'Control / Query', hoofdstuk 5 'Query' (vanaf HL7 versie 2.3) en hoofdstuk 8 'Master Files'.
  • de HL7 versie 3 publicatie gedeelten 'Specification Infrastructure' , 'Data Types' en 'Reference Information Model' en ‘Clinical Document Architecture’ (als architectuur principe).