This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

InM Missie en Activiteiten

From HL7Wiki
Revision as of 21:22, 1 February 2008 by Adri burggraaff (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Missie

Deze TC houdt zich bezig met het beheer en de promotie van de specificatie van de algemene regels rondom de bericht- en documentstructuren en de uitwisseling daarvan middels HL7. Tevens houdt deze TC zich bezig met het beheer en de promotie van: - de (algemene) query berichten en de bijbehorende response berichten; - berichten betreffende het synchroon houden van referentietabellen in verschillende applicaties. In de documentatie van HL7 versie 2.2 worden deze onderwerpen afgedekt door hoofdstuk 2 'Control / Query', hoofdstuk 5 'Query' (vanaf HL7 versie 2.3), en hoofdstuk 8 'Master Files'. Ten aanzien van HL7 versie 3 bestrijkt deze werkgroep de gedeelten 'Specification Infrastructure' , 'Data Types' en 'Reference Information Model' en ‘Clinical Document Architecture’ (als architectuur principe).


Activiteiten

Deze groep beoordeelt nieuwe versies van de standaard voor de Nederlandse situatie en verwoordt deze in Implementatierichtlijnen. Het aandachtsgebied is een generiek gedeelte van de standaard; het vormt de basis van de gehele HL7 berichtenstructuur. Dit betekent dan ook dat er weinig afwijkende, Nederland specifieke, situaties zijn.

Een belangrijk onderdeel vormen de datatypen; deze worden zoveel als mogelijk met concrete voorbeelden ondersteund. Een specifieke situatie voor de Nederlandse markt betreffen de datatypen 'persoonsnaam' en de 'adressering'. Deze krijgen dan ook speciale aandacht. Van het Query-specifieke onderdeel van de HL7 2.x standaard is momenteel de veelgebruikte patientquery uitgewerkt. Op basis van vragen van leden en/of op basis van marktontwikkeling zal een prioritering worden aangebracht in de beoordeling van de overige onderdelen van het Query deel. Het master-file deel omvat o.a de zorgverleners- en afdelingstabel en de test / observations tabel. Een voorbeeld van een voor Nederland specifieke master file notification betreft de instantietabel. Indien er geen oplossing voorhanden is binnen de huidige standaardberichten, worden voorstellen voor oplossingen in de internationale Infrastructure Management groep gebracht en wordt getracht deze zaken in een nieuwe versie van de standaard opgenomen te krijgen. Hierbij wordt zowel gekeken naar een volgende HL7 2.x versie als naar HL7 versie 3 en het HL7 versie 3 Reference Information Model.

Daarnaast behandelt de groep vragen van leden over de interpretatie van de standaard en de manier waarop bepaalde vraagstukken het beste kunnen worden opgepakt. Tijdens informatiebijeenkomsten worden door deze groep presentaties verzorgd over onderwerpen die behoren tot het aandachtsgebied van de werkgroep. Tevens monitoren wij ook activiteiten zoals de AORTAstructuur, LSP etc.

Laatste wijzigingsdatum: Juli 2007