This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

InM 9 maart 2010 Agenda

From HL7Wiki
Revision as of 21:49, 13 January 2010 by Adri burggraaff (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Return to Infrastructure and Messaging TC NL

Dinsdag 9 maart 2010
Plaats: Mercure, Bunnik
adres en route: [1]
Tijd: 13.00 – 15.00 uur

 1. Opening en vaststellen agenda (5 min)
 2. Mededelingen en ingekomen email/stukken/vragen (FAQ) (5 min)
 1. Verslag 13 januari 2010 (5 min)
 2. Actielijst 13 januari 2010 (10 min)
 3. InM Missie en Activiteiten (aanvullen/wijzigen versie juli 2007) (15 min)
 4. InM Jaarplan 2010 / 2011 (aanvullen/wijzigen 2008/2009) (15 min)
 5. Rapportage RIMBAA SIG (voorheen: SIG Architecture) (RS of MvdZ) (10 min)
  • RIMBAA de laatste SIG meeting is gehouden op 27 oktober 2009.
   Het enige wat er mede te delen valt is dat op 11 Maart de volgende meeting plaatsvindt, weer op Schiphol, en dat het tevens een co-productie is van de Nederlandse SIG tezamen met de internationale RIMBAA WG.
 6. Voorstel: Sta relaties met meerdere zorgverlenerstypen toe in E Person NL (20 min)(RS)
 7. Voorbereiding CDA Header Implementatiegids ballot (vervolg) (30 min) (RS)
  • InM
   • ClinicalDocument (de klasse zelf, entry point van het CDA document model)
   • ClinicalDocument.relatedDocument [0..*] - relatie met voorgaande documenten
 8. Rondvraag (5 min)

Planning totaal ? uur en ? minuten