This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

InM 8 november 2011 Agenda

From HL7Wiki
Revision as of 21:13, 8 November 2011 by Adri burggraaff (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Return to Infrastructure and Messaging TC NL

Dinsdag 8 november 2011
Plaats: Bastion, Utrecht
adres en route: Bastion hotel Utrecht
Tijd: 13.00 – 15.00 uur !!

 1. Opening en vaststellen agenda (5 min)
  • Adri opent de vergadering om ....,
 2. Mededelingen en ingekomen email/stukken/vragen (FAQ) (5 min)
  • Afmelding van: René, Wiggert, Tom, Yvonne, Frank.
  • Email vragen;
 3. Verslag 6 september 2011 (5 min) InM 6 september 2011 Agenda
 4. Actielijst 6 september 2011 (15 min) Actuele_Actielijst_InM
 5. Voorstel Meer duiding bij user defined tables Assigning Authority motietekst1 [1]
  • Punt uit meeting 21 juni, toen niet inhoudelijk behandeld en gestemd. Uit het verslag; Alexander weet niet wat hij aan de tekst zou moet aanpassen, weet niet wat de bezwaren zijn. Er wordt gediscussieerd over het gebruik van lokale codes en agb-codes. Tot slot zal Alexander zijn vragen opnieuw formuleren en per email opsturen aan TC-IM, zodat ze de volgende keer kunnen worden behandeld.
 6. Voorstel Meer duiding bij user defined tables Assigning Authority motietekst2 [2]
  • Punt uit meeting 21 juni,zie punt 5
 7. Planning Ballot CDA Headergids (Timeboxed, MAX 15 minuten)
  • Rene: voorstel is net als bij basiscomponenten een 'kernteam' te maken (waarbij ik me tevens als deelnemer aanmeld), die een plan opgesteld, en allereerst een ballot datum. Als we de ballotperiode in April-Mei 2012 willen leggen (of desnoods na de zomer 2012, maar dat heeft niet mijn voorkeur), dan kunnen we vandaar uit terug in de tijd de voorafgaande stappen gaan inplannen, inclusief de datum waarop e.e.a. inhoudelijk rond moet zijn. Tevens zullen we op zoek moeten naar de beste manier om automatisch inhoud van de Wiki te extraheren naar bijvoorbeeld PDF of een set statische HTML pagina's. Wellicht een actie-item voor Alexander ?
  • Met name te noemen stakeholders zijn RAP, IHE (gezamenlijke ballot?), OIZ?, Nictiz, anderen?
 8. Ballot basiscomponenten 2.3 RC2
  • De recente ballot Basiscomponenten heeft in totaal 8 geldige stemmen gekregen, plus nog wat commentaar dat niet als stem telt. 5 stemmen voor, 1 onthouding, 2 tegen.
   • Rene: Dit zou formeel kunnen inhouden dat het document reeds nu is aangenomen (daarvoor moeten we de details van de ballotprocedure nakijken, over de verhouding voor/tegen/onthoudingen), hoe dan ook moeten we de commentaren gaan bekijken en met de stemmers overleggen of men zijn negatieve stem weer wil intrekken nav de voorgestelde oplossing.
  • Zie IM / Documenten voor een ZIP met alle commentaren (of: [3] )
  • Voorgestelde aanpak: Eerst van de negatief-stemmers (Ernst de Bel, en Rene) de commentaren in de categorie "Fout" als eerste op pakken. Immers dat zijn de dingen waarover we overeenstemming met de stemmers moeten zien te krijgen om hen te bewegen hun stem van 'afkeuring' in 'goedkeuring' te laten veranderen.
   • Bij Rene's commentaar gaat het dan alleen om eerder ingediend commentaar uit de vorige ronde waarvan de reeds ingestemde oplossing niet is uitgevoerd
   • Ernst heeft 4 commentaren in de 'Fout' categorie.
 9. Rondvraag