This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

InM 8 november 2011 Agenda

From HL7Wiki
Revision as of 07:05, 2 August 2011 by Adri burggraaff (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Return to Infrastructure and Messaging TC NL

Dinsdag 8 november 2011
Plaats: Bastion, Utrecht
adres en route: Bastion hotel Utrecht
Tijd: 13.00 – 15.00 uur !!

 1. Opening en vaststellen agenda (5 min)
  • Adri opent de vergadering om ....,
 2. Mededelingen en ingekomen email/stukken/vragen (FAQ) (5 min)
  • Afmelding van:
  • Email vragen;
 3. Verslag 6 september 2011 (5 min) InM 6 september 2011 Agenda
 4. Actielijst 6 september 2011 (15 min) Actuele_Actielijst_InM
 5. Voorstel Meer duiding bij user defined tables Assigning Authority motietekst1 [1]
  • Punt uit meeting 21 juni, toen niet inhoudelijk behandeld en gestemd. Uit het versklag; Alexander weet niet wat hij aan de tekst zou moet aanpassen, weet niet wat de bezwaren zijn. Er wordt gediscussieerd over het gebruik van lokale codes en agb-codes. Tot slot zal Alexander zijn vragen opnieuw formuleren en per email opsturen aan TC-IM, zodat ze de volgende keer kunnen worden behandeld.
 6. Voorstel Meer duiding bij user defined tables Assigning Authority motietekst2 [2]
 1. Ballot basiscomponenten 2.3 RC2
 2. Ballot CDA Headergids