This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

Difference between revisions of "InM 8 november 2011 Agenda"

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 16: Line 16:
 
#*Punt uit meeting 21 juni, toen niet inhoudelijk behandeld en gestemd. Uit het versklag; Alexander weet niet wat hij aan de tekst zou moet aanpassen, weet niet wat de bezwaren zijn. Er wordt gediscussieerd over het gebruik van lokale codes en agb-codes. Tot slot zal Alexander zijn vragen opnieuw formuleren en per email opsturen aan TC-IM, zodat ze de volgende keer kunnen worden behandeld.
 
#*Punt uit meeting 21 juni, toen niet inhoudelijk behandeld en gestemd. Uit het versklag; Alexander weet niet wat hij aan de tekst zou moet aanpassen, weet niet wat de bezwaren zijn. Er wordt gediscussieerd over het gebruik van lokale codes en agb-codes. Tot slot zal Alexander zijn vragen opnieuw formuleren en per email opsturen aan TC-IM, zodat ze de volgende keer kunnen worden behandeld.
 
#Voorstel Meer duiding bij user defined tables Assigning Authority motietekst2 [http://wiki.hl7.org/index.php?title=InM_Actiepunt_46_Meer_duiding_bij_user_defined_tables_%28Assigning_Authority%29]
 
#Voorstel Meer duiding bij user defined tables Assigning Authority motietekst2 [http://wiki.hl7.org/index.php?title=InM_Actiepunt_46_Meer_duiding_bij_user_defined_tables_%28Assigning_Authority%29]
 
 
#Ballot basiscomponenten 2.3 RC2
 
#Ballot basiscomponenten 2.3 RC2
 
#Ballot CDA Headergids
 
#Ballot CDA Headergids

Revision as of 07:06, 2 August 2011

Return to Infrastructure and Messaging TC NL

Dinsdag 8 november 2011
Plaats: Bastion, Utrecht
adres en route: Bastion hotel Utrecht
Tijd: 13.00 – 15.00 uur !!

 1. Opening en vaststellen agenda (5 min)
  • Adri opent de vergadering om ....,
 2. Mededelingen en ingekomen email/stukken/vragen (FAQ) (5 min)
  • Afmelding van:
  • Email vragen;
 3. Verslag 6 september 2011 (5 min) InM 6 september 2011 Agenda
 4. Actielijst 6 september 2011 (15 min) Actuele_Actielijst_InM
 5. Voorstel Meer duiding bij user defined tables Assigning Authority motietekst1 [1]
  • Punt uit meeting 21 juni, toen niet inhoudelijk behandeld en gestemd. Uit het versklag; Alexander weet niet wat hij aan de tekst zou moet aanpassen, weet niet wat de bezwaren zijn. Er wordt gediscussieerd over het gebruik van lokale codes en agb-codes. Tot slot zal Alexander zijn vragen opnieuw formuleren en per email opsturen aan TC-IM, zodat ze de volgende keer kunnen worden behandeld.
 6. Voorstel Meer duiding bij user defined tables Assigning Authority motietekst2 [2]
 7. Ballot basiscomponenten 2.3 RC2
 8. Ballot CDA Headergids